XVII Seminarium PLOUG: Zaproszenie

Oracle Database 11g: Spatial i Multimedia

28 maja 2008, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

Wprowadzenie

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XVII Seminarium PLOUG, poświęconym obsłudze danych przestrzennych i multimedialnych w środowisku Oracle Database 11g. Impreza ta jest adresowana do projektantów i programistów aplikacji, w których obok tradycyjnych danych alfanumerycznych występują również dane przestrzenne (np. geodezyjne, geograficzne) i/lub multimedialne (przede wszystkim obrazy, w tym zdjęcia medyczne, ale również dane audio i wideo).

Od współczesnych systemów zarządzania bazami danych oczekujemy już nie tylko obsługi danych alfanumerycznych składowanych w formie struktur relacyjnych, ale także złożonych struktur obiektowych oraz danych nie w pełni ustrukturalizowanych, takich jak dokumenty XML, dokumenty tekstowe, obiekty przestrzenne i dane multimedialne. Firma Oracle w swoim serwerze bazy danych od lat wspiera obsługę wszystkich wyżej wymienionych zaawansowanych rodzajów danych, zwiększając funkcjonalność w tym zakresie w kolejnych jego wersjach. Serwer bazy danych Oracle 11g oferuje szczególnie istotne rozszerzenia w stosunku do wersji 10g w zakresie obsługi danych przestrzennych (w ramach opcji Oracle Spatial) oraz multimedialnych (w ramach cechy Oracle Multimedia, dawniej znanej pod nazwą interMedia).

Program:

10:10-10:15 Otwarcie
10:15-11:30 Tutorial: „Zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi (w przedsiębiorstwie) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bazy danych Oracle 11g”, część I
Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:00 Tutorial: „Zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi (w przedsiębiorstwie) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bazy danych Oracle 11g”, część II
Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska
13:00-14:00 Przerwa na lunch
14:00-15:15 Tutorial: „Składowanie, przetwarzanie i wyszukiwanie danych multimedialnych w Oracle 11g”, część I
Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, PLOUG
15:15-15:30 Przerwa
15:30-16:45 Tutorial: „Składowanie, przetwarzanie i wyszukiwanie danych multimedialnych w Oracle 11g”, część II
Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, PLOUG
16:45 Zakończenie

Streszczenia

„Zaawansowane zarządzanie danymi przestrzennymi (w przedsiębiorstwie) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości bazy danych Oracle 11g”
Krzysztof Jankiewicz, Politechnika Poznańska

W ramach tutorialu zostanie omówiony sposób organizacji danych przestrzennych w bazie danych Oracle i charakterystyka typów obiektowych wykorzystywanych do przechowywania danych przestrzennych. Przedstawiony zostanie interfejs programistyczny w postaci procedur, funkcji i pakietów umożliwiający zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych, a także możliwości wykorzystania bazy danych Oracle w zakresie przetwarzania danych geodezyjnych. Szczególny akcent zostanie położony na nowe cechy Oracle 11g związane z zaawansowanym przetwarzaniem danych przestrzennych. Tutorial zostanie wzbogacony praktycznymi przykładami, które zilustrują importowanie danych przestrzennych, ich przetwarzanie, a także inne zagadnienia poruszane w trakcie tutorialu.

„Składowanie, przetwarzanie i wyszukiwanie danych multimedialnych w Oracle 11g”
Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska, PLOUG

Oracle Multimedia to cecha (ang. feature) serwera bazy danych Oracle 11g dostępna zarówno w edycji serwera Enterprise Edition jak i Standard Edition, w poprzednich wersjach serwera znana pod nazwą Oracle interMedia. Oracle Multimedia umożliwia składowanie, wyszukiwanie i w pewnym stopniu przetwarzanie obrazów, danych audio i danych wideo. Oferowane w tym zakresie mechanizmy mają charakter uniwersalny, ale od wersji 10.2 szczególne wsparcie oferowane jest dla obsługi zdjęć medycznych w formacie DICOM. Celem tutorialu jest omówienie i praktyczna ilustracja możliwości i sposobu korzystania z Oracle Multimedia w Oracle 11g, ze szczególnym naciskiem na obsługę obrazów.

Organizacja seminarium:

Sławomir Kwiecień
tel. +48 601 958 703, +48 12 415-82-64
fax: +48 12 632-35-24