XIII Seminarium PLOUG: Podsumowanie

„Web Services: Projektowanie i implementacja architektur zorientowanych na usługi”

2006-04-26, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

26.04.2006 odbyło się XIII Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle, poświęcone technologii Web Services . Tytuł seminarium brzmiał: „Web Services: Projektowanie i implemen­ta­cja architektur zorientowanych na usługi”. W trakcie seminarium przedstawiono trzy referaty oraz jeden warsztat praktyczny – tutorial. Program przygotował dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego z referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 16 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.8 15%
„Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI” 8.1 13%
„IDAP: implementacja usług w środowisku Advanced Queueing” 6.3 28%
„Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services” 6.6 28%
„Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL” – tutorial 8.4 17%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze seminaria. Wiele osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne, organizowane przez Stowarzyszenie, szkolenie, które odbędzie się 31 maja tego roku. Informacje o tym seminarium są w naszym serwisie web.

Sławomir Kwiecień