VERITAS Database Edition or Oracle

Bazy danych Oracle muszą aktualnie zarządzać gwałtownie rosnącymi ilościami
danych o znaczeniu krytycznym. Według Gartner Group w roku 2000 rozmiary baz danych
zbliżą się do 1000 TB. Niesie to za sobą wzrost złożoności administracyjnej,
kosztów, jak również wymagań co do wydajności i dostępności systemów.
VERITAS Database Edition for Oracle jest zintegrowanym zestawem technologii VERITAS do
zarządzania składowaniem danych wysokiej dostępności, zaprojektowanym dla zwiększenia
wydajności, dostępności i zarządzalności serwerów baz danych Oracle. Produkt
zapewnia wydajność odpowiadającą rozwiązaniom traktującym dyski jak urządzenia
znakowe oraz wysoką dostępność dzięki technikom RAID. Dzięki możliwości
konfiguracji systemu w trybie on-line i automatycznego zarządzania
awariami (failover, cluster) Database Edition jest jedynym dostępnym na rynku
rozwiązaniem łączącym wysoce skalowalny i wydajny system plików z łatwym w użyciu
zarządzaniem dyskami w trybie on-line oraz z rewolucyjnymi technologiami
backupu i odtwarzania danych.
Dzięki technologii Quick I/O, administratorzy baz danych Oracle nie muszą już
wybierać pomiędzy użyciem systemu plików, a potraktowaniem dysku jako urządzenia
znakowego, na którym bezpośrednio można dokonywać operacji zapisu i odczytu danych
(raw partition). Database Edition for Oracle zapewnia wydajność urządzenia znakowego
połączoną z łatwością administracji systemem plików. Natomiast Cached Quick I/O
(rozszerzona wersja Quick I/O), dzięki wykorzystaniu dużych
rozmiarów pamięci operacyjnej, pozwala na zwiększenie wydajności do 140% większej,
niż przy operacjach na dysku traktowanym jak urządzenie znakowe.
Database Edition for Oracle, wykorzystuje unikalne technologie backupu i odtwarzania
danych redukujące czas wykonywania kopii zapasowych nawet do sekund! Połączenie
technologii Storage Checkpoint (zawartej w Database Edition for Oracle) z NetBackupem
pozwala na wykonywanie backupów blokowych inkrementalnych (przyrostowych), kopiujących
tylko te bloki bazy danych, które uległy zmianie. Prawie
kompletnie eliminuje to problem czasu backupu, minimalizując tym samym spadek wydajności
systemu, bazy danych i sieci podczas wykonywania kopii. Umożliwia to również częstsze
wykonywanie kopii zapasowych, zapewniając w przypadku awarii
dostęp do bardziej aktualnych danych. Z kolei specjalna technika odtwarzania danych
nazywana Storage Rollback zwiększa ogólną dostępność danych, dzięki
natychmiastowemu odtwarzaniu danych z określonego punktu w czasie z dysku twardego (nie z zewnętrznej pamięci masowej), w przypadku błędu użytkownika.

VERITAS Database Edition for Oracle jest dostępny w następujących wersjach:

 • Wersja podstawowa składająca się z VERITAS Volume Manager, VERITAS File System
  z technologią Quick I/O i VERITAS NetBackup Block-level Incremental Backup Extension.
  Umożliwia ona bazom danych Oracle sprostanie wymogom dużych przepustowości i coraz
  krótszych czasów przeznaczonych na wykonanie backupu.
 • Wersje High Availability (HA), a ściślej Database Edition/HA (FW) for Oracle
  zawierająca dodatkowe rozwiązanie typu failover – VERITAS FirstWatch – z agentem dla
  Oracle’a oraz Database Edition/HA (VCS) for Oracle zawierająca wysoce skalowalne
  rozwiązanie klastrowe – VERITAS Cluster Server – z agentem dla Oracle’a.

  Wersje HA automatycznie wykrywają awarię systemu lub instancji bazy danych i
  zarządzają jej odtworzeniem, spełniając wymagania dostępności bazy Oracle 7 dni w
  tygodniu, 24 godziny na dobę.

