II Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, 29 maja 2001 r.

Metodyka i nowe narzędzie Oracle projektowania systemów informatycznych

Materiały seminaryjne

Szanowni Państwo

29 maja odbyło się w Warszawie II Seminarium użytkowników i deweloperów Oracle, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym tematem spotkania były metodyki i narzędzia projektowania systemów informatycznych. Tradycyjnie już, Seminarium zostało podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą referaty, oraz praktyczną, obejmującą miniszkolenia – tym razem z zakresu Designera 6i.

Od wielu lat, w dziedzinie projektowania systemów informatycznych coraz wyraźniej uwypuklają się techniki obiektowe (m.in. UML), stanowiąc silną konkurencję dla klasycznych metod projektowania strukturalnego (modelowanie ER, modelowanie funkcjonalne, modelowanie przepływów danych). Wiąże się to zarówno ze znanymi ograniczeniami metod klasycznych, jak i z rosnącymi wymaganiami w zakresie funkcjonalności projektowanych aplikacji i elastyczności struktur danych. Tendencji tej towarzyszy nieprzerwany rozwój narzędzi projektowo-programistycznych, w tym Oracle Designera/2000 i Developera/2000, wyróżniający się też naciskiem na obsługę wersjonowania projektów i ich fragmentów, coraz pełniejszym automatycznym generowaniem aplikacji oraz zdecydowaną orientacją na zastosowania internetowe.

W tym kontekście, podczas Seminarium wygłoszone zostały trzy referaty plenarne i przeprowadzone zostały dwa miniszkolenia. Ewa Stemposz (IPI PAN, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) przedstawiła referat opisujący podstawy i zastosowania języka-metodyki UML do elastycznego, zorientowanego obiektowo modelowania systemów informatycznych. Zbyszko Królikowski (Politechnika Poznańska) wygłosił referat poświęcony normalizacji schematów logicznych relacyjnych baz danych, skupiając się na technikach konstrukcji „poprawnych” modeli relacyjnych i dyskutując wiele mitów, jakie do dziś funkcjonują w umysłach projektantów. Tomasz Kazimierski (Oracle) przedstawił nowe własności Designera 6i oraz omówił przebieg procesu projektowego, prowadzącego do automatycznego generowania aplikacji formularzowych.

Uczestnicy Seminarium wybierali jedno z dwóch proponowanych miniszkoleń, poświęconych wykorzystaniu Designera/2000 do modelowania i implementacji systemów. Szkolenie prowadzone przez Joannę Sapiechę (Oracle) przeznaczone było tych użytkowników Designera/2000, którzy posiadali już doświadczenia w pracy z wcześniejszymi wersjami narzędzia, a byli zainteresowani jego nowymi cechami w wersji 6i: rozbudowaną strukturą repozytorium, usprawnieniami w zakresie wersjonowania oraz rozszerzeniami zautomatyzowanych generatorów schematów baz danych i aplikacji. Drugie szkolenie, przygotowane przez Krzysztofa Jankiewicza i Bartosza Bębla (Politechnika Poznańska), skierowane było do słuchaczy, którzy nie zetknęli się jeszcze z narzędziami z pakietu Designer/2000. Podczas szkolenia poruszano problematykę modelowania struktury informacyjnej przedsiębiorstwa, transformacji modeli oraz generowania obiektów baz danych i aplikacji.

Było to już ostatnie w tym roku Seminarium użytkowników i deweloperów Oracle – kolejne odbędzie się w styczniu 2002 roku. Aktualnie zajmujemy się intensywnymi przygotowaniami do jesiennej Konferencji zakopiańskiej, zaplanowanej na 23-27 października. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle pragnę Państwu serdecznie podziękować za uczestnictwo w tegorocznych Seminariach. Cieszymy się, że nasza nowa forma działalności zyskała Państwa uznanie i zainteresowanie.

Jak poprzednio, publikujemy ocenę ostatniego seminarium. Jak poprzednio, wykorzystano pocztę elektroniczną do rozdania ankiet. Otrzymano zwrotnie 43 odpowiedzi.

Poniżej przytaczamy podsumowanie ocen liczbowych (oceniano w skali 0..9).

Oceniany aspekt Średnia arytm. Najczęstsza ocena Ilość odpowiedzi MAX MIN Średnia z II Sem.
Oceny poszczególnych aspektów konferencji:
Pożyteczność seminarium 7.60 7 43 9 5 7.18
Pożyteczność referatów 6.91 8 43 9 4 6.41
Pożyteczność tutoriali 7.83 7 42 9 2 7.14
Jakość materiałów 6.95 8 43 9 3 6.43
Ogólne oceny poszczególnych zajęć (skala 0..9):
R1 – „Język modelowania danych UML”
Ewa Stemposz
6.57 7 42 9 2  
R2 – „Projektowanie schematów logicznych relacyjnych baz danych”
Zbyszko Królikowski
6.42 8 43 9 0
R3 – „Generacja Forms w Designerze 6i”
Tomasz Kazimierski
7.05 7 43 9 2
T1- „Designer 6i: nowe własności”
Joanna Sapiecha
7.72 8 18 9 1
T2 – „Wykorzystanie oprogramowania Oracle Designer 6i do budowy systemów informatycznych”
Krzystof Jankiewicz, Bartosz Bębel
7.72 9 25 9 2
Jakość obiektu (sal, przerw na kawę, stołówki, dojazdu) 7.15 8 41 9 4

Po poprzednim seminarium uzyskaliśmy zdecydowaną odpowiedź na pytanie o możliwość wydłużenia zajęć, dlatego nie powtórzono tego pytania.

Na pytanie „Czy warto było poświęcić te pieniądze i czas i czy zrobię to znowu” odpowiedziano: tak-41 razy, nie udzielono odpowiedzi w 2 ankietach.

Na pytanie „Co poprawić w organizacji konferencji” odpowiedzi udzieliło 24 osoby. Poniżej zamieszczono wykaz postulatów, wpisanych tekstem, posortowanych po częstości wystąpień. Zamieszczono tylko uwagi występujące więcej niż dwa razy.

L.p. Treść komentarza ilość
1 niewygodne krzesła 6
2 kiepska stołówka, mało sprawne podawanie obiadu 5
3 za mało szczegółowych przykładów praktycznych, za dużo pokazów slajdów 4
4 za mało szczegółowe materialy, zwłaszcza tutorialowe 3
5 za krótkie przerwy między referatami, przeciąganie wykładów, za mało czasu na pytania 3

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na seminarium, jak również za wypełnienie ankiet. Materiały i slajdy z seminarium znajdą się już na stronie.

Z ocen, wystawionych II Seminarium przez uczestników wynika, że uczestnicy postrzegają tę formę działalności Stowarzyszenia jako pożyteczną.

Zobacz również: