XII S Podsumowanie

XII Seminarium użytkowników i deweloperów ORACLE, Warszawa 29.03.2006

Podsumowanie XII Seminarium

29.03.2006 odbyło się XII Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle,
poświęcone nowym technologiom XML. W trakcie seminarium przedstawiono trzy referaty oraz jeden warsztat praktyczny – tutorial. Program przygotował dr inż.
Marek Wojciechowski.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9.
Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego z
referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziały 32 osoby. W poniższej tabeli
zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią
arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony
jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.9 12%
„Standard SQL/XML w Oracle 10g release 2” 7.4 20%
„Dane relacyjne a XML – metody konwersji” 7.5 22%
„AJAX – rewolucja w tworzeniu aplikacji internetowych” 7.1 27%
„XQuery – konkurencja dla SQL?” 7.9 13%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni
jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam
doskonalić nasze seminaria. Wiele osób podzieliło się z organizatorami uwagami
dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne, organizowane przez
Stowarzyszenie, szkolenie, które odbędzie się 26 kwietnia tego roku. Informacje
o tym seminarium są w naszym serwisie web.

Sławomir Kwiecień