Wodzu prowadź…!

W czasie ostatniej PLOUGowej zakopiańskiej konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszania. Głównym punktem obrad był wybór nowych władz. Przez najbliższe trzy lata pracami PLOUG kierować będzie sześcioosobowy Zarząd pod przewodnictwem Prezesa
Macieja Zakrzewicza. Co można powiedzieć o nowym zarządzie…? że wygląda całkiem
obiecująco. Oprócz osób, które od już kilku lat poświęcających resztki wolnego
czasu organizacji pracy stowarzyszenia, w skład zarządu weszli przedstawiciele
jednocześnie świeżej i młodej krwi. Pozwolę więc sobie przedstawić pokrótce nowych
członków nowego zarządu.

Na początek miłościwie nam panujący Prezes – Maciej Zakrzewicz

> Wodzu … kilka słów o sobie, kim jesteś, skąd przybywasz?

Z wykształcenia jestem informatykiem, studia na Politechnice Poznańskiej kończyłem w
1995 roku w specjalności „informatyka – rozproszone systemy komputerowe”, później
doktorat w 1998, „eksploracja danych”.
Moje kontakty z oprogramowaniem Oracle trwają od około 1993 roku – początkowo
pracowałem jako programista na platformach Oracle7/Forms3.0, później projektant –
analityk (Designer/2000), administrator, koordynator projektów, instruktor, konsultant.
Jeden z produktów, które współtworzyłem w technologii Oracle, Dziekanat’96
(wspomaganie zarządzania wyższą uczelnią) został w 1996 roku nagrodzony przez
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w kategorii „najlepszy produkt sieciowy”.
Przez pewien czas pracowałem również w charakterze administratora w Poznańskim Centrum
Superkomputerowo – Sieciowym (Cray Y-MP EL, SGI Challenge, SGI Power Challenge, Sun
SPARC).
Aktualnie jestem adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Realizuję
badania naukowe w zakresie systemów baz danych (metody indeksowania danych) i eksploracji
danych – „data mining” (odkrywanie reguł asocjacyjnych i wzorców sekwencji).
Wykłady, związane głównie z projektowaniem baz danych i technologiami internetowymi,
prowadzę w Poznaniu i Wolfsburgu (Niemcy).
Od kilku lat współpracuję z Działem Szkoleń Oracle Polska. Prowadzę w Warszawie
szkolenia dotyczące serwerów baz danych Oracle 7.x, 8.x, (administracja, strojenie,
backup i odtwarzanie, itp.) oraz Oracle Application Servera. Przez moje „Oraclowe
ręce” przeszło grubo ponad stu kursantów, z którymi często spotykam się ponownie
na konferencjach PLOUG.
Prezesem PLOUG jestem od miesiąca. Moje dotychczasowe kontakty ze Stowarzyszeniem
wiązały się głównie z konferencjami zakopiańskimi – w każdej z czterech ostatnich
konferencji prezentowałem własne artykuły dotyczące prowadzonych projektów, stanu
wiedzy naukowej w dziedzinie baz danych i oprogramowania systemowego Oracle (1996: Oracle
WebServer – architektura i administrowanie, 1997: Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach
danych, 1998: On-Line Data Mining, 1999: Oracle8i a Internet oraz Analiza porównawcza
środowisk rozwoju aplikacji internetowych). W PLOUGu chciałbym przyczynić się do
dalszego wzrostu popularności i jakości corocznych konferencji, uruchomić nowe formy
działalności i ułatwić integrację członków stowarzyszenia.

> Będziesz przewodził Nam przez najbliższe trzy lata, co skłoniło cię do
kandydowania na to stanowisko?

Chęć włożenia własnej pracy w rozwój Stowarzyszenia. Mam wiele swoich pomysłów,
lecz potrafię też promować dobre pomysły pochodzące od innych osób.
3-letnia kadencja to długi czas, ale jestem przekonany, że wystarczy na nią mojej
energii 🙂

> Jaki jest twój pomysł na PLOUG – kontynuacja czy zmiany?

Ewolucja, nie rewolucja. Dobrze oceniam dotychczasowe prace Stowarzyszenia. Chciałbym,
aby obecny Zarząd wdrożył dodatkowe kierunki działania (ściślejsza współpraca z
Oracle Polska i zagranicznymi odpowiednikami PLOUGu, listy dyskusyjne, elektroniczne
repozytorium wiedzy „developerskiej”, mini-konferencje monotematyczne związane z
konferencją PLOUG, itd.). Stawiam również na dalszą poprawę jakości obecnych form
działalności – gwarantuję, że przyszłoroczna konferencja PLOUG będzie na pewno
jeszcze większa i jeszcze ciekawsza 🙂

> Jak odpowiedziałbyś na pytanie: Dlaczego warto być członkiem Stowarzyszenia?

Przede wszystkim po to, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ponieważ wszyscy
korzystamy z oprogramowania Oracle, to nasza współpraca w ramach PLOUG może pomagać w
rozwiązywaniu różnorodnych „oraclowych” problemów technicznych i metodycznych.
Obecnie Zarząd pracuje nad sformułowaniem nowego „pakietu przywilejów członka
PLOUG”, którego celem będzie popularyzacja Stowarzyszenia i pozyskanie nowych
członków. Wkrótce w ramach tego pakietu zaproponujemy zestaw usług, z których
korzystać będą mogli wyłącznie członkowie
(w ramach składek członkowskich) – będzie to m.in. dostęp do serwisów WWW
udostępniających materiały konferencyjne, warsztatowe oraz porady techniczne.

