XV Seminarium PLOUG: Zaproszenie

„Oracle Application Server 10g R3: aplikacje, wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność”

30 maja 2007, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Wprowadzenie

Cieszący się coraz większym zainteresowaniem użytkowników produkt Oracle Application Server 10g R3 jest rozbudowanym zestawem komponentów i narzędzi oferujących liczne mechanizmy niezawodnego, wydajnego i bezpiecznego wykonywania aplikacji Java EE. Niestety, korzystanie z większości tych mechanizmów jest dla programisty/administratora opcjonalne, co w praktyce często przekłada się na mniej lub bardziej świadomą rezygnację z ich pożytecznej funkcjonalności. W efekcie, w konstruowanych systemach informatycznych nierzadko obserwujemy swoistą „redundancję kodu”, polegającą na samodzielnej implementacji rozwiązań, które były już zawarte w środowisku Oracle Application Server 10g, lecz fakt ten nie został zauważony przez projektantów.

Celem najbliższego seminarium PLOUG jest dyskusja na temat tych cech produktu Oracle Application Server 10g, które ułatwiają programiście osiąganie wysokiej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa działania aplikacji poprzez rozpraszanie przetwarzania, zastosowanie technik buforowania oraz centralne uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników. Seminarium zostanie podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą trzy referaty plenarne, oraz praktyczną, którą będzie stanowić 3-godzinne miniszkolenie. Uczestnicy Seminarium otrzymają komplet materiałów dydaktycznych.

Program:

10:00-10:10 Otwarcie
10:10-11:00 Klastrowe architektury serwera aplikacji Oracle Application Server 10g
Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska
11:00-11:15 Przerwa na kawę
11:15-12:05 Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0
Marek Wojciechowski, PLOUG
12:05-12:55 OAS Web Cache: przegląd zastosowań
Maciej Zakrzewicz, PLOUG
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:30 Tutorial, część I: „Centralne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników za pomocą Oracle Application Server Identity Management”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG
15:30-15:45 Przerwa na kawę
15:45-17:15 Tutorial, część II: „Centralne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników za pomocą Oracle Application Server Identity Management”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Streszczenia:

„Klastrowe architektury serwera aplikacji Oracle Application Server 10g”
Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska

Najskuteczniejszym dziś sposobem zwiększania mocy obliczeniowej i niezawodności aplikacji jest rozproszone przetwarzanie równoległe, w ramach którego obsługą zadań użytkowników zajmuje się zbiór lustrzanych serwerów, nazywany klastrem. Oracle Application Server 10g umożliwia konstrukcję środowisk klastrowych w oparciu o tradycyjny sprzęt komputerowy i istniejącą infrastrukturę, bez potrzeby zakupu specjalizowanych rozwiązań systemowych. Referat przedstawia przykłady klastrowych architektur serwera aplikacji Oracle Application Server 10g i omawia m.in. mechanizmy równoważenia obciążenia, replikacji stanu aplikacji, administrowania serwerem i wdrażania aplikacji.

„Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0”
Marek Wojciechowski, PLOUG

Jedną z nowych cech serwera Oracle Application Server 10g R3 jest wsparcie dla standardu Enterprise JavaBeans 3.0. Komponenty Enterprise JavaBeans (EJB) od początku istnienia platformy Java Enterprise Edition były lansowane jako podstawowa technologia implementacji logiki biznesowej. Niestety wcześniejsze wersje tej technologii cechowały się nadmierną złożonością, a także mogły prowadzić do nieefektywnych rozwiązań, szczególnie w przypadku wykorzystania jej do komunikacji z bazą danych. W wersji 3.0 technologia EJB została znacząco uproszczona, a komunikacja z bazą danych została wyodrębniona jako odrębny standard o nazwie Java Persistence API.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie technologii EJB 3.0 i tworzenia w niej aplikacji dla serwera Oracle Application Server 10g R3 w środowisku Oracle JDeveloper 10.1.3.

„OAS Web Cache: przegląd zastosowań”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

Web Cache jest jednym z produktów rodziny Oracle Application Server 10g, oferującym mechanizmy buforowania odpowiedzi HTTP, równoważenia obciążenia i kompresji danych. Najczęściej jest wykorzystywany w celu optymalizacji wydajności środowiska serwera aplikacji. Celem referatu jest omówienie wewnętrznej architektury OAS Web Cache, przedstawienie scenariuszy wybranych zastosowań oraz omówienie zasad administracji.

„Centralne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników za pomocą Oracle Application Server Identity Management”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG

OAS Identity Management jest produktem z rodziny Oracle Application Server, który może być wykorzystywany do centralizacji uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników aplikacji internetowych. Dzięki temu, przyczynia się do praktycznej realizacji wizji „jeden człowiek – jedno konto” oraz filozofii pojedynczego logowania się do wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Jednocześnie, OAS Identity Management zwalnia programistów z konieczności samodzielnej implementacji kodu uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, gdyż funkcje te realizuje jako własną usługę na rzecz aplikacji.

Celem tutorialu jest omówienie architektury i podstawowych własności najważniejszych komponentów OAS Identity Management: Metadata Repository, Oracle Internet Directory, Single Sign-On Server, Delegated Administration Service, Oracle Directory Manager. Autor tutorialu zaprezentuje przebieg kompletnej konfiguracji OAS Identity Management realizującej obsługę uwierzytelniania użytkowników aplikacji Java EE.

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24