XV Seminarium PLOUG: Podsumowanie

„Oracle Application Server 10g R3: aplikacje, wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność”

30 maja 2007, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

30.05.2007 odbyło się XV Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle, o tytule: „Oracle Application Server 10g R3: aplikacje, wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność”. W trakcie seminarium przedstawiono trzy referaty oraz jeden warsztat praktyczny – tutorial. Program przygotował dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego z referatów i tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 39 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 7.6 18%
„Klastrowe architektury serwera aplikacji Oracle Application Server 10g” 7.4 18%
„Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0” 6.9 26%
„OAS Web Cache: przegląd zastosowań” 7.7 19%
„Centralne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników za pomocą Oracle Application Server Identity Management” – tutorial 8.1 15%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze seminaria. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na nasze następne, organizowane przez Stowarzyszenie, szkolenie, które odbędzie się 16-19 października tego roku. Szczegółowe informacje o naszej XIII Konferencji będą dostępne w naszym serwisie od początku września.

Sławomir Kwiecień