Warszawa, 15.01.2003, ul. Chałubińskiego 8

VI Seminarium PLOUG

Oracle9i: narzędzia i metody strojenia wydajności bazy danych

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI
Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle, organizowanym przez
Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym tematem
tego spotkania, adresowanego m.in. do konsultantów, administratorów i
programistów, będą metody i techniki strojenia wydajności systemu zarządzania
bazą danych Oracle9i. Seminarium zostanie podzielone na dwie części:
teoretyczną, obejmującą pięć referatów plenarnych, oraz praktyczną,
obejmującą miniszkolenie, nazywane roboczo tutorialem.

Styczeń jest zwykle tym miesiącem roku, w którym kwestie wydajności i
strojenia systemów wychodzą na pierwszy plan zainteresowań administratorów i
programistów aplikacji. To właśnie w styczniu wiele przedsiębiorstw i
instytucji sporządza całoroczne zestawienia operacyjne, drukuje dokumenty PIT,
przygotowuje raporty z działalności, itp. Sprawność działania systemów i
ich odporność na ponadprzeciętne obciążenie jest wtedy kluczowym celem
pracy wielu zespołów projektowych.

Nasze najbliższe Seminarium chcielibyśmy poświęcić narzędziom oraz
metodom monitorowania i strojenia wydajności systemu zarządzania bazą danych
Oracle9i. Do współtworzenia tej imprezy zaprosiliśmy uznanych w kraju ekspertów,
którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami. Referat pana
Marcina Przepiórowskiego zwróci Państwa uwagę na to, jak ważna jest
poprawna konfiguracja systemu operacyjnego, na którym osadzony jest Oracle9i.
Pan Paweł Pilarczyk omówi nowy pakiet narzędzi administracyjnych dla Oracle9i
– „Smart DBA Performance Management” i zwróci uwagę na jego
zastosowania do diagnozowania problemów wydajnościowych. Referat pana Piotra
Kołodzieja będzie stanowić przegląd doświadczeń autora w zakresie
zapewniania skalowalności systemów baz danych Oracle. Dwa wystąpienia pana
Wojciecha Karwowskiego będą dotyczyć dobrych i złych praktyk stosowania
indeksów i tabel o organizacji indeksów (IOT) w systemach baz danych Oracle. W
drugiej części spotkania, pan Sebastian Figas zaprezentuje miniszkolenie z
zakresu wykorzystywania najnowszej wersji Oracle Enterprise Managera do
monitorowania i strojenia wydajności systemów Oracle9i. Serdecznie Państwa
zapraszamy do udziału w Seminarium!

Program Seminarium:

  Referaty:
10:00-10:05 Otwarcie
10:05-10:50 Strojenie systemu zarządzania bazą danych Oracle9i w środowiskach Linux i Solaris”
Marcin Przepiórowski, Altkom Akademia
10:50-11:45 „Smart DBA Performance Management: The Smart Way to Manage Oracle 9i” (wykład w jęz. polskim)
Paweł Pilarczyk, CompFort Meridian Polska
11:45-12:00 przerwa kawowa
12:00-12:30 „Czego mądrzy ludzie z Oracle’m nie robią”
Piotr Kołodziej, Oracle Polska
12:30-13:10 „Kiedy tworzymy indeksy?”
Wojciech Karwowski, Oracle Polska
13:10-13:50 „Zastosowania tabel o strukturze indeksu – IOT (Index Organized Table)”
Wojciech Karwowski, Oracle Polska
13:50-15:00 Lunch
  Tutorial
15:00-16:30 „Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia i przewidywania problemów”
Sebastian Figas, Altkom Akademia
16:30-16:45 przerwa
16:45-18:00 Tutorial dalszy ciąg

Serdecznie zapraszamy!

Opisy referatów i tutoriali

Referaty

Marcin Przepiórowski, Altkom Akademia
„Strojenie systemu zarządzania bazą danych Oracle9i w środowiskach
Linux i Solaris”

Celem wykładu jest przedstawienie metod prawidłowego strojenia systemu zarządzania
bazą danych Oracle 9i na platformach Linux i Solaris, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na właściwe ustawienia parametrów systemu operacyjnego. Omówione
zostaną korzyści, jakie mogą być osiąganie w zakresie wydajności systemu
dzięki właściwemu doborowi parametrów buforowania, strojeniu operacji I/O,
doborowi rozmiaru SGA, itd. Ponadto, prowadzący przedstawi zastosowanie narzędzia
KeepTool do symulacji obciążenia bazy danych i pomiaru jej efektywności.

