Komunikaty

W tym roku wysokość składki członkowskiej ustalono na 20 zł.

Składkę można wpłacać na rachunek naszego Stowarzyszenia w:

PLOUG
PKO BP V O/Warszawa,
ul. Grójecka 1/3 w Warszawie
Nr rachunku: 10201055-143505-270-01

Wpłaty będzie można dokonać również gotówką w trakcie konferencji w październiku.