X S Podsumowanie

X Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, Warszawa 27.04.2005

Podsumowanie X Seminarium

27.04.2004 odbyło się X Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle, poświęcone
problemom bezpieczeństwa zastosowań produktów Oracle. W trakcie seminarium
przedstawiono trzy referaty oraz jeden warsztat praktyczny – tutorial. Program
przygotował kol. Wojciech Dworakowski z firmy SecuRing.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9.
Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna
ocena” każdego z referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 12 osób.
W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie
„ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność”
podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego
ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.2 21%
„Nowości dotyczące bezpieczeństwa w Oracle 10g” 5.3 46%
„Ustawa o ochronie danych osobowych a bazy danych
Oracle”
7.8 20%
„Bezpieczeństwo PHP” 6.8 25%
„Virtual Private Database” 6.6 41%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni
jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają
nam doskonalić nasze seminaria. Wiele osób podzieliło się z organizatorami
uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na następne, organizowane
przez Stowarzyszenie, seminarium, które odbędzie się, prawdopodobnie, w
kwietniu przyszłego roku. Informacje o tym seminarium pojawią się w naszym
serwisie web i w PLOUG’tkach w styczniu przyszłego roku. Przed nami – październikowa
(18-21.X.) konferencja, na którą również serdecznie zapraszamy naszych
czytelników.

Sławomir Kwiecień