Zarząd

Poniższy Zarząd został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2013 r.

Paweł Chomicz – Prezes
BizTech Konsulting S.A.
tel. kom: +48 783 078 804, tel.: +48 22 100 10 76
fax: +48 22 100 10 99
e-mail:
Marek Wojciechowski
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
adres: ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 29 62
fax: +48 61 877 15 25
e-mail:
Maciej Zakrzewicz
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
adres: ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 29 93
fax: +48 61 877 15 25
e-mail:

Skład Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji:

Janusz Stawski,
Mariusz Masewicz,
Stanisław Krupiński.

do skopiowania formularze: