XII Seminarium, Warszawa, marzec 2006 „Nowe technologie XML”