Nauczanie ORACLE w szkołach wyższych

Około dwa i pół roku temu niektóre uczelnie otrzymały w darze od Oracle Polska systemy RDBMS ORACLE i narzędzia do tworzenia aplikacji w ograniczeniu do zastosowań w edukacji. Jak są wykorzystywane? Poniżej relacja z jednej z uczelni…Oracle na Uczelniach
– Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego


Podobnie jak inne instytuty i placówki dydaktyczne Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał w czerwcu 1994 roku instalację systemu Oracle 7 dla celów dydaktycznych. Otrzymaliśmy 12 użytkownikowe wersje następujących produktów:

  • Oracle Serwer: Oracle 7 RDBMS, SQL Procedural Option, SQL*Net i SQL*Net TCP/IP driver
  • narzędzia do tworzenia aplikacji: Oracle Forms 4.0, Oracle Reports 2.0, Oracle SQL*Plus 3.1 oraz Oracle Pro*C 1.5

a ja zostałem skazany1 na administrowanie tym systemem.

Od samego początku system działał na komputerze Sun 490, pod kontrolą systemu SunOS 4.1.4., z 96 MB RAM, 8 GB HDD – sama instalacja Oracla zajmuje około 260 MB. W chwili obecnej w systemie zdefiniowanych jest około 40 użytkowników

Po przeszkoleniu w Oracle Polska i pokonaniu naszych kłopotów sprzętowych (koniec roku 1994 był okresem odtwarzania naszej instalacji Unixowej po dużej awarii jaka miała miejsce na początku 1994 roku) system Oracle zaczął funkcjonować w dydaktyce. Początkowo – ponieważ nie posiadaliśmy Motifa koniecznego do uruchomienia środowiska graficznego do tworzenia oprogramowania (Oracle Forms i Oracle Report) – użycie Oracle ograniczało się do kursów PL/SQL dla studentów i pracowników Instytutu Informatyki. Po dokupieniu IxI Motifa i ponownej instalacji systemu Oracle (Oracle Forms i Oracle Reports zostały zlinkowane statycznie z bibliotekami Motifa) dostępny dla użytkowników stał się również generator formatek ekranowych i generator raportów – można ich obecnie używać zarówno pod Motifem jak i pod Open Window, które są standardowym środowiskiem graficznym dla SunOSa.

System jest stabilny, choć nie jest używany tak intensywnie jak ma to miejsce u typowych użytkowników poza uczelniami. Co dało się dotychczas zaobserwować?


  • system cieszy się znacznie większym zainteresowaniem studentów niż pracowników dydaktycznych
  • szczególnie na studiach podyplomowych, których uczestnicy mają większy wpływ na wybór studiowanych przedmiotów, praktyczne zajęcia z Oracla wydają się mieć większe powodzenie niż zajęcia z teorii matematyki czy informatyki
  • ostatnio system pojawił się wreszcie w ramach kursowych zajęć na studiach dziennych informatyki – studenci 3-go roku realizowali grupowy projekt bazy danych przestępców – zarówno temat jak i wybór systemu bazy danych (Oracle) pochodził od studentów
  • powszechnie brakuje materiałów – opisów – SQLa i narzędzi do tworzenia aplikacji. Jak na razie – oprócz oryginalnej dokumentacji którą otrzymaliśmy wraz z systemem – stworzony został (przez niżej podpisanego) – 80 stronicowy opis PL/SQL. W trakcie aktualizacji są opisy Oracle Forms oraz Oracle Reports
  • wersja systemu, który posiadamy jest już trochę Ťstarať – szczególnie w przypadku oprogramowania, które bardzo szybko się starzeje, istotne byłoby określenie zasad dokonywania upgrade’u – to czego obecnie uczymy nie jest już wersją aktualną…
  • fakt posiadania Oracle przez Instytut Informatyki ma swoje skutki również poza Instytutem. Uniwersytet Jagielloński planuje uporządkowanie baz danych dla administracji – po kursach PL/SQL dla pracowników Uniwersytetu Oracle jest jednym z poważnie rozważanych kandydatów. Uniwersytet zorganizował również konferencje ‚Bazy danych dla szkół wyższych‚ – czy i jakie skutki mieć ona będzie dla samych uczelni – zobaczymy.

Tadeusz Kędzierski

Instytut Informatyki UJ

ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków

tel.: (12) 32-33-55, wew. 204

e-mail: tedd@ii.uj.edu.pl

Kraków, wrzesień 1996