O Ploug

Podstawową formą działalności Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle jest organizowanie corocznych, jesiennych konferencji w Zakopanem. Konferencje te (zwane konferencjami PLOUG) są organizowane nieprzerwanie od roku 1995. Głównym ich celem jest, po pierwsze – stworzenie forum dyskusyjnego dla osób chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w użytkowaniu i projektowaniu systemów informatycznych opartych o Oracle (i nie tylko). Po drugie, prezentacja nowych trendów, technologii i rozwiązań dotyczących zarówno oprogramowania Firmy Oracle, jak i technologii budowania systemów informatycznych i zarządzania projektami.

Od roku 1997 konferencji towarzyszą zajęcia praktyczne w formie specjalistycznych seminariów i ćwiczeń, prowadzonych m.in. przez doświadczonych deweloperów i administratorów baz danych oraz przez specjalistów firmy Oracle.

Drugą bardzo ważną formą działalności Stowarzyszenia jest wydawanie czasopisma Oracle’owe PLOUG’tki. Czasopismo to posiada stałe działy: „Komentarze i polemiki”, „Biuletyn bezpieczeństwa PLOUG”. Zawiera też artykuły techniczne z różnych dziedzin związanych z oprogramowaniem Oracle oraz coroczny bogaty opis programu konferencji w numerze poprzedzającym ją.

Od początku 2001 roku Stowarzyszenie organizuje cykl seminariów jednodniowych o charakterze technicznym. Seminaria odbywają się w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego.

Czwartą formą działalności jest niniejszy serwis WWW, w którym, prócz informacji organizacyjnych, umieszczono w całości materiały (artykuły) konferencyjne, wszystkie numery czasopisma, bogate opisy wszystkich szkoleń z formularzami zgłoszenia uczestnictwa włącznie.

Od 2002 roku Stowarzyszenie organizuje cykl „Szkół PLOUG” – dwu- lub trzydniowych monotematycznych spotkań o charakterze technicznym, uzupełniających merytorycznie naszą doroczną konferencję i seminaria. Szkoły odbywają się w lutym w Poznaniu.