Opisy warsztatów

Konferencja


I. Oprogramowanie sieciowe i administrowanie siecią


[T1] Wybrane techniki ataku sieciowego w praktyce
Tomasz Barbaszewski

Pokaz przejęcia sesji, przechwytywania haseł i praktycznego włamania on-line.
Czas trwania: 4 godz.


[T2] Współpraca Net8 z oprogramowaniem typu firewall
Stefan Kamiński (Oracle Polska)

Wraz z szybkim rozwojem sieci komputerowych, możliwość bezpiecznej
transmisji i otrzymywania informacji jest krytycznym czynnikiem w rozwoju usług w
Internecie. Większość firm używających technologii Internetu umieszcza oprogramowanie
typu firewall w celu ochrony dostępu do swoich wewnętrznych zasobów. Oracle
współpracuje z producentami oprogramowania firewall mając na celu dostarczanie
rozwiązań wspomagających ruch generowany w sieci przez produkty Oracle. Tutorial ma na
celu wprowadzić uczestników w możliwości kontroli i ochrony dostępu do zasobów z
wykorzystaniem rozwiązań dostarczanych przez Oracle (Net 8 Proxy, SQL*Net Proxy,
Connection Manager) i zapoznać uczestników od strony praktycznej z przedstawionymi
rozwiązaniami z wykorzystaniem oprogramowania firewall.

Notatka o prowadzącym
Technical Analyst, Customer Support Services, Oracle Polska
Profil uczestnika: administratorzy odpowiadające za bezpieczeństwo baz danych/sieci,
administratorzy baz danych, administratorzy systemów, kierownicy działów IT.
Poziom uczestnika: podstawowa znajomość SQL*Net, ogólne orientacja w technologii sieci.
Forma zajęć: wykład wspomagany przykładami z pracującej konfiguracji
Czas trwania: 3-4 godziny


II. Aplikacje internetowe


 [T3] Budowa aplikacji bazodanowych w oparciu o servlety
Java
Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)

Tutorial prezentuje zasady działania i konstrukcji serwletów Java.
Serwlety są niewielkimi programami w języku Java, wykonywanymi po stronie serwera WWW.
Na żądanie przeglądarki użytkownika, serwlet Java generuje dokument WWW, który jest
następnie prezentowany na ekranie. Podczas swojej pracy, serwlet może połączyć się z
bazą danych (JDBC) i zamieścić w dokumencie pobrane informacje.
Serwlety stanowią wydajną alternatywę dla aplikacji CGI, pozwalają programiście na
większą swobodę, aniżeli SSI, są przenaszalne pomiędzy różnymi serwerami WWW
i…kosztują niewiele. Stają się coraz popularniejszym mechanizmem udostępniania
zawartości baz danych w sieci Internet. Uczestnicy tutorialu otrzymają praktyczną
wiedzę, niezbędną do samodzielnego tworzenia serwletów.

Notatka o prowadzącym
Dr inż. Maciej Zakrzewicz jest pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki Politechniki
Poznańskiej. Wykonuje badania w zakresie systemów baz danych i architektur aplikacji
internetowych. Prowadzi wykłady w kraju, w Wyższej Szkole Technicznej w Wolfsburgu (RFN)
oraz w europejskich oddziałach Oracle Corporation. Kieruje projektami informatycznymi
związanymi z udostępnianiem zawartości baz danych w sieci Internet. Jest prezesem
Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.
Struktura tutorialu

 • wprowadzenie do architektury WWW
 • wprowadzenie do programowania w języku Java
 • budowa prostych serwletów Java
 • komunikacja z bazą danych z poziomu języka Java (JDBC)
 • budowa bazodanowych aplikacji WWW

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Profil uczestnika:

 • programiści aplikacji internetowych
 • programiści WebDB
 • projektanci, rozważający wykorzystanie technologii Java

Poziom uczestnika: znajomość SQL-a i podstawowa znajomość
HTML-a; umiejetność programowania w dowolnym języku trzeciej generacji
Czas trwania: 4h


[W1] Oracle Internet File System – Co, jak , dlaczego?
Marek Martofel (Oracle Polska)

Wraz z wersją Oracle8i Rel.2 (czyli Oracle8i v8.1.6) produkcyjnie
ukazał się zupełnie nowy i jedyny w swoim rodzaju produkt nazwany Oracle Internet File
System. Jest to element znacznie ułatwiający dostęp do bazy danych Oracle ze środowisk
Internetowych, poprzez e-mail, ftp a także z … exploratora Windows.

Notatka o prowadzącym
Marek Martofel – Senior Sales Consultant, Oracle Polska
Profil uczestnika: analitycy i programiści zainteresowani nowymi możliwościami bazy
Poziom uczestnika: podstawowa znajomość mechanizmów bazy danych Oracle. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji internetowych.
Korzyści: dzięki warsztatowi uczestnik pozna najnowsze osiągnięcia i pomysły
związane z niekonwencjonalnym wykorzystaniem bazy danych Oracle8i do budowania aplikacji
internetowych z użyciem Oracle Internet File System.
Forma zajęć: ćwiczenia poprzedzone krótkim wprowadzeniem
Czas trwania: 2,5 – 3 godz.


III. Efektywność i strojenie systemów bazy danych


[T4] Skalowalność aplikacji i systemów opartych o RDBMS Oracle
Piotr Kołodziej (Oracle Polska)

Tutorial ma za zadanie zapoznać słuchaczy z problematyką wydajności
systemów pojawiającą się przy dużej liczbie aktywnych użytkowników. W pewnych
warunkach, wynikających najczęściej z problemów w konstrukcji aplikacji, może mieć
miejsce bardzo wysoka zajętość zasobów krytycznych serwera bazy – zatrzasków (ang.
latches).

Omówione zostaną m.in. następujące tematy:

 • Mechanizm dostępu do zasobów krytycznych w oparciu o mechanizm zatrzasków (systemy
  operacyjne, serwer bazy Oracle).
 • Obserwacja zajętości zatrzasków w serwerze bazy Oracle.
 • Wpływ wysokiej zajętości zatrzasków na wydajność serwera bazy (np. nagłe
  spowolnienia pracy, "zawieszenia").
 • Ograniczenia możliwości skalowania aplikacji i systemów wynikające z wysokiej
  zajętości zatrzasków.
 • Wpływ projektu bazy danych oraz konstrukcji aplikacji na zajętość zatrzasków.
  Zostaną przeanalizowane najczęściej spotykane problemy, w tym współdzielenie przez
  sesje instrukcji SQL oraz występowanie intensywnie modyfikowanych obszarów danych – tzw.
  "gorących obszarów".

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją slajdów,
przykłady, ćwiczenia
Profil uczestnika: projektanci i administratorzy baz danych
Poziom uczestnika: architektura serwera Oracle, SQL
Czas trwania: 4 godziny


[T5] Metodyka Strojenia SQL i struktur danych
Wojciech Karwowski (Oracle Polska)

Tutorial ma za zadanie zapoznać słuchaczy z metodyką strojenia i
optymalizacji SQL i zależnych struktur danych w kontekście Serwera Oracle 8i.
Szczególny nacisk położony będzie na mechanizmy działania konkretnych metod, ich
wpływ na wydajność oraz zasadność ich użycia.

Omówione zostaną m.in.:

 • organizacja składowania danych i kontrola użycia przestrzeni (PCTFREE, PCTUSED,
  projektowanie struktury fizycznej bazy danych);
 • proces wykonywania się instrukcji SQL, kursory;
 • implementacja indeksów (b*-drzewa, indeksy bitmapowe, zapytania gwiaździste itp.);
 • techniki analizy SQL, statystyki, histogramy, perspektywy dynamiczne;
 • optymalizator regułowy i kosztowy;
 • techniki JOIN (Hash, Sort/Merge, optymalizacja RBO i CBO);
 • alternatywne techniki składowania danych (klastry, klastry haszowane, klastry
  indeksowane, IOT);

Notatka o prowadzącym
Wojciech Karwowski jest analitykiem technicznym w Dziale Asysty Technicznej Oracle Polska.
Specjalizuje się w problematyce związanej z eksploatacją Serwerów Baz Danych Oracle.
Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych oraz aplikacji
Poziom uczestnika: znajomość architektury Serwera Oracle, SQL, PL/SQL
Forma zajęć: tutorial odbędzie się bez użycia komputerów. Będzie to wykład
wspomagany prezentacją slajdów, przykładów.
Czas trwania: 4 godz.


