Nowe władze PLOUG

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle (Zakopane, 14 października 1999 r.) wybrano Zarząd w składzie:

Maciej Zakrzewicz – Prezes
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
adres: ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
tel: (61) 665 23 78
fax: (61) 877 15 25
e-mail: mzakrz@cs.put.poznan.pl

Jadwiga Gnybek – Redaktor Naczelny "Oracle’owych PLOUG’tek"
Przemysłowe Systemy Komputerowe NOFER
adres: al. Wyszyńskiego 58 m. 114, 94-047 Łódź
e-mail: Jadwiga_Gnybek@nofer.lodz.pl

Sławomir Kwiecień – organizacja konferencji, serwis www, funkcja skarbnika.
Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
adres prywatny: ul. Skarżyńskiego 8 m 30, 31-866 Kraków
tel. kom.: 0601/ 95 87 03,
tel. dom.: (12) 648 91 80 (aut. po 4 dzwonku),
tel. praca: (12) 415 82 64 (aut. po 5 dzwonku),
        centr: (12) 632 33 00 w.160
fax: (12) 632 35 24
e-mail: kwiecien@min-pan.krakow.pl
www: http://www.min-pan.krakow.pl/~kwiecien

Zbigniew Odrowąż-Sypniewski
SOFTMAN S.A.
adres: ul. 17 Stycznia 9, 05-500 Piaseczno
tel: (22) 756 93 31
fax: (22) 757 23 10
e-mail: robert@linux.softman.com.pl

Krzysztof Pękala – sprawy członkowskie
EXBUD S.A., Zakład Informatyki
adres: ul. Manifestu Lipcowego 34, 25-323 Kielce
tel: (41) 3 326 248
fax: (41) 3 322 551
e-mail: krzysztofp@exbud.com.pl

Robert Wrembel – współpraca z zagranicą
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
adres: ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
tel: (61) 665 25 29
fax: (61) 877 15 25
e-mail: Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie:
Elżbieta Krawczyńska – Przewodnicząca,
Maciej Matysiak,
Janusz Stawski.

(sk)

Następna konferencja

Następna, VI konferencja PLOUG, odbędzie się w Zakopanem, 24-28 października 2000
r. Jej nazwa: "Systemy informatyczne w dobie Internetu". Jak poprzednie
konferencje, również następna będzie się cechować dużą ilością zajęć
praktycznych.
Więcej informacji znajdą Państwo w następnym numerze "ORACLE’owych
PLOUG’tek", ale już teraz można zgłaszać (najlepiej na adres ploug@ploug.org.pl) abstrakty referatów, tutoriali i
warsztatów – będziemy za to ogromnie wdzięczni.

Kalendarzyk przyszłorocznych terminów związanych z organizacją konferencji przedstawia
się następująco:

15.03 – druga zapowiedź, pełna wersja "call for papers" ("ORACLE’owe
PLOUG’tki", www, prasa informatyczna)
15.05 – zakończenie przyjmowania abstraktów
15.06 – pierwsze zaproszenie do uczestnictwa ("ORACLE’owe PLOUG’tki", www, prasa
informatyczna)
31.07 – zakończenie przyjmowania pełnych artykułów
31.08 – wyniki recenzji artykułów
31.08 – ostatnie zaproszenie do uczestnictwa ("ORACLE’owe PLOUG’tki", www, prasa
informatyczna)
30.09 – nieodwołalne zakończenie przyjmowania poprawionych artykułów
24.10 – KONFERENCJA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

(sk)

Najlepsze referaty

Analiza ankiet oceniających referaty V Konferencji PLOUG wskazała zwycięzców.
Najlepiej oceniono niżej przytoczone referaty w kolejności ilości punktów:

T. Morzy: Eksploracja danych: problemy i rozwiązania
T. Traczyk: Język XML w aplikacjach z bazami danych – po roku
J. Łagowski: Poszukiwanie zabójców procesora

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają niebawem upominki.