Zarząd PLOUG w akcji

Sprawozdania z posiedzeń Zarządu PLOUG


Spotkanie Zarządu w Warszawie w dniu 9.10.1996r.

W posiedzeniu uczestniczyli:


 • Lucyna Jędraszak-Utrera,
 • Zbigniew Odrowąż-Sypniewski,
 • Sławomir Kwiecień,
 • Janusz Stawski,
 • Krzysztof Pękala,
 • Janusz Hadryś.

Uczestnicy spotkania skoncentrowali się głównie na omówieniu programu działania i celów PLOUG. Główne punkty spotkania to:


1. Nadal będą prowadzone konferencje-warsztaty w formie, jaka obowiązuje obecnie.


2. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu ożywiania kontaktu z członkami. Między innymi zaproponowano, aby w tym celu:

2.1. podjąć próby stworzenia podgrup np. : Urzędów Miejskich,

2.2. nawiązać bliższy kontakt z IOUG/EOUG,

2.3. bardziej zaangażować Oracle Polska w działalność PLOUG

2.4. „zaistnieć” w Internecie,

2.5. opracować zasady i ogłosić konkurs, w którym nagrodą dla zwycięzcy będzie 500 zł, przyznawane komisyjnie cztery razy w roku.


3. Ustalono również, aby podczas zbliżającej się konferencji w Zakopanem (12-16.11.96) udostępnić uczestnikom tablicę kontaktową, komputery PC do obsługi konferencji oraz skrzynkę typu „masz problem, to zapytaj nas”.


4. Zobowiązano Janusza Hadrysia do znalezienia sposobu dofinansowania działalności PLOUG.


5. Ustalono, że następne spotkanie Zarządu odbędzie się 15.11.1996 r. W Zakopanem.


Osoby odpowiedzialne za realizację wybranych punktów to:

Sławomir Kwiecień punkty 1,3;

Zbigniew Odrowąż-Sypniewski – punkty: 2.2, 2.3, 2.4;

Krzysztof Pękala – punkt 2.5;

Janusz Hadryś – punkty: 2.3, 2.4, 4.


Janusz Hadryś


Spotkanie Zarządu w Zakopanem w dniu 15.11.1996 r.


Obecni:

Prezes – Janusz Hadryś
Czlonkowie – Sławomir Kwiecień
– Krzysztof Pękala
– Janusz Stawski

Spotkanie zostało poświęcone omówieniu sposobów realizacji zadań określonych na spotkaniu Zarządu w dniu 9.10.1996 r. oraz dalszej współpracy z ORACLE POLSKA.

 1. Ustalono, że należy stworzyć własną stronę WWW Stowarzyszenia w oparciu o serwer ORACLE POLSKA, na której znajdą się bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia, nowe produkty firmy ORACLE, porady supportu oraz strony interaktywne:

  • ankieta członkowska,
  • ankiety o imprezach,
  • uwagi o organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
  • uwagi ogólne,
  • problemy zwiazane z użytkowaniem systemu ORACLE.

 2. Należy kontynuować wydawanie gazetki, którą powinno się poszerzyć o nowe strony, wprowadzić w niej stałe działy (nowe produkty, support ostrzega, „złota myśl Prezesa” itp.)
 3. Należy sprawdzić prawną możliwość wykorzystania w gazetce myśli i pomysłów zawartych na stronach WWW Stowarzyszenia. Należy umieścić odpowiednią informację i zastrzeżenia przy tworzeniu strony WWW.
  Współpraca z firmą ORACLE POLSKA

  1. Prezes powinien odbyć spotkanie z Panem Jackiem Duchem w sprawie dofinansowania działalności Stowarzyszenia przez ORACLE POLSKA poprzez:

   • dotowanie gazetki
   • dotowanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie
   • dodanie jednemu z pracownikow ORACLE POLSKA do zakresu czynności współpracy ze Stowarzyszeniem (zbieranie inforamcji o nowinkach technicznych, o poradach supportu, nowych aplikacjach itp.).

  2. Poprosić Pana Jana Sobolowskiego o pomoc w fachowej redakcji gazetki pod wzgledem technicznym i merytorycznym, o pomoc w umieszczaniu w prasie komputerowej informacji o konferencjach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3. Poprosić Panią Małgosię Rzepko o materiały informacyjne ORACLE’a, CD-ROM-y z nowymi wersjami programów (TRY and BUY), aby można je było rozsyłać do członków Stowarzyszenia.

 4. Na następnym spotkaniu Zarządu należy powrocić do sprawy kontaktów z Europejską i Amerykańską Grupą Użytkowników Systemu ORACLE, rozważyć możliwość zaproszenia ich członka na jedną z imprez Stowarzyszenia itp.

Po spotkaniu Zarządu odbyło się spotkanie z pracownikami firmy ORACLE POLSKA, na którym omówiono podstawy dalszej współpracy.


Janusz Stawski