XI Seminarium PLOUG

„Serwer bazy danych Oracle 10g w architekturach o podwyższonej niezawodności”

czas: 2005-06-22
miejsce: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, wejście od strony hotelu Marriott

Wprowadzenie

Wraz z upowszechnianiem się operacyjnych systemów informatycznych, działalność
przedsiębiorstw i instytucji staje się w coraz bardziej newralgiczny sposób
uzależniona od niezawodności wykorzystywanych systemów komputerowych. Szczególnie
w przypadku systemów klasy 24×7, od których wymaga się nieprzerwanego
funkcjonowania, każda ewentualna awaria niezaprzeczalnie przekłada się na
spadek przychodów i utratę klientów, a ponadto istotnie zagraża wizerunkowi
firmy na rynku. W konsekwencji, od projektantów, realizatorów oraz
administratorów systemów informatycznych coraz częściej wymaga się znajomości
podstawowych zagadnień i rozwiązań z dziedziny Niezawodności Systemów –
High Availability.

Problematyka Niezawodności Systemów jest niezwykle obszerna – swoim zasięgiem
obejmuje praktycznie wszystkie komponenty systemu komputerowego, począwszy od
aplikacji użytkownika końcowego, skończywszy na serwerze bazy danych systemu
produkcyjnego. Podstawowe rozwiązania techniczne dotyczące niezawodności
zwykle bazują na wprowadzaniu redundancji, m.in. na poziomach: platformy
obliczeniowej, platformy pamięci masowej, warstwy komunikacji sieciowej, danych
oraz procesów usługowych.

Niezawodność Systemów wydaje się odgrywać również kluczową rolę w
produktach firmy Oracle. Niezbyt fortunne, ale niewątpliwie trafne sformułowanie
marketingowe „unbreakable Oracle”, podkreśla obecność licznych
rozwiązań technologicznych, których właściwe stosowanie umożliwia
podniesienie stopnia niezawodności systemów informatycznych opartych na
produktach Oracle. Znajomość takich rozwiązań jest niezwykle istotna dla
projektantów i administratorów tych systemów, dla których nieplanowane
przerwy w pracy są nieakceptowalne.

Celem XI Seminarium PLOUG jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych
z problematyką zwiększania niezawodności serwera bazy danych Oracle 10g.
Seminarium zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą dwa
referaty plenarne, oraz praktyczną, którą będzie stanowić 4-godzinne
miniszkolenie. Uczestnicy Seminarium otrzymają komplet materiałów
dydaktycznych.

Program:

10:00 Otwarcie
10:05-11:30 „RAC, GRID, Data Guard – technologie zwiększające
wydajność i niezawodność bazy danych Oracle”

Mariusz Masewicz,
Politechnika Poznańska
11:30-11:45 przerwa na kawę
11:45-13:10 „Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i
administrowanie”

Maciej Zakrzewicz, PLOUG
13:10-14:10 przerwa na lunch
14:10-16:00 Tutorial, część I: „Oracle Data Guard – wysoce
niezawodna konfiguracja serwera bazy danych Oracle”

Juliusz
Jezierski, Politechnika Poznańska
16:00-16:10 przerwa na kawę
16:10-18:00 Tutorial, część II: „Oracle Data Guard – wysoce
niezawodna konfiguracja serwera bazy danych Oracle”

Juliusz
Jezierski, Politechnika Poznańska

Streszczenia

„RAC, GRID, Data Guard – technologie zwiększające wydajność i
niezawodność bazy danych Oracle 10g”

Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska

Artykuł omawia podstawowe rozwiązania techniczne serwera bazy danych Oracle
10g umożliwiające konstrukcję środowisk odpornych na awarie. Technologie RAC
i GRID wykorzystują redundancję platform obliczeniowych w celu umożliwienia
kontynuacji przetwarzania w sytuacji, gdy dochodzi do awarii lub utraty sprzętu.
Technologia Data Guard pozwala chronić zawartość baz danych przed utratą w
wyniku uszkodzenia lub utraty urządzeń pamięci masowej. Autor przedstawi również
założenia Oracle Maximum Availability Architecture – promowanej przez Oracle
listy „dobrych praktyk” z zakresu konstrukcji systemów o zwiększonej
niezawodności.

„Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i
administrowanie”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Real Application Clusters (RAC) to dystrybucja serwera bazy danych Oracle 10g
przeznaczona do wykorzystywania w środowiskach klastrów obliczeniowych,
realizująca koncepcję zwielokrotnienia instancji serwera bazy danych w celu
zwiększenia niezawodności i wydajności obsługi zapytań. Artykuł omawia
zasady projektowania, instalacji, konfiguracji i administrowania systemami baz
danych opartymi na architekturze RAC. W szczególności przedstawione zostaną:
dedykowane narzędzia administracyjne, techniki optymalizacji bazy danych oraz
konfiguracja awaryjnego przełączania aplikacji końcowej (Transparent
Application Failover).

„Oracle Data Guard – wysoce niezawodna konfiguracja serwera bazy
danych Oracle”
Juliusz Jezierski, Politechnika Poznańska

Według raportu Disaster Recovery Journal wiele firm zlokalizowanych w
budynkach World Trade Center po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 było
zdolnych do kontynuowania swojej pracy. Firmy te bazując na dobrze
przetestowanych procedurach awaryjnych były w stanie podjąć pracę w
alternatywnych lokalizacjach. Wagę dobrze przygotowanego środowiska i procedur
awaryjnych podkreśla inny raport (J. Hickman & W. Crandall, Business
Horizons), wg którego 80 procent firm, nie przygotowanych do takich sytuacji, w
okresie dwóch lat po katastrofalnej utracie sprzętu i danych jest zmuszonych
do zakończenia swojej działalności.

Jednym z rozwiązań Oracle, które wspiera konfigurację i testowanie wysoce
niezawodnych systemów informatycznych jest Oracle Data Guard (ODG). ODG umożliwia
konfigurację do ośmiu zapasowych baz danych (ang. standby database) dla
systemu produkcyjnego serwera bazy danych Oracle. Zapasowe bazy danych są
zasilane danymi przez aplikowanie do nich zmian zarejestrowanych w dziennikach
powtórzeń produkcyjnej bazy danych. Transfer danych z dziennika powtórzeń
produkcyjnej bazy danych do baz zapasowych jest automatyczny i może odbywać się
w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Tryb synchroniczny umożliwia
przygotowanie konfiguracji, w której żadne zatwierdzone zmiany wprowadzone w
systemie produkcyjnym nie zostaną utracone w wyniku jego katastrofalnej awarii.
Zapasowe bazy danych mogą być fizycznymi lub logicznymi kopiami produkcyjnej
bazy danych. Fizyczne zapasowe bazy wymagają identycznych platform sprzętowo-programowych
dla produkcyjnej bazy danych i dla zapasowych baz danych. Takich wymagań nie
posiadają logiczne zapasowe bazy danych, jednakże takie konfiguracje nie
wspierają wszystkich typów danych (np. kolejek). Fizyczne zapasowe bazy danych
mogą być przełączone w tryb tylko do odczytu, co umożliwia wykorzystanie
mocy obliczeniowej do generowania raportów. Logiczne zapasowe bazy danych
pracują w trybie odczyt-zapis i mogą być dodatkowo wykorzystywane np. jako
hurtownie danych. Zadania związane z konfiguracją, testowaniem środowiska baz
danych oraz przełączeniem wybranej zapasowej bazy danych do roli produkcyjnej
bazy danych można zautomatyzować przez wykorzystanie Enterprise Manager-a.

Niniejszy tutorial szczegółowo omawia konfigurację ODG, w szczególności:

  • architekturę ODG,
  • przygotowanie konfiguracji ODG z wykorzystaniem Data Guard Manager’a,
  • przełączenie zapasowej bazy danych do roli produkcyjnej,
  • współpracę ODG z konfiguracją Oracle Real Application Cluster.

Osobą odpowiedzialną za program jest Maciej Zakrzewicz

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa…

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24
e-mail: