XIV Seminarium, Warszawa, maj 2006 „Zarządzanie tożsamością. Integracja produktów Oracle z systemem informatycznym firmy”