VIII Szkoła PLOUG: Podsumowanie

Oracle Database – Podstawy SQL

Łódź 28-30 stycznia 2009

W dniach 28-30 stycznia 2009r. odbyła się w Łodzi VIII Szkoła PLOUG zatytułowana „Oracle Database – Podstawy SQL”. W imprezie wzięło udział 8 deweloperów.

Autorem wykładu był prof. Adam Pelikant, wykład i ćwiczenia prowadził Dominik Niewiadomy, pracownicy Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Informatyki.

„Oracle Database – Podstawy SQL” to propozycja skierowana do adeptów administracji i programowania baz danych Oracle. Uczestnicy zajęć od podstaw poznawali strukturę i praktyczne zastosowania zapytań SQL.

Zajęcia w VIII Szkole PLOUG każdego dnia podzielone były pomiędzy wykład teoretyczny i zajęcia praktyczne. Dzięki temu wiedza zdobyta lub odświeżona w czasie porannego wykładu znajdowała swoje praktyczne zastosowanie w poobiednich ćwiczeniach.

Jadwiga Gnybek

Materiały szkoły są dostępne w naszym serwisie.

Uczestnicy oceniali aspekty seminarium wystawiając cenzurki w skali 0..9. Tymi aspektami były „pożyteczność szkoły” i „ogólna ocena” wykładów oraz ćwiczeń. Na ankietę odpowiedziało 6 osób. W poniższej tabeli zestawiono podsumowanie tych odpowiedzi. W kolumnie „ocena” podano średnią arytmetyczną ocen, w kolumnie „zmienność” podano współczynnik zmienności liczony jako iloraz odchylenia standardowego ocen i ich średniej arytmetycznej.

Aspekt Ocena Zmienność
Pożyteczność szkoły, ogólnie 8.3 10%
Wykłady 7.5 11%
Ćwiczenia 7.8 10%

Dziękujemy słuchaczom za uczestnictwo w szkole. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zadały sobie trud wypełnienia ankiety – umożliwiają nam doskonalić nasze szkolenia. Kilka osób podzieliło się z organizatorami uwagami dotyczącymi seminarium. Gorąco zapraszamy na naszą następną organizowaną przez Stowarzyszenie XV Konferencję (Kościelisko, 20-23 października 2009r.).

Sławomir Kwiecień