XIV Seminarium PLOUG: Podsumowanie

„Zarządzanie tożsamością. Integracja produktów Oracle z systemem informatycznym firmy”

Warszawa, 31.05.2006

31.05.2006 odbyło się XIV Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle, o tytule: „Zarządzanie tożsamością. Integracja produktów Oracle z systemem informatycznym firmy”. W trakcie seminarium przedstawiono cztery referaty oraz jeden warsztat praktyczny – tutorial. Program przygotował mgr Wojciech Dworakowski.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego z referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 11 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.8 16%
„Wprowadzenie do zarządzania tożsamością” 8.1 7%
„Kim jest i dokąd podąża Oracle IdM” 6.4 28%
„Zarządzanie tożsamością i dostępem (Id&AM) –
technologia, przypadki użycia”
7.9 9%
„Zarządzanie tożsamością w bazie Oracle przy użyciu platformy HP OpenView” 5.1 42%
„Zastosowanie Oracle Identity Management w środowisku niejednorodnym” – tutorial 6.1 25%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze seminaria. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne, organizowane przez Stowarzyszenie, szkolenie, które odbędzie się 17-20 października tego roku. Szczegółowe informacje o naszej XII Konferencji będą dostępne w naszym serwisie od początku września.

Sławomir Kwiecień