Polityka informacyjna ORACLE Polska

W trakcie szkoły miało miejsce spotkanie uczestników z przedstawicielami Oracle Polska. Spotkanie dotyczyło polityki informacyjnej firmy, prowadził je Jan Sobolewski (obecnie Oracle Polska, poprzednio Computerworld Polska).


Uczestnicy zgłosili następujące postulaty w stos. do Oracle Polska:


  • użytkownicy wykupujący maintenance powinni być informowani o nowych wersjach posiadanych produktów,
  • powinny być organizowane szkolenia z nowych produktów Oracle,
  • partnerzy Oracle Polska powinni otrzymać cenniki dla „end-userów”,
  • szkolenia Oracle Polska powinny kończyć się wydaniem certyfikatu respektowanego w świecie,
  • użytkownicy nie powinni być zmuszani do wykupywania maintenance,
  • varowie Oracle Polska powinni otrzymywać o tym zaświadczenia,
  • na www lub liście dyskusyjnej powinny znajdować sie informacje o sposobach obejścia problemów z oprogramowaniem

Reakcja Oracle Polska na te postulaty nie jest nam znana.


Oracle Polska poinformowała o mającym odbyć sie „road show”.


Oracle Polska poinformowała o planach wydawania po polsku miesięcznika „Oracle Magazine”.

Sławomir Kwiecień