Merlin na 128 bitach

Największa polska księgarnia internetowa Merlin, jako pierwszy sklep internetowy w Polsce – firma uzyskała zgodę na zastosowanie szyfrowania 128-bitowego
Internetową księgarnię Merlin stworzyła jedna z największych i najbardziej znanych polskich oficyn wydawniczych, Prószyński i S-ka. Oprogramowanie księgarni pracuje na bazie danych Oracle8 i wykorzystuje Oracle Application Server jako podstawowy serwer WWW.
Księgarnia Merlin uzyskała – jako pierwsza firma internetowa w Polsce – zgodę Korporacji Oracle na zamianę posiadanego oprogramowania na wersje umożliwiające szyfrowanie informacji kluczem 128-bitowym.

Gratulujemy !

Notka ze spotkania z prezesem

21 grudnia niemal w samo południe odbyło się spotkanie Zarządu PLOUG z prezesem Oracle Polska Pawłem Piwowarem.
Postanowiliśmy przedstawić Prezesowi nasze dotychczasowe dokonania i pochwalić się planami na przyszłość. Wszak od tego jak będzie układała się nasza wzajemna współpraca, zależeć będzie również atrakcyjność oferty Stowarzyszenia. Nowy zarząd za punkt honoru przyjął określenie zbioru przywilejów jakimi szczycić się będą nasi członkowie i czym wyróżniać się będziemy spośród ogromnej już rzeszy „zwykłych” użytkowników systemu Oracle toteż wiele czasu zajęła nam dyskusja na ten temat.
Rzecz jasna zaprosiliśmy Prezesa do Zakopanego. Zaproszenie zostało przyjęte, więc trzymamy za słowo.
Z czym wyszliśmy od Prezesa (nie licząc rzecz jasna firmowych kalendarzy)?
Wyszliśmy z uśmiechem i obietnicami na znacznie ściślejszą niż dotychczas współpracę pomiędzy Oracle Polska a Stowarzyszeniem. Dzięki temu konferencja pełna będzie ciekawych ludzi „Oracle`a”, Gazeta pełna będzie nowinek korporacyjnych, a członkowie stowarzyszenia będą przez Prezesa odtąd kochani i rozpieszczani.
Oj, żyć nie umierać i rzecz jasna wstępować w nasze szeregi.

Oracle ogłasza nowy model licencyjny

Internet zmienia wszystko. Dostrzegając te zmiany firma Oracle postanowiła przyjąć nową strategię cenową, zaspokajającą potrzeby elektronicznego biznesu. Zapewnia ona elastyczną a jednocześnie prostą i zrozumiałą strukturę licencyjną, którą łatwo zastosować w zależności od uwarunkowań klienta.
Ogólne korzyści nowego modelu cenowego dla Oracle i Partnerów są następujące:

  • Wytycza drogę przy rozwiązywaniu wariantów internetowych i extranetowych.
  • Upraszcza procesy licencyjne.
  • Zapewnia jednolite ceny na całym świecie.
  • Zapewnia klientom elastyczność inwestycyjną.
  • Zapewnia łatwo mierzalne i dające się zweryfikować ramy kalkulacji cen.
  • Pozwala na łatwiejsze stosowanie oprogramowania na wielu serwerach oraz na rozróżnienie platform Intel/RISC
  • Zapewnia większą elastyczność w przypadku asysty technicznej i aktualizacji oprogramowania.

Model przydzielania licencji został skonsolidowany i ograniczony do dwóch głównych rodzajów licencji.

Użytkownik Nazwany

W ofercie znajduje się licencja dla użytkownika nazwanego (Named User) na pojedynczy serwer (osoba upoważniona przez klienta do używania programu Oracle na jednym komputerze) oraz licencja dla użytkownika nazwanego na wiele serwerów, która pozwala osobie upoważnionej przez klienta do używania programu Oracle na wielu komputerach.

