Składki

Zgodnie z postanowieniem Zarządu PLOUG wielkość składki członkowskiej w tym roku wynosi 50 zł. Przypominamy numer rachunku Stowarzyszenia: 10201055-143505-270-1 w PKO BP V/O W-wa, ul. Grójecka 1/3.

V Konferencja

V konferencja organizowana przez PLOUG odbędzie się w WDW "Kościelisko", w Zakopanem-Kościelisku", w dniach 12-16 października br.

ORACLE & FRIENDS

Nowym elementem naszej konferencji będzie towarzysząca wystawa pod nazwą "Oracle and Friends".

SIG Oracle Applications

W czasie V konferencji zainicjowana zostanie SIG (Special Interest Group) Oracle Applications.

Walne Zgromadzenie

W czasie V konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Członkowie Stowarzyszenia otrzymają zaproszenia w połowie września.