> Praca w Zarządzie Stowarzyszenia jest funkcja społeczną. W dzisiejszych
skapitalizowanych czasach niełatwo znaleźć ochotników do takiej pracy. Co skłoniło
Cię do wzięcia na siebie tak dużych przecież obowiązków?

Cóż, chyba sam fakt, że poświęcam się pracy naukowej dowodzi już, że nie jestem
aż tak „skapitalizowany”. 🙂 Dla mnie zaletą pracy społecznej jest możliwość
szerszego, dynamiczniejszego i bardziej autorskiego działania, mniej skrępowanego
budżetami i zasobami.

> Cóż nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować odwagi i zapału. Mam
nadzieję, że już niedługo poznamy nowy plan działań Stowarzyszenia, poszerzony o
nowe pomysły nowego Zarządu.


mgr inż. Robert Wrembel
Politechnika Poznańska
Instytut Informatyki
e-mail: Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

W latach 1993-96 pracował we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik
Informatyczno-Komunikacyjnych, w Poznaniu. Od roku 1996 jest pracownikiem Instytutu
Informatyki Politechniki Poznańskiej i jednocześnie, od roku 1998, wykładowcą w Dziale
Szkoleń Oracle Polska. Brał udział w realizacji trzech dużych projektów
informatycznych opartych o Oracle. Jest współautorem dwóch książek poświęconych
projektowaniu aplikacji dla systemu Oracle i Systemowi Zarządzania Bazą Danych Oracle. W
październiku 1999 roku został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu Oracle.

> Co skłoniło Cię do kandydowania do władz Stowarzyszenia?

Od trzech lat jestem nieformalnie zaangażowany w działalność PLOUG poprzez
uczestnictwo w organizowaniu naszej Konferencji. Postanowiłem więc, sformalizować moją
działalność poprzez wstąpienie do Stowarzyszenia. Z drugiej strony, od jakiegoś czasu
„chodziły mi po głowie” pomysły na nowe kierunki działalności Stowarzyszenia,
które przedstawiłem na walnym zgromadzeniu. Kandydując do Zarządu i zostając jego
członkiem mam większą możliwość aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia.


Na koniec kilka słów o mojej skromnej osobie.

Nazywam się Jadwiga Gnybek. Mieszkam i czasem pracuję
w Łodzi. Dyplom magistra inżyniera Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej
tymczasowo trzymam w szufladzie. Dzięki ambitnym planom informatyzacji PKP zdobyłam
solidne doświadczenie w administrowaniu bazami Oracle’a. Mam za sobą kilka większych
i mniejszych projektów informatycznych realizowanych narzędziami naszej ulubionej firmy.
Obecnie wraz poddanymi jej królewskiej mości Elżbiety II informatyzuję sektor
ubezpieczeń próbując rozszerzyć swoje umiejętności o „administrowanie”
projektami.
W zarządzie Stowarzyszenia zajmować się będę redagowaniem gazety. Jakiś czas temu
publikowałam już na jej łamach swoje felietony i pewnie znów będę to robiła.

Od Redaktor Naczelnej ….

W związku z powierzeniem mi przez Zarząd PLOUG pieczy nad wydawaną przez
Stowarzyszenie gazetą niniejszym ogłaszam się samozwańczo Redaktorem Naczelnym a
właściwie Redaktor Naczelną (a może Redaktorką Naczelną – jakie to szczęście, że
w PL/SQLu nie ma odmiany przez przypadki, rodzaje, liczby, czasy i jeszcze kilka rzeczy, o
których skutecznie zapomniałam zaraz po maturze).
Co oznacza to dla gazety – jeszcze nie wiem. Chciałabym, aby opisywała ona z jednej
strony wszystko, co ciekawe i ważne w stowarzyszeniu, z drugiej zaś poruszała tematy,
które dotyczą naszego, czyli informatyczno – Oraclowego środowiska.
Tak więc, z jednej strony wszystko o konferencjach organizowanych przez PLOUG, ale
również praktyczne porady techniczne naszych zaprzyjaźnionych ekspertów. Tyle już
było. Co nowego?

 • Może jakieś prowokujące do dyskusji felietony.
 • Emailowe wywiady z Ciekawym Informatykiem.
 • Być może dział poświęcony najbardziej niedocenianej dziedzinie wiedzy, a może
  umiejętności. Dziedzinie, która często w większym stopniu niż znajomość SQLa
  decyduje o powodzeniu projektów – Sztuce Zarządzania Projektami.
 • Książka życzeń bez zażaleń, czyli „Ja klient Oracle Corp. chciałbym zauważyć
  że …”
 • No i oczywiście wszystko, co chcielibyście na łamach Oraclowych PLOUG’tek
  opublikować.

A jak będzie naprawdę czas pokaże – zależeć to będzie przecież nie tylko od
mojej pomysłowości, ale również od nieocenionej pomocy wszystkich współtwórców
tego pisma.
Piszcie do mnie proszę. Co Was interesuje, co denerwuje, czego chcielibyście się
dowiedzieć.

Czekam pod adresem:
Jadwiga_Gnybek@nofer.lodz.pl