Zarząd PLOUG w akcji

Zarząd przedstawia sięW dziale „Zarząd PLOUG w akcji” będziemy umieszczać inicjatywy Zarządu, sprawozdania z zebrań itp. Na początek członkowie Zarządu postanowili przedstawić się. Nie wszyscy zdążyli przed złożeniem tekstu – zdążą w następnej gazetce, w której poinformujemy już o podziale funkcji.Janusz Hadryś, Prezes

Jestem dyrektorem ds. Informatyki w Makro Cash and Carry. Produkty Oracle użytkujemy jako typowi końcowi odbiorcy. Mamy dwa systemy – komercyjny i finansowy, które zostały napisane przez firmy trzecie. Zespół specjalistów od Oracle w Dziale Informatyki w Biurze Zarządu w Warszawie zajmuje się przede wszystkim: administrowaniem, wdrażaniem poprawek i zmian, oraz udoskonaleniami, które są wymagane przez naszych użytkowników. Jesteśmy działem usługowym współpracującym ze wszystkimi działami/halami na terenie całej Polski. Obecnie sami zaczynamy tworzyć (tylko i wyłącznie na użytek Makro) dodatkowe systemy związane z naszą działalnością.


Chciałbym, aby obecny Zarząd wytyczał wspólnie kierunki rozwoju Stowarzyszenia, abyśmy byli bardziej prężni i widoczni, by nie tylko konferencje były wizytówką naszej działalności. Przy bliższej współpracy z Oracle Polska uczestniczyć w propagowaniu naszej działaności w środowisku informatycznym, szczególnie wśród firm, które już używają ORACLE. Stowarzyszenie powinno stać się niezależnym forum dyskusyjnym, pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz pomostem pomiędzy użytkownikiem w Polsce a korporacją ORACLE.


Janusz Hadryś
Krzysztof Pękala


Kielce 1996, 28 listopada


Mimo wyjątkowo wielu obowiązków, jakimi jestem obciążony obecnie pełniąc funkcję dyrektora Zakładu Informatyki EXBUD S.A. w Kielcach, z ogromną przyjemnością i entuzjazmem przyjąłem propozycję pracy w strukturach Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.

Od momentu powstania Stowarzyszenia zawsze byłem przekonany, że jego istnienie jest szansą na pogłębienie wiedzy, nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, zawarcie znajomości.


To ważne, że skupiliśmy się wokół Oracle – nazwy jakże potężnej w świecie informatycznym.

Jeszcze pięć lat temu, kiedy firma w której pracuję podjęła trudną misję propagowania produktów Oracle prowadząc jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce, upowszechnienie Oracle wydawało się niemożliwe.
Dziś każdy szanujący się informatyk zna i docenia możliwości tej znakomitej bazy danych.

To właśnie na Oracle kończy się poszukiwanie własnego miejsca i własnego rozwoju wielu projektantów i programistów poważnych aplikacji.


Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia uzyskuje swój blask w wiosennych Konferencjach i jesiennych Szkołach. Te spotkania cieszą się rosnącym zainteresowaniem i uzyskują wysokie oceny uczestników. Mamy więc prawdopodobnie początek pięknej tradycji. Mamy też własny biuletyn, na razie bardzo skromny, ale już w tej formie znakomicie dokumentujący bieżące działania i zamierzenia Stowarzyszenia.

To są wartości, których nie wolno nam stracić. To wartości, które należy pielęgnować i podnosić ich jakość.

Obecny Zarząd Stowarzyszenia dołoży starań, by tę cenną listę rozszerzyć. Chcemy być obecni w Internecie z własną stroną WWW oraz otwartą listą dyskusyjną. Chcemy dostarczać naszym członkom aktualne publikacje dotyczące kierunków rozwoju Oracle oraz szkoleniowe wersje najnowszych produktów Oracle.
Będziemy rozwijać kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami w Europie i Stanach Zjednoczonych.


Ale najważniejszym zadaniem dla Zarządu naszego Stowarzyszenia jest i pozostanie pobudzenie aktywności samych jego członków w kierunku wymiany doświadczeń i pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją produktów Oracle.

Na początek proponujemy konkurs. Nazwijmy go „Mój problem w Systemie Oracle”.

Prosimy o zwięzły opis (sposób prezentacji dowolny, czasem wystarcza nawet jedno pytanie) napotykanych przez Państwa kłopotliwych sytuacji w pracy z Oracle i przesłanie go na adres pocztowy lub e-mail dowolnego członka Zarządu Stowarzyszenia.

Nie prosimy o rozwiązanie, jeśli takie istnieje.