Doskonała wydajność bazy danych

Database Edition for Oracle zwiększa wydajność bazy danych i opartych na nich
aplikacji poprzez wykorzystanie technologii Quick I/O, narzędzi do analizy wydajności
I/O oraz technik RAID. Quick I/O pozwala osiągnąć bazom danych Oracle pracującym w
środowiskach OLTP wydajność urządzeń znakowych dzięki udostępnianiu bazie danych zwykłego pliku jako urządzenia znakowego.
Przy użyciu Cached Quick I/O wydajność może być nawet 300% większa, niż bazy danych
zainstalowanej na systemie plików UFS. Dodatkowo Quick I/O zmniejsza obciążenie
procesora przez podwójne buforowanie oraz
wyłączenie blokowania plików przed jednoczesnym zapisem przez więcej niż jednego
użytkownika. Oferuje tym samym znakomitą wydajność i zredukowane obciążenie CPU,
zachowując przy tym elastyczność i łatwość administracji znaną ze zwykłych systemów plików.
Cached Quick I/O (wzbogacona wersja Quick I/O) zwiększa ponadto wydajność bazy danych
nawet do 140% wydajności osiąganej przy współpracy z dyskiem jako urządzeniem
znakowym. Przechowując w dodatkowej pamięci podręcznej często używane pliki bazy
danych, produkt ten pozwala w pełni wykorzystać pamięć dużych systemów
komputerowych, aż do 64GB, bez ograniczania do 4GB wywoływanego limitem przestrzeni
adresowej 32-bitowego systemu. Cached Quick I/O pomaga również aplikacjom wymagającym
sekwencyjnego skanowania danych.
Database Edition for Oracle wykorzystuje również narzędzia do analizy dostępu
do plików i dysków, aby zbalansować obciążenia I/O w złożonych konfiguracjach
dyskowych. Administratorzy baz danych mogą dynamicznie dostrajać swoje konfiguracje
pamięci dyskowych, podczas gdy baza danych jest cały czas dostępna dla użytkowników.
Jednocześnie dzięki wykorzystaniu takich technik jak RAID-0 mogą również zwiększać
wydajność bazy danych.

Wysoka dostępność danych o wartości krytycznej

Database Edition for Oracle jest zintegrowanym rozwiązaniem chroniącym najcenniejsze
dane przed awariami systemu, redukującym czasy przestoju i pozwalającym na
optymalizację pamięci masowych dla różnych aplikacji. Dostępność danych jest
zwiększana dzięki możliwości przeprowadzania operacji obsługi
systemu w trybie on-line, np. rekonfiguracji pamięci masowych czy defragmentacji.
Natomiast redukcja czasu przestoju jest uzyskiwana dzięki technikom redundancji, takim
jak: RAID-1, RAID-0+1, czy RAID-5.
Database Edition/HA for Oracle zwiększa dostępność serwerów Oracle dzięki
rozwiązaniom typu failover lub klaster. Dedykowany agent systemu FirstWatch lub VCS
monitoruje i ewentualnie restartuje system realizując w ten sposób zarządzanie
usuwaniem przerwy w dostępie do baz danych Oracle. HA Edition
umożliwia również administratorom przeprowadzanie planowanych prac konserwacyjnych, bez
potrzeby zamykania bazy danych dla użytkowników.

Zwiększone możliwości odtwarzania danych

Database Edition for Oracle zapewnia szybkie odtwarzanie
w przypadku awarii systemu lub utraty danych. VERITAS File System przywraca system do
pracy w przeciągu sekund po awarii, niezależnie od wielkości systemu plików. Natomiast
użycie technologii Storage Checkpoint pozwala na składowanie obrazów systemu
plików (tzw. snapshot), wykorzystywanych później do backupu blokowego inkrementalnego
oraz odtwarzania danych metodą Storage Rollback.
Backupy blokowe inkrementalne znacząco redukują okna czasowe backupów, nawet dla bardzo
dużych baz danych. Inne rozwiązania backupu inkrementalnego muszą skanować całą
bazę danych w poszukiwaniu zmienionych bloków, Database Edition for Oracle jako jedyny
produkt tej klasy oferuje wykorzystanie techniki przechowywania informacji o zmienionych
blokach w czasie rzeczywistym.
W efekcie czas wykonania kopii zapasowej jest proporcjonalny do ilości zmienionych
danych, a zredukowanie czasu potrzebnego na wykonanie backupów pozwala administratorom na
częstsze wykonywanie kopii zapasowych. Dodatkowo, jeśli użytkownik przypadkowo skasuje
plik, Storage Rollback umożliwia natychmiastowe odtworzenie stanu z określonego punktu w
czasie, redukując czasy przestoju systemu.