[T6] Mechanizmy zaawansowane – Buffer Cache
Wojciech Karwowski (Oracle Polska)

Redukcja liczby odwołań do dysków, asynchroniczne we/wy, buforowanie
bloków, Multiple DBWR, LRU to zagadnienia związane z pojęciem "Buffer Cache"
Zapoznanie z terminologią i pokazanie jej w odniesieniu do konkretnych algorytmów
związanych z zarządzaniem buforowaniem (Buffer Cache Management) oraz wskazanie
alternatywnych metod strojenia jest celem tego tutorialu. Mechanizmy te omówione zostaną
szczegółowo w kontekście użytkowania serwera Oracle8i.

Notatka o prowadzącym
Wojciech Karwowski jest analitykiem technicznym w Dziale Asysty Technicznej Oracle Polska.
Specjalizuje się w problematyce związanej z eksploatacją Serwerów Baz Danych Oracle.
Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz danych, administratorzy systemów
Poziom uczestnika: znajomość architektury Serwera Oracle, Administracja, Strojenie
Forma zajęć: tutorial odbędzie się bez użycia komputerów. Będzie to wykład
wspomagany prezentacją slajdów, przykładów.
Czas trwania: 4 godz.


[T7] Strojenie wydajności systemów DSS
Witold Świerzy (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Tutorial poświęcony jest zagadnieniom związanym ze strojeniem
wydajności systemów zarządzania bazami danych obsługujących aplikacje DSS. Jest on
zorganizowany w postaci wykładów oddzielonych ćwiczeniami. Omawiane zagadnienia
obejmują:

 1. Wprowadzenie do hurtowni danych – podstawowe definicje.
 2. Omówienie elementów architektury Oracle8i, które mają związek z tematem
  (organizacja plików danych, instancja, optymalizacja poleceń SQL).
 3. Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle8i i ich związek z przetwarzaniem DSS.
 4. Optymalizacja kosztowa w Oracle8i
 5. Organizacja indeksów: indeksy b-drzewowe i bitmapowe
 6. Opcja zapytań równoległych: równoległe wykonywanie zapytań i operacji DML,
  optymalizacja załadunku danych do hurtowni
 7. Wskazówki do strojenia systemów hybrydowych

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci hurtowni danych
Poziom uczestnika: wymagania jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z
administracją bazy danych i optymalizacją poleceń SQL, a także znajomość
podstawowych technik strojenia (SQL Trace, utlbstat/utlestat, perspektywy V$)
Czas trwania: 4 godz.


IV. Oracle8i


[W2] 8i jako prywatna baza danych
Tomasz Kazimierski, Wiesław Grabowski (Oracle Polska)

Celem warsztatu jest praktyczne zaprezentowanie następujących
zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa bazy danych.:

 1. Autonomiczne transakcje
 2. JAVA
 3. Fine grain
 4. Kodowanie danych
 5. Wyzwalacze systemowe
 6. Application context
 7. RADIUS – temat opcjonalny do ustalenia z dostawcą oprogramowania serwera autoryzacji

Notatka o prowadzących
Tomasz Kazimierski jest konsultantem w Oracle Polska od 1996. Wcześniej pracował jako
DBA. Obecnie jest zatrudniony w prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z
użyciem Custom Development Method jako projektant.
Wiesław Grabowski jest pracownikiem Oracle Polska od 1995. Wcześniej pracował jako
Kierownik Działu Informatyki, DBA. Obecnie jest zatrudniony jako Principal Consultant w
prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z użyciem Custom Development Method
oraz Data WareHouse Method jako analityk, projektant, architekt systemów.
Profil uczestnika: projektanci systemów, kierownicy projektów, DBA programiści.
Forma zajęć: warsztat będzie miał charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami w
zastosowaniu omawianych zagadnień
Czas trwania: 4 godz.


