Ankiety uczestników

Otrzymaliśmy 111 wypełnionych ankiet.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]
Odpowiedzi było 97 co stanowi 87% z ankiet oddanych Min=3, Max=9, Średnia= 6.938.
Odpowiedzi pomiędzy 6 a 8 stanowiły 74% udzielonych odpowiedzi.

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Porównujemy tu odpowiedzi na pytania o powód przyjazdu z oceną obserwowanego aspektu po zakończeniu konferencji.

Referaty uznano za ciekawe. 81% uczestników oceniło wpływ referatów na uczestnictwo w konferencji pomiędzy 5 a 9 (skala 1..9) przy średniej arytmetycznej wszystkich ocen 6.330. Referaty w 86% otrzymały ocenę pomiędzy 5 a 9 przy średniej 6.223.

Warsztaty – pożądane i ciekawe. Po warsztatach uczestnicy spodziewali się najwięcej (aż 34 osoby wymienia je jako najważniejszy motyw przyjazdu). 84% uczestników oceniło wpływ referatów na uczestnictwo w konferencji pomiędzy 7 a 9 (skala 1..9) przy średniej arytmetycznej wszystkich ocen 7.660. Ich oczekiwania zostały spełnione o czym świadczy ocena – odpowiedzi pomiędzy 6 a 9 stanowią 84% oddanych głosów przy średniej 6.949.

Kontakty zawodowe – ocena przeciętna. Uczestnicy nie spodziewali się specjalnie niczego ciekawego po kontaktach zawodowych i nie był to główny powód ich przyjazdu (średnia 5.691). Średnia ocen tych kontaktów wynosi 5.600.

Kontakty ze specjalistami z ORACLE – ocena zła. Tylko 15 osób przyjechało specjalnie ze względu na ORACLE. Średnia ocen wpływu na przyjazd wynosi 5.074 (najsłabszy powód przyjazdu), a średnia ocen realizacji kontaktów wynosi 5.490 (najgorsza z ocen).

Zakopane jest piękne. Piękna okolica była dodatkowym atutem, ale nie decydującym, za udziałem w konferencji (średnia 5.545). Ten czynnik został doceniony w trakcie konferencji (średnia ocen zdecydowanie najwyższa – 7.676; 78% ocen uplasowało się w przedziale 7 a 9).

Czy parametry konferencji są odpowiednie?

Kiedy najlepiej? 80% ankietowanych odpowiada, że termin jest odpowiedni.

Gdzie? Zakopane bardzo się podoba – aż 85.3% badanych uważa, że miejsce było odpowiednie.

Jak długo? 94 osoby tj 85% badanych uważa, że czas trwania konferencji był odpowiedni. 11 osób chciałoby być na konferencji od 1 do 2 dni dłużej, a tylko 6 osób uważa, że konferencja powinna być krótsza. W poprzednich latach proporcja pomiędzy liczebnością tych dwu grup była odwrotna.

Jak często? 98 osób tj 90% badanych uważa, że konferencja powinna odbywać się raz w roku.

WDW? Trudno ustosunkować się do oceny standardu WDW Kościelisko z powodu pomyłki w przygotowaniu ankiety w tym fragmencie.

Tematy interesujące za rok

We wszystkich przypadkach odpowiedzi było 107. Zaproponowanych tematów oczekujemy w przyszłej konferencji w następującym stopniu (podano procent odpowiedzi „Tak”):

„Projekty informatyczne”. Tak – 57.0%
„Internet-multimedia”. Tak – 62.6%
„Oprogramowanie biznesowe”. Tak – 19.6%
„Projektowanie aplikacji”. Tak – 69.2%
„Integracja systemów informatycznych”. Tak – 48.6%
„Wydajność systemów informatycznych”. Tak – 53.3%
„Aplikacje ORACLE”. Tak – 42.1%

Kilka spostrzeżeń dotyczących konferencji

W konferencji wzięło udział 280 osób, włącznie z osobami wygłaszającymi referaty, prowadzącymi zajęcia praktyczne, sponsorami i organizatorami, czyli tyle co rok temu.

