XI Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, Warszawa 22.06.2005

Podsumowanie XI Seminarium

W dniu 22.06.2005 w Warszawie odbyło się XI Seminarium PLOUG poświęcone
mechanizmom i technikom podnoszenia niezawodności systemów informatycznych
opartych o serwer bazy danych Oracle 10g. W seminarium uczestniczyło 45 osób –
członków i sympatyków PLOUG – którzy w ramach swojej pracy zawodowej
administrują serwerami baz danych oraz doradzają w projektach realizacji dużych
systemów informatycznych. Program seminarium składał się z dwóch części,
teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna została zorganizowana w formie
dwóch wykładów, wygłaszanych przez p. Mariusza Masewicza i p. Macieja
Zakrzewicza, a dotyczących m.in. zastosowaniom technologii Oracle Grid, Oracle
Real Application Clusters i Oracle Data Guard w kontekście bezawaryjności
systemu bazy danych. Część praktyczną seminarium stanowił tutorial
przygotowany przez p. Juliusza Jezierskiego, omawiający metody konfigurowania
Oracle Data Guard.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9.
Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna
ocena” każdego z referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 26 osób.
W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie
„ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność”
podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego
ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.9 13%
„RAC, GRID, Data Guard – technologie zwiększające wydajność i niezawodność bazy danych Oracle” 7.4 18%
„Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie” 8.6 7%
„Oracle Data Guard – wysoce niezawodna konfiguracja serwera bazy danych Oracle” 5.5 40%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni
jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają
nam doskonalić nasze seminaria. Wiele osób podzieliło się z organizatorami
uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne,
organizowane przez Stowarzyszenie, szkolenie, które odbędzie się,
prawdopodobnie, w kwietniu przyszłego roku. Informacje o tym seminarium pojawią
się w naszym serwisie web i w PLOUG’tkach w styczniu przyszłego roku. Przed
nami – październikowa (18-21.X.) konferencja, na którą również serdecznie
zapraszamy naszych czytelników.

Sławomir Kwiecień