VI Seminarium, Warszawa, styczeń 2003 „Oracle9i: narzędzia i metody strojenia wydajności bazy danych”