V Szkoła PLOUG: przegląd tematyki

Technologie szkieletowe dla aplikacji J2EE

Poznań 15-17.02.2006 r.

W dniach 15-17 lutego 2006 r. odbyła się w Poznaniu V Szkoła PLOUG zatytułowana „Technologie szkieletowe dla aplikacji J2EE”, poświęcona teorii i praktyce realizacji bazodanowych aplikacji internetowych w technologii Java. W imprezie wzięło udział ponad 40 specjalistów z całego kraju.

Celem V Szkoły PLOUG było omówienie najnowszych i najważniejszych trendów w konstrukcji aplikacji J2EE, ze szczególnym naciskiem na wspomaganie wielkoskalowej modularyzacji aplikacji i uproszczenie kodu komunikacji z bazą danych. Uczestnicy V Szkoły PLOUG praktycznie zapoznali się m.in. z technologiami Struts, JavaServer Faces, Oracle ADF, Spring Framework, Oracle Toplink, Hibernate, JDO, a także z metodykami i narzędziami ich wykorzystywania w realizacji projektów praktycznych. Materiał teoretyczny był ilustrowany przykładami i ćwiczeniami wykorzystania narzędzia Oracle JDeveloper 10g R2, środowiska serwera aplikacji Oracle Application Server 10g R2 i serwera bazy danych Oracle Database 10g R2. Impreza adresowana była przede wszystkim do programistów J2EE, projektantów aplikacji biznesowych i konsultantów. V Szkoła PLOUG była podzielona na dwie części. Pierwsza – dwudniowa – obejmowała wykłady teoretyczne. Druga – jednodniowa – została przeprowadzona w formie warsztatów praktycznych.