Nauczanie ORACLE w szkołach wyższych

Około dwa i pół roku temu niektóre uczelnie otrzymały w darze od Oracle Polska systemy RDBMS ORACLE i narzędzia do tworzenia aplikacji w ograniczeniu do zastosowań w edukacji. Jak są wykorzystywane? Poniżej relacja z jednej z uczelni…Wykorzystanie narzędzi firmy ORACLE w procesie nauczania w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej.

Bazy danych są jedną ze specjalizacji, jaka jest rozwijana w Zakładzie Oprogramowania Instytutu Informatyki. Tematyka ta towarzyszy studentom Instytutu Informatyki przez 2 lata nauki. Obejmuje ona trzy przedmioty: ‚Podstawy relacyjnych baz danych’, ‚Oracle: RDBMS, CDE’ i ‚Inżynierię oprogramowania’.

Przedmiotem ‚Podstawy RBD’ objęci są studenci III roku Informatyki (dwa semestry, 60 godzin wykładu i tyle samo laboratoriów) i IV roku Automatyki i Robotyki (jeden semestr, 30 godzin wykładu i 30 godzin laboratoriów). Poruszane na nim zagadnienia to: typy baz danych, podstawy teorii relacyjnych baz danych, język programowania relacyjnych baz danych – SQL i jego rozszerzenie PL/SQL. Laboratoria prowadzone w 6-8 osobowych grupach dotyczą języka programowania SQL.

Wydzieliliśmy cztery grupy tematyczne:


  • tworzenie zapytań;
  • normalizacja, denormalizacja, więzy integralności i komendy języka definiowania danych;
  • komendy języka manipulowania danymi;
  • optymalizacja zapytań.

‚Podstawy RDB’ przygotowują jednocześnie do przedmiotu obieralnego Oracle: RDBMS, CDE (30 godzin wykładu i 30 laboratoriów). Omawiamy na nim cechy serwera: deklaratywne więzy integralności, procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze bazy danych, przetwarzanie transakcji, przywileje bazodanowe oraz system ról. Zapoznajemy również studentów z architekturą klient/serwer i tworzeniem graficznego interfejsu użytkownika, przy pomocy pakietów firmy Oracle.

W 1995 roku dyplomanci stworzyli przy pomocy tych narzędzi oprogramowanie do obsługi Instytutu (Dziekanatu i Sekretariatu). Jest ono obecnie wdrażane.

W 1996 roku przybyły nam 2 produkty: serwer Oracle RDBMS 7.3 na Sun Solaris, który pozwoli nam na rozwinięcie tematyki związanej z rozpraszeniem danych, oraz pakiet Designer/2000 i Developer/2000. Pakiet Designer/2000 będzie demonstrowany z powodów technicznych tylko na Inżynierii Oprogramowania (omawiamy na niej techniki tworzenia projektu, w tym projektowanie relacyjnych baz danych), jako przykład profesjonalnego narzędzia CASE.

W ramach seminariów, pracownicy i studenci mogą dowiedzieć się o nowych kierunkach rozwoju baz danych oraz poznać implementacje nowych technologii w produktach komercyjnych właśnie w oparciu o produkty firmy Oracle.

Przygoda z Oracle rozpoczęła się w 1993 r. Było to oprogramowanie Oracle Server 6.0, Forms 3.0, Menu 5.0 zainstalowane na komputerze PC 486 z systemem operacyjnym SCO Unix.

Obecnie działamy na komputerze PC Pentium, 64 MB RAM. Mamy na nim zainstalowany Oracle Server ver. 7.0 oraz narzędzia CDE. Na komputerze tym działają dwie bazy. Pierwsza jest wykorzystywana przez studentów podczas ćwiczeń, druga służy jako składnica informacji o naszym instytucie. Do narzędzi CDE można dostać się przez sieć, używając terminala znakowego tnvt220, który jest wystarczający dla SQL*Plus, Forms 3.0 Menu 5.0. Natomiast narzędzia Forms 4.0 i Reports 2.0 sa dostępne przez X-terminal Excursion.

Drugi serwer bazy danych Oracle Server ver 7.3 jest zainstalowany na komputerze Sun Enterprise 2 z systemem operacyjnym Solaris 2.5. Baza ta zawiera między innymi Repozytorium Oracle Case i materiały ćwiczeniowe pakietu Developer/2000. Pakiety Developer/2000 i Discoverer/2000 przeznaczone do działania pod Windows 3.1x są zainstalowane na platformie PC Netware 4.10. Designer/2000, ze względu na duże wymagania sprzętowe, ma oddzielne stanowisko. Każdy z pracowników i studentów Politechniki Białostockiej, posiadający dostęp do uczelnianej sieci, może korzystać z dowolnego narzędzia i dowolnej bazy Oracle.

Autorzy:


Iwona Mońdziel

iwomo@ii.pb.bialystok.pl,


Bartłomiej Bułkszas

bbulk@ii.pb.bialystok.pl


Politechnika Białostocka

Instytut Informatyki


Białystok 25.11.96 r.