Podsumowanie zajęć praktycznych Konferencji PLOUG’99

Miniona konferencja

Zajęcia praktyczne, tj. tutoriale i warsztaty, towarzyszące Piątej Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle – PLOUG’99 cieszyły się dużym zainteresowaniem jej uczestników. Tego roku w zajęciach praktycznych wzięły udział ok. 210 osób, uczestnicząc łącznie w 530 sesjach zajęć.
Tematyka zajęć praktycznych obejmowała 15 różnych tematów (8 stanowiły tutoriale, a 7 warsztaty) z następujących dziedzin: projektowanie aplikacji, Oracle8i – aplikacje internetowe, strojenie systemów informatycznych, niezawodność systemów informatycznych, magazyny danych i analiza danych.
Zajęcia prowadzili specjaliści firmy Oracle Polska, BSC Polska, SCO, osoby współpracujące z Działem Szkoleń Oracle Polska oraz deweloperzy i administratorzy baz danych.
Poniżej zamieszczamy listę pięciu najlepiej ocenionych tutoriali, sporządzoną na podstawie ankiet wypełnionych przez Uczestników – rubryka ogólna ocena zajęć. Przyjęta została skala punktowa oceny od 1 do 9.

  1. Maciej Zakrzewicz (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej), WebDB w Oracle8i (ocena: 8,6 pkt.)
  2. Wojciech Karwowski (Oracle Polska), Bardzo duże bazy danych Oracle (VLDB – Very Large Databases) a technologia RAID (ocena: 8,4 pkt.)
  3. Maciej Matysiak (Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej), Generowanie aplikacji WWW za pomocą Designer/2000 v.2.1 (ocena: 8.2 pkt.)
  4. Paweł Księżyk (BSC Polska), Tworzenie aplikacji klienckich dla serwera Oracle przy użyciu narzędzi Borlanda (ocena: 7,9 pkt.)
  5. Władysław Poszywak (Oracle Polska), Discoverer 3.1 (ocena: 7.7 pkt.)

W ankietach Uczestnicy proponowali, aby w czasie przyszłorocznej Konferencji PLOUG’2000 zajęcia praktyczne dotyczyły następujących tematów:

  • JDeveloper i Java,
  • Oracle8i – wykorzystanie cech internetowych,
  • Oracle Application Server,
  • Oracle Express Server,
  • Modelowanie obiektowe i projektowanie aplikacji z wykorzystaniem Designer/2000 i Developer/2000.

W imieniu Rady Programowej Konferencji PLOUG’99 serdecznie dziękuję wszystkim Prowadzącym zajęcia praktyczne za wysiłek włożony w ich przygotowanie. Szczególne podziękowania i gratulacje składam tym Prowadzącym, których tutoriale zostały ocenione najlepiej!

Robert Wrembel
koordynator zajęć praktycznych Konferencji PLOUG’99