Przyłącz się do nas

Deklaracja członkowska

Deklarację należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres:

Stowarzyszenie Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu ORACLE
ul. Wolność 3A
01-018 Warszawa

W bieżącym roku składka roczna wynosi 20 zł.
Wpłacamy na rachunek: 07 1020 1055 0000 9902 0112 4890 w PKO BP V/O W-wa, ul. Grójecka 1/3