Agenda referatów

Konferencja

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, VI już konferencji.
Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii rozwoju IT w przedsiębiorstwach, administratorów systemów baz danych, analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych, programistów i użytkowników aplikacji.
Jak co roku, prezentacji artykułów w głównym programie konferencji towarzyszy cykl zajęć praktycznych, pozwalający zapoznać się z nowymi produktami, technologiami i aplikacjami. W tym roku program tutoriali i warsztatów jest bardzo bogaty i liczy ok. 80 godzin różnych zajęć. Referaty będą wygłaszane w dwu równoległych sesjach.
W niniejszym numerze przekazujemy agendę programu sal głównych oraz harmonogram warsztatów i opis ich zawartości.
W następnym, 14 numerze czasopisma, które roześlemy na przełomie sierpnia i września, przekażemy dokładny program sal głównych oraz opis referatów, jak też harmonogram i opis prezentacji sponsorów.
Patronat prasowy nad konferencją będzie sprawował PC Kurier

Wtorek, 24.X. Hotel "Kasprowy":

 • 13:00 Inauguracja
 • 13:30 Wykład Inauguracyjny
 • 14:30 kawa
 • 14:45 – 18:30 Oracle 8i i Internet

Środa, 25.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 – 12:30
  Sala 1: Nowe technologie Oracle
  Sala 2: Magazyny danych
 • 13:00 obiad
 • 15:00 – 17:00
  Sala 1: Bezpieczeństwo systemów komputerowych i sieciowych
  Sala 2: Oracle Applications
 • 17:00 kawa
 • 17:15 dyskusja panelowa
 • 19:00 kolacja
 • 20:00 spotkanie z pracownikami Asysty Technicznej Oracle Polska

Czwartek, 26.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 wycieczki
 • 13:00 obiad
 • 15:00 – 17:00
  Sala 1: Technologie internetowe
  Sala 2: Zarządzanie projektami informatycznymi
 • 17:00 kawa
 • 17:00 – 19:00
  Sala 1: Aplikacje i projekty informatyczne
  Sala 2: Oracle Applications II
 • 19:00 kolacja
 • 20:00 spotkanie członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ORACLE

Piątek, 27.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 – 12:30
  Sala 1: Aplikacje i projekty informatyczne
  Sala 2: Problemy systemów baz danych
 • 13:00 obiad
 • 15:00 – 17:00
  Sala 1: Aplikacje internetowe i WAP
 • 17:00
  Sala 1: Zamknięcie konferencji
 • 17:00 kawa
 • 19:00 kolacja

Sobota, 28.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie