Wyniki ankiety

Jak po każdej imprezie przedstawiamy wyniki ankiety. Oddano 101 ankiet. Poniżej przytaczam sposób wypełnienia, przed propozycją podając ilość skreśleń:czas trwania szkoły
13   powinien być krótszy
86   jest odpowiedni

częstość szkoły
65   jeden raz w roku
35   dwa razy w roku
01   częściej

wygoda
01   obiekt powinien być mniej komfortowy, za to tańszy
77   ten komfort odpowiada mi
22   obiekt powinien być bardziej komfortowy, choć droższy

pora roku
84   jest odpowiednia
12   wolę inną miejscowość
75   Zakopane jest dobrym miejscem na szkołę
21   wolę inne

który z tematów spowodował przyjazd na szkołę
71   Administrowanie bazami danych
47   Serwery WWW
54   Aplikacje
59   Nowe produkty firmy Oracle
14   Inne

Tematyka przyszłej szkoły

w przyszłej szkole nie chcę tematów
02   Administrowanie bazami danych
14   Serwery WWW
08   Aplikacje
03   Nowe produkty firmy Oracle
03   Inne


Dalsza część tekstu nie odnosi się do wyboru z ograniczonej liczby propozycji, stąd duża ilość długich haseł – zamieściłem tylko te, które najczęściej powtarzały się.


W przyszłej szkole oczekuję tematów:
16   zagadnienia wydajności baz danych, tuning, ciekawe przypadki w admin.
10   aplikacje już wdrożone i eksploatowane
9   DBA 
8   zarządzanie dużymi projektami
6   nowe prod. Oracle
4   serw. WWW 
4   projektowanie aplikacji
3   metodyki najnowsze (też obiektowe)
   tworzenia aplikacji
3   NC 
2   Oracle Rdb wersja 7 (8)
2   repliki w technologii Oracle
2   ciekawe pomysły – rozwiązania w aplikacjach

co poprawić w organizacji szkoły:
8   uwzględnić wolny czas na turystykę,
   organizować miejscowe wycieczki
4   czas wykł. nie powinien kolidować z czasem warszt.
4   dobór prelegentów firm
3   większa zgodność programu z wcześniejszymi zapowiedziami
3   więcej warsztatów i więcej miejsca na
   warsztaty
2   zapewnić lepszy dojazd uczestników
2   każdy wykład powinien mieć wcześniej rozdane materiały
2   spotkanie towarzyskie powinno być w środku szkoły (2-gi dzień)
2   tematy powinny być bardziej techniczne, mniej przeglądów, więcej treści
2   wydłużyć czas spotkania towarzyskiego
2   stworzyć możliwość korzystania z Internetu
2   materiały w jęz. polskim, a nie reprodukcje
   slajdów
2   więcej zajęć warsztatowych, mniej płytkich referatów, więcej wymiany doświadczeń
2   zajęcia mogą trwać długo, ale chociaż 2-3 godz. przezn. na dłuższy spacer
   z widocznością
2   jak najmniej prezentacji
   marketingowych,
   więcej informacji
   technicznych.


Sławomir Kwiecień