Zaawansowana zarządzalność

VERITAS Database Edition for Oracle pozwala administratorom zarządzać plikami danych
Oracle’a przy pomocy znanych narzędzi systemu UNIX, bez zmniejszania wydajności systemu.
Łatwy w użycie graficzny interfejs oparty o technologię Java upraszcza zarządzanie
systemem plików i dysków (nawet setkami dysków) w środowiskach dużych baz danych. Dodatkowy poziom wsparcia zapewnia Database Administrator’s Guide
zawierający wskazówki dla optymalnej konfiguracji pamięci masowych i dostrajania
wydajności dla różnych aplikacji wykorzystujących bazy danych Oracle.

Najważniejsze cechy

Doskonała wydajność

 • Quick I/O – Połączenie elastyczności administrowania systemów plików z
  wydajnością dysków – urządzeń znakowych
 • Cached Quick I/O – Wzrost wydajności bazy danych do 140% powyżej wydajności
  osiąganej przy używaniu dysku jako urządzenia znakowego, poprzez wykorzystanie
  dodatkowej pamięci podręcznej cache dla często używanych plików
 • Alokacja plików na zasadach tzw. extents, a nie bloków – Zwiększa wydajność I/O dla
  dużych plików (dźwięki, wideo)
 • RAID-0 (striping), RAID-0+1 (striped mirroring) – Zwiększają przepustowość
  zapewniając jednocześnie skalowalny i selektywny mirroring dysków oraz równoważenie
  obciążenia (load balancing)
 • Monitorowanie i dostrajanie wydajności w trybie on-line – Maksymalizuje wydajność I/O
  baz danych bez potrzeby przestoju systemu

Wyższa dostępność

 • Backup blokowy inkrementalny – Minimalizuje czas backupu i ilość nośników kopii
  zapasowych. Redukuje obciążenie systemu i sieci podczas backupu. Umożliwia
  przeprowadzanie częstszych backupów, zwiększając również skuteczność odtwarzania
  danych
 • Storage Rollback – Umożliwia natychmiastowe odtworzenie danych z określonego punktu w
  czasie z przechowywanych na dysku twardym obrazów danych (backup images)
 • Szybkie odtwarzanie systemu plików – Redukuje całkowity czas odtworzenia bazy danych
  po awarii systemu
 • RAID-1 (Mirroring) – Zwiększa dostępność przechowywanych danych i ich odporność na
  awarie dysków twardych
 • RAID-5 – Zapewnia korzystną kosztowo redundancję danych
 • Rekonfiguracja pamięci masowych w trybie on-line – Brak przerw w pracy systemu podczas
  realizacji takich zadań jak defragmentacja, czy zwiększanie rozmiarów tablic w bazie
  danych
 • Automatyczne zarządzanie awariami (wersja HA) – Szybko odtwarza bazy danych Oracle po
  awarii systemu lub aplikacji

Łatwiejsza zarządzalność

 • Wsparcie dla plików większych niż 2GB i systemów plików wielkości 1TB – Upraszcza
  administrację dużymi bazami danych
 • Monitorowanie awarii na poziomie aplikacji – Pozwala na szybkie i pewne użycie rozwiązań wysokiej dostępności
  dla dowolnego środowiska aplikacyjnego
 • Intuicyjny interfejs graficzny oparty na technologii Java – Ułatwia konfiguracje i zarządzanie systemem plików oraz pamięciami masowymi
 • Wsparcie dla dysków wyjmowalnych – Ułatwia przenoszenie dysków i zabezpiecza przed
  uszkodzeniem danych z powodu błędnej identyfikacji dysku przez system

Integracja

 • W pełni zintegrowane rozwiązanie dla zarządzania składowaniem danych dla baz Oracle
  w trybie on-line lub off-line – Kompletne
  rozwiązanie niedostępne od żadnego innego producenta