WSTĘP

V konferencja 1999

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle zaprasza serdecznie do uczestnictwa w kolejnej już, piątej, konferencji użytkowników i programistów ORACLE. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, konferencja odbędzie się w Zakopanem w przepięknie położonym ośrodku WDW Kościelisko w dniach 12-16 października. Konferencja jest okazją do spotkania dla osób chcących, z jednej strony, podzielić się swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu ORACLE, metod i sposobów budowania aplikacji, swoich złych i dobrych doświadczeń w zakresie budowy i pielęgnacji systemów informatycznych. Z drugiej strony, jest to również okazja do zapoznania się z nowymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych, nowymi aplikacjami, nowymi tendencjami i kierunkami rozwoju oprogramowania firmy ORACLE.
W tym roku tematem wiodącym konferencji jest integracja danych i systemów informatycznych. Hasło "integracja" jest obecnie rozumiane bardzo szeroko. Obejmuje ono różne aspekty związane z integracją zarówno wewnątrz systemową jak i integrację zewnętrzną systemu informatycznego. Integracja wewnętrzna obejmuje głównie integrację różnych typów danych oraz integrację danych i logiki programów w ramach jednego systemu informatycznego. Dotychczasowe systemy koncentrowały się na bezpiecznym przechowywaniu danych, pozostawiając programy i ich logikę poza systemem bazy danych. Przejście od systemów przechowywania danych do systemów przechowywania i manipulowania zarówno danymi jak i aplikacjami ma olbrzymie znaczenie praktyczne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Kolejnym zagadnieniem związanym z hasłem integracja jest integracja systemów baz danych ze środowiskiem Web. Web jest jedną wielką "bazą danych", będącą już obecnie źródłem wielu ważnych informacji biznesowych, technicznych, marketingowych, jak również źródłem aplikacji. Integracja baz danych z tym środowiskiem, budowa narzędzi do automatycznego tworzenia, zarządzania i przeszukiwania zawartości Web-u stanowią bardzo intensywnie rozwijaną dziedzinę związaną z bazami danych. Integracja zewnętrzna systemów informatycznych dotyczy integracji różnych autonomicznych i heterogenicznych źródeł danych. Problematyka ta wiąże się z jednej strony z problemami budowy rozproszonych baz danych, z drugiej z budową magazynów danych. Tematyka ta była już poruszana na poprzednich konferencjach, niemniej ze względu na jej ważność i aktualność, stanowi ona również jeden z wiodących tematów w tym roku. W ramach hasła "integracja" pojawią się zatem następujące tematy: Internet i Intranet, aplikacje WWW, projektowanie systemów informatycznych (UML), magazyny danych, technologia biznesowa i wspomaganie podejmowania decyzji, zarządzanie projektami i systemami informatycznymi, wydajność systemów informatycznych. Jak co roku prezentowane będą również ciekawe i oryginalne rozwiązania w zakresie systemów informatycznych budowanych w naszym kraju.
W programie konferencji znalazły się referaty przedstawiające wymienione technologie, ostatnie osiągnięcia badawcze w zakresie tych technologii oraz produkty komercyjne dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi firmy ORACLE. Konferencję otwiera prezentacja języka UML, o którym mówi się, że będzie nowym standardem języka modelowania danych i systemów. Pierwsza sesja konferencji jest poświęcona projektom informatycznym.
W sesji tej znalazły się referaty poświęcone: zarządzaniu projektami informatycznymi, organizacji i sposobom zarządzania przepływem uwag w rozproszonym zespole projektowym, oraz przemysłowym systemom informatycznym wykorzystujących SZBD Oracle. Jednym z wiodących tematów tegorocznej konferencji jest Internet i aplikacje WWW. Pierwsza sesja poświęcona tej tematyce obejmuje: prezentację możliwości funkcjonalnych systemu Oracle8i z punktu widzenia budowy aplikacji internetowych, oraz prezentację języka XML w aplikacjach bazodanowych. Ponadto, w ramach sesji poświęconych projektowaniu aplikacji internetowych, przedstawione zostaną: środowiska rozwojowe aplikacji internetowych, zagadnienia związane z optymalizacją zapytań w środowisku Web, narzędzia do tworzenia aplikacji intra i internetowych (Oracle JDeveloper Suite). Bardzo ważnym i szalenie ostatnio modnym tematem, którego nie mogło zabraknąć na naszej konferencji jest hasło: magazyny danych, systemy wspomagania podejmowania decyzji oraz eksploracja danych. W ramach dwóch sesji poświęconych temu zagadnieniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak: magazyny danych i data marts, eksploracja danych. Jak co roku, w programie konferencji znalazło się szereg referatów poświęconych szeroko rozumianemu projektowaniu aplikacji: projektowanie procedur składowanych i ich debugging, przegląd nowych narzędzi programistycznych Oracle, kierunki rozwoju aplikacji Oracle, metodyka projektowania aplikacji z intensywnie wykorzystywanym zbiorem danych, prezentacja aktualności z kręgu Aplikacji Oracle. W programie konferencji znalazły się również sesje poświęcone integracji systemów informatycznych oraz wydajności systemów informatycznych. W ramach sesji "integracja systemów informatycznych" znalazły się referaty poświęcone technologii CORBA, zastosowaniu XML/EDI w wymianie danych oraz integracji aplikacji z narzędziem do projektowania map. W ramach sesji "wydajność systemów informatycznych" znalazły się referaty poświęcone problematyce optymalizacji konfiguracji serwera bazy danych, wydajności systemów wykorzystujących bazy danych ORACLE, strojeniu systemów.
W programie konferencji znalazły się również dwa referaty techniczne prezentujące: kierunki rozwoju sieci komputerowych w Polsce oraz omówienie standardu baz danych informacji multimedialnej MPEG-7. Ważnym elementem konferencji są dyskusje panelowe, które, jak pokazała ubiegłoroczna konferencja, są miejscem gorących sporów, dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz integracji uczestników. W tym roku w programie konferencji znalazła się jedna dyskusja panelowa poświęcona technologii systemów baz danych – ocenie stanu aktualnego i dyskusji o jej dalszych kierunkach rozwoju.
Jak co roku, prezentacji artykułów w głównym programie konferencji towarzyszy cykl zajęć praktycznych, pozwalających zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. Zaplanowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje zajęć: tzw. tutoriale i warsztaty. Uczestnictwo w tych pierwszych jest odpłatne i jego koszt wynosi 100 PLN od osoby. W cenę tę wliczony jest komplet materiałów dydaktycznych. Natomiast udział w warsztatach jest darmowy. Każdy z warsztatów i tutoriali będzie trwał od 2 do 4 godzin.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez specjalistów m.in. firmy Oracle Polska, SCO, BSC Polska, wykładowców współpracujących z Działem Szkoleń Oracle Polska oraz doświadczonych deweloperów i administratorów baz danych. Tematyka zajęć obejmuje 14 różnych tematów, dotyczących: projektowania aplikacji bazy danych Oracle, Oracle8i i aplikacji internetowych, strojenia systemów informatycznych opartych o SZBD Oracle, niezawodności systemów informatycznych, magazynów danych i analizy danych.
Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii rozwoju IT w przedsiębiorstwach, administratorów systemów baz danych, analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych, programistów i użytkowników aplikacji. Mamy gorącą nadzieję, że tematyka i program konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji.

Tadeusz Morzy
Robert Wrembel
Sławomir Kwiecień
Poznań, 16.08.1999 r.