PROGRAM KONFERENCJI

V konferencja 1999

wtorek 12.10
12:00 obiad
13:00 – 13.45 Inauguracja Konferencji i Wystawy "Oracle and Friends"
Organizatorzy, PLOUG, Oracle Polska
14:00 – 14:45 Wykład inauguracyjny
Język UML
Kazimierz Subieta (IPI PAN, Warszawa)
14:45 – 15:00 przerwa na kawę
15:00 – 16:45 Projekty informatyczne
prowadzący: Tomasz Traczyk
Zarządzanie projektami informatycznymi
Tomasz Koszlajda (Politechnika Poznańska)
Przemysłowe systemy informatyczne oparte na bazach danych Oracle
Jan Baranowski (THOMSON POLKOLOR, Piaseczno)
Sposoby zarządzania przepływem uwag w rozproszonych zespołach projektowych
Andrzej Adamczyk (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
16:45 – 17:00 przerwa na kawę
17:00 – 18:45 Internet
prowadzący: Tomasz Koszlajda
Oracle8i a Internet
Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)
Język XML w aplikacjach z bazami danych – po roku
Tomasz Traczyk (Politechnika Warszawska)
19:00 kolacja
środa 13.10
8:00 śniadanie
9:00 – 10:00 Warehouse Costs NOTHING !…
Jon Page (BI&Warehouse Oracle EMEA)
10:00 – 10:15 przerwa na kawę
10:15 – 11:30 Oprogramowanie Biznesowe
prowadzący: Zbyszko Królikowski
CRM – Customer Relationship Management
Jerzy Jakubowski (Aplication Sales Consultant, Oracle Polska)
11:30 – 11:45 przerwa na kawę
11:45 – 13:00 Kierunki rozwoju aplikacji Oracle
Andrzej Chabrzyk (Manufacturing Business Solutions Manager, Oracle Polska)
Metodyka projektowania aplikacji z intensywnie wyko- rzystywanym zbiorem danych
Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)
13:00 obiad
15:00 – 16:15 Aktualności z kręgu Aplikacji Oracle
Norbert Biedrzycki (Application Sales Manager, Oracle Polska),
Andrzej Chabrzyk (Manufacturing Business Solutions Manager, Oracle Polska)
  • nowe wersje, nowa funkcjonalność
  • kierunki rozwoju produktu
  • lokalizacja nowych wersji
16:15 – 16:30 przerwa na kawę
16:30 – 17:15 Hurtownie danych i Data Mart Suite
Paweł Gajda (Oracle Polska)
17:15 – 17:30 przerwa na kawę
17:30 – 19:00 Dyskusja panelowa
prowadzący: Tadeusz Morzy
Systemy baz danych: teraźniejszość i przyszłość technologii
19:00 kolacja
czwartek 14.10
8:00 śniadanie
9:00 – 13:00 Walne Zgromadzenie PLOUG
9:00 – 13:00 wycieczki, wystawa
13:00 – 15:00 obiad
15:00 – 15:45 Eksploracja danych: problemy i rozwiązania
Tadeusz Morzy (Politechnika Poznańska)
15:45 – 16:45 Aplikacje internetowe
prowadzący: Czesław Jędrzejek
Optymalizacja zapytań w środowisku Internetu
Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska)
Analiza porównawcza srodowisk rozwoju aplikacji internetowych
Zbyszko Królikowski, Maciej Zakrzewicz (Polit. Pozn.)
16:45 – 17:00 przerwa na kawę
17:00 – 18:00 WebDB – tworzenie aplikacji internetowych dla opornych…
Macin Nalepa (Oracle Polska)
Oracle JDeveloper Suite 1.1 jako wydajne środowisko do tworzenia aplikacji intra i internetowych, na przykładzie sklepu elektronicznego
Agnieszka Węgrzyn, Michał Małecki (Politechnika Zielonogórska)
17:15 – 17:30 przerwa na kawę
17:30 – 19:00 Projektowanie aplikacji
prowadzący: Robert Wrembel
Stored procedure development and debugging
Wolfgang Fellner, Peter Kern (Compuware, Austria)
Przegląd nowych narzędzi program. Oracle i sposoby ich stosowania (Designer, Developer i JDeveloper)
Paweł Psuty (Product Sales Consultant, Oracle Polska)
19:00 kolacja
piątek 15.10
8:00 śniadanie
9:00 – 9:45 Kierunki rozwoju sieci kmputerowych w Polsce
Maciej Stroiński, Artur Binczewski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
9:45 – 10:15 MPEG-7 standard baz danych informacji multimedialnej
Czesław Jędrzejek (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
9:45 – 10:00 przerwa na kawę
10:00 – 11:30 Integracja systemów informatycznych
prowadzący: Maciej Zakrzewicz
CORBA – technologia stawiająca i przy Oracle 8i – jak ją okiełznać
Paweł Księżyk (BSC Polska)
Zastosowanie XML/EDI w wymianie danych między admi- nistracją podatkową a podmiotami zewnętrznymi
Witold Jarzynka (Izba Skarbowa, Szczecin)
Integracja aplikacji opartych na Forms 5.0 z narzędziem do prezentowania map – MapInfo Professional
Tomasz Ostrowski (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
11:30 – 11:45 przerwa na kawę
11:45 – 12:15 Światowe trendy rozwoju systemów ERP na przykładzie pakietu Oracle Applications
Aiden Callaly (Applications Director Oracle ECE Russia & CIS) (tłumaczenie bieżące)
12:15 – 12:45 Wydajność systemów informatycznych (I)
prowadzący: Krzysztof Jankiewicz
Problematyka optymalnej konfiguracji serwera bazy Oracle na platformach unixowych
Piotr Kołodziej (ZUI Otago sp. z o.o., Gdańsk)
13:00 obiad
15:00 – 17:00 Wydajność systemów informatycznych (II)
prowadzący: Juliusz Jezierski
Aspekty wydajności systemów opartych na bazach danych Oracle
Paweł Radziulis (Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
Poszukiwanie zabójców procesora
Jarosław Łagowski (IFS Poland, Warszawa)
Wykorzyst. algorytmów sieci neuronowych w aplikacjach bazy danych Oracle
Andrzej Łukianiuk (PIW POSTINFO, W-wa), Bartłomiej Beliczyński (Politechnika Warszawska)
Model dojrzałości organizacyjnej CMM (Capability Maturity Model)
Wiesław Byrski (Wyższa Szkoła Zarządzania, Kraków)
17:00 przerwa na kawę
19:00 kolacja
sobota 16.10
8:00 – 10:00 śniadanie