VIII Szkoła PLOUG, Łódź, styczeń 2009 „Oracle Database – Podstawy SQL”