XVI Seminarium PLOUG: Zaproszenie

Oracle Database 11g – strojenie wydajności

30 stycznia 2008, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Wprowadzenie

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XVII Seminarium PLOUG, poświęconym wybranym zagadnieniom strojenia wydajności środowisk Oracle Database 11g. Impreza ta jest adresowana m.in. do administratorów baz danych, projektantów/programistów i konsultantów, którzy aktualnie realizują lub planują realizację wdrożenia najnowszej wersji serwera bazy danych Oracle.

Serwer bazy danych Oracle Database 11g oferuje swoim użytkownikom szereg nowych mechanizmów, które umożliwiają podnoszenie wydajności aplikacji intensywnie przetwarzających dane. Do najciekawszych rozwiązań należą niewątpliwie: pełna automatyzacja konfiguracji pamięci operacyjnej, buforowanie wyników zapytań SQL, narzędzia Database Replay i SQL Performance Analyzer (Real Application Testing), rozbudowane aplikacje doradcze Enterprise Managera, usprawnione algorytmy sortowania danych, zaawansowane gromadzenie i zarządzanie statystykami optymalizatora zapytań, rozszerzenia mechanizmów partycjonowania tabel, automatyczna natywna kompilacja procedur PL/SQL i Java (Real Native Compilation), kompresja danych w tabelach (Oracle Advanced Compression), rozszerzenia narzędzia Resource Manager, mechanizm grupowania i buforowania połączeń sieciowych po stronie serwera, nowa generacja protokołów Cache Fusion dla RAC, itd. Podczas XVII Seminarium PLOUG skupimy się na dwóch zagadnieniach szczegółowych: (1) praktycznym wykorzystywaniu narzędzi Real Application Testing do rejestracji i odtwarzania obciążenia SQL podczas realizacji procedur strojenia wydajności systemu bazy danych, (2) zarządzaniu wydajnością w środowiskach dużych baz danych i hurtowni danych. Uczestnicy Seminarium otrzymają komplet materiałów dydaktycznych.

Program:

10:10-10:15 Otwarcie
10:15-11:30 tutorial: „Narzędzia Real Application Testing w strojeniu wydajności Oracle Database 11g”, część I
Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:00 tutorial: „Narzędzia Real Application Testing w strojeniu wydajności Oracle Database 11g”, część II
Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:15 tutorial: „Oracle Database 11g – nowe mechanizmy podnoszenia wydajności w środowiskach hurtowni danych”, część I
Maciej Zakrzewicz, PLOUG, Politechnika Poznańska
15:15-15:30 Przerwa
15:30-17:00 tutorial: „Oracle Database 11g – nowe mechanizmy podnoszenia wydajności w środowiskach hurtowni danych”, część II
Maciej Zakrzewicz, PLOUG, Politechnika Poznańska
17:00 Zakończenie

Streszczenia:

„Narzędzia Real Application Testing w strojeniu wydajności Oracle Database 11g”
Mariusz Masewicz, Politechnika Poznańska

Real Application Testing to nowe narzędzia dostarczane wraz z serwerem bazy danych Oracle Database 11g. Ich celem jest automatyczna rejestracja rzeczywistego obciążenia SQL pochodzącego od aplikacji, a następnie kontrolowane odtwarzanie/powtarzanie tego obciążenia w warunkach pomiarowo-testowych. Dzięki temu administrator bazy danych może w sposób powtarzalny badać wydajnościowe skutki rekonfiguracji systemu produkcyjnego. Tutorial omawia architekturę, konfigurację i działanie narzędzi Database Replay i SQL Performance Analyzer oraz demonstruje ich użycie w kontekście scenariusza strojenia wydajności serwera bazy danych Oracle Database 11g.

„Oracle Database 11g – nowe mechanizmy podnoszenia wydajności w środowiskach hurtowni danych”
Maciej Zakrzewicz, PLOUG, Politechnika Poznańska

Oracle Database 11g udostępnia ciekawe mechanizmy podnoszenia wydajności w środowiskach hurtowni danych: interwałowe partycjonowanie tabel, systemowe partycjonowanie tabel, nowe warianty dwupoziomowego partycjonowania tabel, partycjonowanie w oparciu o kolumnę wirtualną, partycjonowanie referencyjne, bitmapowe indeksy połączeniowe dla IOT, kompresję tabel, buforowanie wyników zapytań za pomocą Query Result Cache, zaawansowane zarządzanie statystykami optymalizatora zapytań, itp. Tutorial omawia i praktycznie ilustruje zastosowania nowych mechanizmów podnoszenia wydajności w środowisku hurtowni danych opartej o Oracle Database 11g. Autor przedstawi również wyniki wybranych badań eksperymentalnych obejmujących porównanie wydajności Oracle Database 11g z Oracle Database 10g.

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64 fax: +48 12 632-35-24