Ilość wykorzystanych miejsc w tutorialach wynosiła 276, a w warsztatach 254, czyli statystyczny uczestnik wziął udział w dwu zajęciach praktycznych. Tylko 67 osób nie skorzystało z zajęć praktycznych.

Ocena konferencji jest zdumiewająco wysoka biorąc pod uwagę fakt, że organizatorom dano 3 miesiące wakacyjne na jej przygotowanie. Odbiło się to szczególnie na możliwości przygotowania programu (prof. Tadeusz Morzy, sekretarz naukowy konferencji, miał jeden wakacyjny miesiąc na skompletowanie referatów!) i przekonaniu sponsorów.

W pytaniu o wygodę popełniono błąd w proponowanych opcjach odpowiedzi za co serdecznie przepraszamy. Organizator postanowił rozpocząć poszukiwania innego obiektu i gdzie indziej, lepiej odpowiadającego Państwa wymaganiom. W zeszłym roku nie udało się to – bardzo prosimy o wskazanie obiektów mogących pomieścić pod jednym dachem 300 osób, wyposażonych w 200-osobową salę konferencyjną i 7-9 salek warsztatowych. Nie bez znaczenia jest oczywiście aspekt świeżego powietrza, malowniczej okolicy i niezłego dojazdu. Póki co zarezerwowałem w tym samym obiekcie na przyszły rok termin na 24 października. Na wszelki wypadek, gdyby poszukiwania innego obiektu nie powiodły się.

W poniższej tabelce przytoczono wartości średnie ocen liczbowych. Obok umieszczono dla porównania liczby z ankiet z poprzednich lat. Brak liczby oznacza, że w ankiecie poprzednio nie postawiono takiego pytania.

Oceniany aspekt ’99 ’98 ’97
Ocena ogólna konferencji 6.9    
Referaty 6.2 6.3 6.1
Warsztaty i tutoriale 6.9 6.7 6.2
Możliwość kontaktu z osobą mającą podobne problemy 5.6 5.2 5.6
Możliwość kontaktu z doradcami technicznymi z Oracle 5.5 4.7 5.0
Piękno okolicy 7.7 7.4 7.3
Termin konferencji (% odpowiedzi „dobry”) 79.8   81.0
Miejsce konferencji 85.3   86.7
Czas trwania 84.7   94.6
Częstość (% odpowiedzi „raz w roku”) 89.1    
Powód przyjazdu:      
Referaty 6.3 6.1 6.2
Warsztaty i tutoriale 7.7 6.5 6.4
Możliwość kontaktu z osobą mającą podobne problemy 5.7 5.2 5.1
Możliwość kontaktu z doradcami technicznymi z Oracle 5.1 4.3 4.2
Piękno okolicy 5.5 5.8 5.0

Serdecznie dziękujemy za odpowiedzi na pytanie „co poprawić w organizacji konferencji”.
Poniżej przytaczam postulaty, które wystąpiły więcej niż dwukrotnie oraz ilości ich wystąpień.

72 – Jest OK., Tak trzymać, brak uwag.
7 – Cieplejszy obiekt
6 – Trzymanie się harmonogramu wykładów. Zróżnicowany czas dla referatów tak, by potem nie było poślizgów
5 – Więcej przykładów zastosowań systemów opartych o Oracle, problemy przy wdrażaniu i ich pokonywanie (referaty)
4 – Opublikowanie listy uczestników z nazwami firm w materiałach, na www
4 – Organizowanie tematycznych spotkań z osobami z supportu technicznego Oracle
3 – Brak ogólnie dostępnego Internetu
3 – Ciągła dostępność kawy (może być odpłatna)
3 – Podzielenie czasu konferencji: 3 dni na warsztaty i tutoriale a 2 na wykłady
3 – Weryfikacja referatów pod kątem przystawania do tematyki  i poziomu

Generalnie respondenci wykazali dużo wyrozumiałości.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się uwzględnić powyższe postulaty.

Dziękuję uczestnikom za przybycie na konferencję i wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszam na następną konferencję.

Sławomir Kwiecień

Sponsorami V Konferencji byli:

ORACLE Borland Inprise PC KURIER SCO Hewlett Packard
COMPUWARE Heineken Big Vent