XVII Seminarium PLOUG: Podsumowanie

Oracle Database 11g: Spatial i Multimedia

28 maja 2008, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

28.05.2008 w Warszawie odbyło się XVII Seminarium Użytkowników i Developerów Oracle, o tytule: „Oracle Database 11g: Spatial i Multimedia”. W trakcie seminarium przedstawiono dwa tutoriale. Program przygotował dr inż. Marek Wojciechowski.

Materiały tego seminarium są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność seminarium” i „ogólna ocena” każdego tutoriala. Na ankietę odpowiedziało 16 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność seminarium 8.0 9%
„Zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi (w przedsiębiorstwie) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bazy danych Oracle 11g” 7.9 13%
„Składowanie, przetwarzanie i wyszukiwanie danych multimedialnych w Oracle 11g” 6.6 31%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w seminarium. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam one doskonalenie naszych seminariów i wskazują tematy cieszące się szczególnym zainteresowaniem. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na naszą następną, organizowaną przez Stowarzyszenie, XIV Konferencję (Szczyrk, 14-17 października 2008 r.).

Sławomir Kwiecień