Jednostki Mocy

Nowa kalkulacja cen oparta jest o Jednostki Mocy (Power Units) czyli o miarę szybkości procesora w komputerze, na którym aplikacja jest zainstalowana i użytkowana (1 Jednostka Mocy jest równa 1 MHz). Zróżnicowane zostały ceny dla procesorów RISC i Intel I tak za jedną Jednostkę Mocy zapłacimy:

Intel RISC
Oracle 8i Standard Edition: 15 USD 25 USD
Oracle 8i Enterprise Edition: 100 USD 150 USD

W celu uprzystępnienia rozwiązania Oracle, zwłaszcza nowo-powstającym przedsiębiorstwom (np. rynek firm internetowych) oferowane są obecnie licencje 2-letnie lub 4-letnie. Cena licencji 4-letniej wynosi 60% wg cennika licencji stałych, a licencji 2-letniej – 35% wg cennika licencji stałych.

Asysta techniczna

Cena całotygodniowej i całodobowej asysty technicznej została obniżona oraz ujednolicona i wynosi obecnie 22% ceny oprogramowania. Prawo do otrzymywania wersji nowych i zaktualizowanych nabyć można (niezależnie od usług asysty technicznej) za 15% ceny oprogramowania.

Dotychczasowe licencje i umowy Oracle będą honorowane aż do momentu ich wygaśnięcia. Jednakże każdy klient może skorzystać z nowego modelu udzielania licencji już dzisiaj – oferowany jest dla niego ujednolicony model przejścia.

Prawdziwy Express

Oracle ogłosił dostępność Oracle Express Server 6.3, najszybszej i najbardziej niezawodnej na świecie platformy używanej do analizy danych finansowych, marketingowych, danych o klientach, sprzedaży oraz danych przetwarzanych w e-biznesie. Będąc podstawowym składnikiem hurtowni danych i systemów analitycznych, Express Server 6.3 zapewnia nową technologię prognozowania i wykonywania szybkich analiz dla aplikacji zaprojektowanych w celu zwiększenia penetracji rynku i zyskowności produktu poprzez dostarczenie informacji o zachowaniach klientów, promocjach marketingowych i prognozach sprzedaży. Express Server 6.3 łączy w sobie niezrównane możliwości analityczne z najszybszą w branży przepustowością zapytań, jak to zademonstrowano uzyskując rekordowe osiągi w teście Analytical Processing Benchmark-1 (APB-1).
Z uwagi na zwiększającą się dynamikę rynku i coraz szybszy rozwój ekonomiki w Internecie, możliwość uzyskania szybkiego dostępu i analizy danych o rynku i klientach staje się kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorstw. Tradycyjne metody analizy danych obejmowały zadawanie pojedynczych pytań w określonym czasie, jednak obecnie użytkownicy muszą zadawać wiele pytań jednocześnie. Poza matematycznymi i finansowymi funkcjami analizy danych, Oracle Express Server umożliwia błyskawiczną eksplorację obszernych, złożonych zbiorów danych w celu uzyskania szybkich odpowiedzi na setki pytań zadawanych w tym samym czasie.
Przetwarzając dane pochodzące z wielu źródeł w obrębie przedsiębiorstwa, nowe oprogramowanie Express Server 6.3 oferuje ponad 300 standardowych funkcji obliczeniowych – w tym wiele nowych, służących do prognozowania, wyznaczania trendów oraz analiz statystycznych, które zwiększają możliwości klientów Oracle w zakresie zaawansowanych technik analitycznych w obrębie szerszego zakresu aplikacji. Express Server 6.3 zawiera Geneva Forecasting Engine opracowany przez Roadmap Technologies. Pakiet ten, który automatyzuje analizę statystyczną, budowanie modeli prognozujących i procesy interpretacji modeli, umożliwi firmom w e-biznesie skrócenie procesów planowania i prognozowania z dni do godzin. Express Server 6.3 jest zintegrowany z narzędziami klasy DSS, Oracle Reports oraz Oracle Discoverer i oferuje wyjątkową wydajność, dysponując nowymi procedurami agregacji oraz elastycznego partycjonowania w celu szybszego tworzenia modeli informacyjnych.