Paweł Pilarczyk, CompFort Meridian Polska
„Smart DBA Performance Management: The Smart Way to Manage Oracle
9i”

(wykład w jęz. polskim)

Celem prezentacji jest przedstawienie pakietu oprogramowania produkcji BMC
Software o nazwie „Smart DBA Performance Management”. Pakiet ten
stanowi dla administratora baz danych niezwykle łatwe w obsłudze i
inteligentne w działaniu narzędzie, usprawniające zarządzanie dostępnością
i wydajnością serwera Oracle9i. Dewizą producenta „sprytnego
administratora” jest „pracuj sprytniej zamiast ciężej” –
interfejs obsługiwany z poziomu przeglądarki pozwala na szybkie diagnozowanie
stanu pracy serwera Oracle9i, lokalizowanie wąskich gardeł wpływających na
zmniejszenie wydajności (np. nieoptymalne parametry fizycznego składowania,
fragmentaryzacja segmentów), uruchamianie programów narzędziowych usuwających
wąskie gardła (jak reorganizacja „w locie”) i wreszcie możliwość
automatycznego alarmowania administratora w sytuacjach zagrożenia awarią,
zanim ta awaria wystapi (np. przepełnianie katalogu archive_log_dest).

Piotr Kołodziej, Oracle Polska
„Czego mądrzy ludzie z Oracle’em nie robią”

Wykład omawia dobre i złe praktyki administratorów i programistów baz
danych Oracle. Podkreślone zostaną często popełniane błędy w konfiguracji
środowiska, powodujące ograniczenie możliwości skalowania systemów
informatycznych – m.in. konstrukcje zapytań w aplikacjach, które
negatywnie wpływają na zarządzanie zbiornikiem współdzielonym (shared pool).

Wojciech Karwowski, Oracle Polska
„Kiedy tworzymy indeksy?”

Kiedy powinniśmy tworzyć indeksy? Przez ponad dekadę, odpowiedzią na to
zagadnienie było kilka podstawowych reguł pomagających deweloperom podjąć
decyzję, czy w danym przypadku indeks powinien być stworzony, czy nie. Jednak
takie uproszczone podejście do problemu powodowało często problemy wydajnościowe.
Referat ma za zadanie zapoznać słuchaczy z poszerzonym podejściem do
problemu. Omówione zostaną m.in.: reguły stosowane do tej pory i ich
niedoskonałości, przypadki, kiedy stworzenie indeksu może istotnie wpłynąć
na poprawę wydajności nawet gdy zastosowanie podstawowych reguł odrzuca
konieczność utworzenia takiego indeksu, block selectivity, non row selectivity
– przesłanki, które powinny dominować przy podejmowaniu decyzji o
utworzeniu indeksu, wykorzystanie charakterystyki rozkładu (porządku) wartości
danej kolumny przy podejmowaniu decyzji o zasadności utworzenia indeksu, nowe właściwości
Oracle umożliwiające składowanie danych w porządkach dających wysoką
wydajność przetwarzania, pomocne konstrukcje SQL.

Wojciech Karwowski, Oracle Polska
„Zastosowania tabel o strukturze indeksu – IOT (Index Organized Table)”

Serwer bazy danych Oracle dostarcza wielu możliwości osiągnięcia
wydajnego dostępu do obiektów bazy danych. Od wersji Oracle8 nawet organizacja
tabel może być przeprowadzona więcej niż jedną metodą: standardowo (Heap)
lub w sposób zorganizowany indeksowo (IOT – Index Organized Table). Większość
deweloperów i administratorów zadała sobie przynajmniej raz następujące
pytanie: czy, kiedy i dlaczego użycie IOT będzie przydatne? Ten wykład
prezentuje zbiór zagadnień związanych ze zrozumieniem istoty działania
mechanizmu (konstrukcji) IOT i osiągnięcia korzyści z jego stosowania.

Tutorial

Sebastian Figas, Altkom Akademia
„Enterprise Manager 9.2 jako narzędzie wspomagające proces strojenia
i przewidywania problemów”

Uczestnicy tutorialu poznają własności pakietu narzędziowego Oracle
Enterprise Manager 9.2, służącego do wspomagania pracy administratora bazy
danych. Podkreślone zostaną te cechy pakietu, które związane są z procesami
diagnozowania i strojenia bazy danych Oracle9i. Tematyka tutorialu obejmie między
innymi:

  • interpretację podpowiedzi dotyczących optymalnych rozmiarów SGA (wykresy),
  • interpretację podpowiedzi określających pożądany obszar przestrzeni wycofania,
  • nowe cechy Resource Managera pozwalające kontrolować dostęp użytkowników do zasobów,
  • Capacity Planning – szacowanie zasobów, przyrostu obciążenia, zapewnienie odpowiedniego czasu odpowiedzi,
  • Performance Monitor – bieżące monitorowanie bazy danych,
  • ocena fragmentacji przestrzeni w bazie danych,
  • reorganizacja obiektów bazy danych,
  • bieżąca ocena obciążenia systemu,
  • konfiguracja powiadamiania administratora o istotnych zdarzeniach w bazie danych, mających wpływ na wydajność pracy.

 

Organizacja:

Sławomir Kwiecień,
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail: