Komunikaty, konkursyZwycięstwa


Koleżanka Jadwiga Gnybek z Łodzi wygrała konkurs na tytuł i zawartość naszej gazetki. Pani Jadwiga natychmiast potwierdziła swoje zwycięstwo umieszczając w tym numerze kilka swych ciekawych tekstów.


Sławomir KwiecieńOracle’owy rynek pracy.


Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do wykorzystania łamów naszej gazety w celu wymiany informacji o firmach poszukujących pracowników i pracownikach poszukujących nowego miejsca pracy.


Opiszcie swoją firmę, może poszukujecie OracleŤowych specjalistów.

Może OracleŤowi specjaliści poszukują pracy.

Nasza gazeta dociera niemal wyłącznie do informatyków pracujących z OracleŤm. Po co daleko szukać! Napiszcie do nas, a my to wydrukujemy.


Podziękowania


Pan Jan Sobolewski przyrzekł nam pomoc w redagowaniu gazetki. Dziękujemy za wysiłek związany z korektą tego numeru.KONKURS!


„Mój problem w Systemie Oracle”


Prosimy o zwięzły opis (sposób prezentacji dowolny, czasem nawet jedno pytanie wystarcza) napotykanych przez Państwo kłopotliwych historii w pracy z Oracle i przesłanie go na adres pocztowy lub e-mail dowolnego członka Zarządu Stowarzyszenia.


Nie prosimy o rozwiązanie, jeśli takie istnieje.


Autor najciekawszego, zdaniem Zarządu, problemu zostanie nagrodzony kwotą 500 zł. Konkurs ma charakter ciągły. Nagrody będziemy przyznawać cztery razy w roku – inauguracja na wiosennej Konferencji w Kielcach. Wybrane problemy będą opisywane w biuletynie. Kontakt najbardziej odpowiedni:


Krzysztof Pękala

25-323 KIELCE

ul.Manifestu Lipcowego 34

Tel.(41)3326248 Fax (41)3322551


Piszmy do naszej gazetki!


Proszę sobie wyobrazić, że numery pokonferencyjne gazetki, jak ten, rozchodzą się w nakładzie ok. 550 egz. (do wszystkich członków PLOUG i uczestników którejkolwiek z naszych imprez), a przedkonferencyjne – w nakładzie ok. 4000 egz. (najbliższa w marcu). Jak wielu mamy czytelników! Autorzy otrzymują wynagrodzenie proporcjonalne do wielkości tekstu – wg stawki 25 zł za jednostkę zawierającą 1800 znaków.


Sławomir KwiecieńVademecum użytkowników


Byłby to spis zawierający prócz nazwy i adresu firmy, rownież krótki opis pracujących nad ORACLE systemów, numer wersji ORACLE, adresy kontaktowe do autorów, administratorów. W przypadku domów softwarowych – ofertę, może dane o potencjale wytwórczym? Takie vademecum aktualizowalibyśmy raz w roku. Co jeszcze w nim zamieścić? I czy to wogóle potrzebne? Proszę o kontakt użytkowników końcowych i osoby tworzące aplikacje.


Korespondencję można przysyłać do najbliższej osoby z Zarządu Stowarzyszenia PLOUG.Najszybszy kontakt:


Sławomir Kwiecień

ul. Na Błonie 3/8

30-147 Kraków

tel. (12) 36-22-39

fax. (12) 32-35-24 (praca)

tel. do 15:30 (12) 32-33-00 (praca)

email:
kwiecien@min-pan.krakow.pl

www:

http://www.min-pan.krakow.pl/~kwiecien