SQL 1999

Firma Oracle poinformowała, że popiera wprowadzenie standardu SQL:1999 oraz że planuje zastosować ten standard w kolejnych wersjach Oracle8i. Oracle, jako pierwszy spośród producentów oprogramowania, wdrożyła podstawowy poziom obiektowych funkcji nowego standardu. Ponadto, we współpracy z firmą IBM, dostarczyła nowe funkcje analityczne dla aplikacji obsługujących hurtownie danych, które uzupełniają standard podstawowy i mogą zapewnić znaczne korzyści w zakresie wydajności i skalowalności bardziej złożonej analizy danych typu OLAP.
SQL:1999 to techniczna definicja SQL nowej generacji — standardowej metody komunikacji z najbardziej popularnymi bazami danych na świecie. Publikacja treści tego standardu (o objętości prawie 2000 stron), jakiej w najbliższym czasie dokona zarówno Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji (ANSI), jak i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), wyznaczy moment wprowadzenia nowej technologii w dziedzinie obiektowości i integracji Javy. Firma Oracle miała duży udział w opracowywaniu standardu, ponieważ przewodniczyła komitetowi technicznemu ANSI oraz odpowiadała za prace edycyjne nad standardem ANSI/ISO.
Oracle należy do najważniejszych aktywnych członków zespołu standaryzacyjnego SQL:1999 od czasu jego powstania, czyli od prawie siedmiu lat.
W tym okresie, współpracując z innymi dostawcami oprogramowania do obsługi baz danych, miał wpływ na kształtowanie i doskonalenie standardu. Dzięki temu obecnie możliwe jest zaspokojenie zwiększających się potrzeb internetowego przetwarzania danych nowej generacji oraz aplikacji obsługujących hurtownie danych.
Standard SQL:1999 jest rozszerzony o funkcje obsługujące techniki obiektowe, łącznie ze zdefiniowanymi przez użytkowników typami z pojedynczym dziedziczeniem, dynamiczną koordynacją metod i pełnym kapsułkowaniem. Systemy obiektowo-relacyjnych baz danych, takie jak Oracle8i, już wykorzystują te funkcje. Model obiektowy SQL:1999 jest bardzo podobny do modelu obiektowego Javy, co ułatwia współużytkowanie tych dwóch języków. Nowa część SQL:1999, która w ostatecznej formie ma zostać opublikowana w 2000 roku, umożliwia wbudowywanie instrukcji SQL w programy napisane w języku Java, natomiast inne rozwiązania, jeszcze opracowywane, pozwalają na stosowanie metod Javy w kodzie SQL.

Najszybsza platforma dla aplikacji analitycznych w przemyśle

Oracle Express Server 6.3 uzyskał rekordową wydajność w teście OLAP Council APB-1 (test przetwarzania analitycznego w trybie online), który umożliwia obiektywną ocenę wydajności serwera OLAP. Oracle Express osiągnął rekordowe wyniki zarówno na platformie Intel jak i Sun.
Rekordowe wyniki Oracle na platformie Windows NT osiągnięto w konfiguracji z czterema procesorami Intel Pentium II Xeon 450 MHz z 4 GB pamięci RAM. Oracle Express Server 6.3 osiągnął szybkość 3006 analitycznych zapytań na minutę (AQM) dla 200 równocześnie pracujących użytkowników wykonujących 500000 zapytań.
Rekordowe wyniki na platformie Sun Solaris osiągnięto w konfiguracji z czterema procesorami Sun UltraSparc II 300 MHz z 4 GB pamięci RAM, uzyskując szybkość 3487 analitycznych zapytań na minutę (AQM) dla 300 równocześnie pracujących użytkowników wykonujących 750 000 zapytań.
Osiągi uzyskane na platformie Sun Solaris były ponad trzy razy lepsze od poprzedniego rekordu AQM ustalonego przez Hyperion Essbase na platformie IBM RS/6000. Ponadto Express Server 6.3 pracował na wolniejszych procesorach, wykorzystując o połowę mniejszą pamięć, obsługiwał większą liczbę użytkowników i stworzył mniejszą bazę danych, udowadniając, że – wśród obecnie dostępnych rozwiązań – jest najlepiej skalowalnym, najbardziej efektywnym i najszybszym serwerem OLAP dla przedsiębiorstw.