Autor najciekawszego, zdaniem Zarządu, problemu zostanie nagrodzony kwotą 500 zł. Konkurs ma charakter ciągły. Nagrody będziemy przyznawać cztery razy w roku – inauguracja na wiosennej Konferencji w Kielcach. Wybrane problemy będą opisywane w biuletynie.


Krzysztof Pękala

25-323 KIELCE

ul. Manifestu Lipcowego 34

Tel.(41)3326248, Fax (41)3322551
Janusz Stawski


Od paru lat pracuję w Ośrodku Informatyki Terenowym Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od początku zajmuję się problemami związanymi z komputerową bazą Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów oraz z komputerową obsługą punktów rejestracyjnych na terenie naszego województwa. Przed dwoma latami przystąpiliśmy do próby przeniesienia bazy danych o pojazdach z aktualnie używanego systemu JANTAR do ORACLE’a. Z pracami tymi związane było wiele problemów, gdyż było to wykonywane w niezbyt popularnym (jak na polskie warunki) systemie MVS na maszynie typu mainframe. Po prawie rocznej pracy udało się stworzyć nowy system Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów w ORACLE’u, a także przenieść wszystkie rekordy z JANTARa do ORACLE’a. Pozwoliło to na wykonanie testów obciążeniowych maszyny oraz sprawności działania nowej aplikacji. Przy bazie rzędu 430 tysięcy rekordów rezultaty testów były bardzo zadowalające, a system pozwalał na wykonanie wielu nowych funkcji, nie dostępnych w JANTARze.


Członkiem PLOUG jestem od dość dawna, ale moje członkostwo sprowadzało się głownie do udziału w konferencjach. Po zapoznaniu się z sytuacją panującą z Zarządzie Stowarzyszenia (gdy nastąpił paraliż w podejmowaniu decyzji), na ostatnim Walnym Zgromadzeniu PLOUG-u, wyraziłem zgodę na kandydowanie do nowych władz Stowarzyszenia. W swojej pracy w Zarządzie chciałbym dążyć do tego, aby uaktywnić członków Stowarzyszenia, aby byli oni zainteresowani członkostwem, nie tylko biernym. Konieczny będzie stały kontakt z członkami Stowarzyszenia. W tej chwili trudno określić, jakie działania Zarządu będą skuteczne, ale trzeba będzie podejmować różne próby.


Janusz Stawski
Sławomir Kwiecień


Pracuję w instytucie PAN moszącym nazwę Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. ORACLE używamy do tworzenia bazy danych techniczno-ekonomicznych o węglu, w przyszłości o innych surowcach.

Danych używamy w modelach ekonometrycznych pomagających analizować zjawiska gospodarcze. Jak dobrze pójdzie, w przyszłym roku udostępnimy bazę danych przez Internet.


W naszym Stowarzyszeniu zajmuję się organizowaniem wiosennych konferencji i jesiennych szkół. Będę się starał, by ich program był bardziej zróżnicowany merytorycznie i bardziej atrakcyjny rekreacyjnie. Proszę wszystkich zainteresowanych o podpowiadanie, o głębszą współpracę.


Będę się starał by nasza gazetka była coraz ciekawsza, chociaż moja rola nie jest tak ważna jak autorów.


Jestem przekonany, że pożyteczne byłoby zorganizowanie grup zainteresowań. Jestem pewien, że grupy otrzymają specjalistyczną pomoc merytoryczną ze strony Oracle czy innych producentów software towarzyszącego, jak Platinum Technology, czy BMC. Nie wiem skąd brak przekonania wśród potencjalnych członków takich grup. Nie ma inicjatywy – z założenia powinna być „oddolna”. Moim zadaniem jest pomoc organizacyjna w tworzeniu i działaniu grup.


Wydaje mi się, że pożyteczne byłoby wydawanie czegoś w rodzaju vademecum użytkowników ORACLE. Mam na myśli spis zawierający prócz nazwy i adresu firmy, rownież krótki opis pracujących nad ORACLE systemów, numer wersji ORACLE, adresy kontaktowe do autorów, administratorów. W przypadku domów softwarowych – ofertę, może dane o potencjale wytwórczym? Takie vademecum aktualizowalibyśmy raz w roku. Co jeszcze w nim zamieścić? I czy to wogóle potrzebne? Proszę o kontakt użytkowników końcowych i osoby tworzące aplikacje.


Sławomir Kwiecień

ul. Na Błonie 3/8

30-147 Kraków

tel. (12) 36-22-39

fax. (12) 32-35-24 (praca)

tel. do 15:30 (12) 32-33-00 (praca)

email:

kwiecien@min-pan.krakow.pl

www:

http://www.min-pan.krakow.pl/~kwiecien