[W3] 8i dla twardzieli – cokolwiek miałoby to znaczyć
Tomasz Kazimierski, Wiesław Grabowski (Oracle Polska)

Celem warsztatu jest praktyczne zaprezentowanie następujących
zagadnień związanych z zastosowaniem Oracle 8i w hurtowniach danych, bardzo dużych
bazach jak i wybrane cechy przydatne w każdego typu systemie:

 1. localy managed tablespace, transportable tablespaces
 2. query rewrite – indeksowanie upper, agregaty w bazie
 3. cube/summary function
 4. partycjonowanie – przesuwanie obiektów do innego schematu i do innej tbs
 5. Java w triggerach, java beans

Notka o prowadzących
Tomasz Kazimierski jest konsultantem w Oracle Polska od 1996. Wcześniej pracował jako
DBA. Obecnie jest zatrudniony w prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z
użyciem Custom Development Method jako projektant.
Wiesław Grabowski jest pracownikiem Oracle Polska od 1995. Wcześniej pracował jako
Kierownik Działu Informatyki, DBA. Obecnie jest zatrudniony jako Principal Consultant w
prowadzonych przez firmę projektach realizowanych z użyciem Custom Development Method
oraz Data WareHouse Method jako analityk, projektant, architekt systemów.
Profil uczestnika: projektanci systemów, kierownicy projektów, DBA, programiści.
Forma zajęć: warsztat będzie miał charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami w
zastosowaniu omawianych zagadnień.
Czas trwania: 4 godziny


V. Aplikacje bazy danych Oracle


[T8] Tworzenie aplikacji klienckich dla serwera Oracle przy użyciu narzędzi
Borlanda
Paweł Księżyk (BSC Polska)

Zobacz jak można wykorzystać możliwości tkwiące w serwerach Oracle
tworząc wydajne aplikacje przy użyciu rodziny narzędzi Borlanda. Praktyczna prezentacja
tworzenia aplikacji klient/serwer działających z serwerem Oracle przy użyciu
nowoczesnego narzędzia RAD. Tworzenie aplikacji do udostępniania danych w Internecie i
e-commerce.

Notatka o prowadzącym
Product Manager w BSC Polska. Certified Delphi C/S Developer. W przedstawicielstwie
Borlanda na Polskę pracuje od daty jego powstania. Prowadzi szkolenia i zajmuje się
pomocą techniczną do Delphi i C++Buildera ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
bazodanowej i Internetu. Autor wielu artykułów na temat programowania. Uczestniczył
jako prelegent w kilkunastu konferencjach. Jako jedna z pierwszych osób z naszej części
Europy prowadził wykłady na głównej konferencji Borlanda w San Diego.
Profil uczestnika: analitycy systemowi, kierownicy działu IT, programiści
Poziom uczestnika: podstawowa znajomość dowolnego narzędzia programistycznego,
podstawowa znajomość dowolnego serwera SQL i języka SQL.
Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Czas trwania: 4 godz.


[T9] Uruchamianie aplikacji Oracle Developer 6.0 w środowisku WWW
Maciej Matysiak (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki)

Tutorial ma na celu prezentacje zagadnień związanych z wykonywaniem i
uruchamianiem aplikacji Oracle Developer 6.0 w środowisku WWW z wykorzystaniem Oracle
Developer Server. Omówione zostaną wady i zalety pracy aplikacji w architekturze
trójwarstwowej, funkcjonalność i architektura Oracle Developer Server, elementy
instalacji i konfiguracji, typowe problemy administratora i techniki optymalizacji
aplikacji pod kątem pracy w środowisku WWW.

Notatka o prowadzącym
Maciej Matysiak jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
posiadającym blisko 10 letnie doświadczenie w pracy z produktami Oracle. Jest autorem
artykułów dla deweloperów publikowanych w gazetce PLOUG i autorem dobrze ocenionych
deweloperskich tutoriali z poprzednich edycji konferencji PLOUG.
Profil uczestnika: projektanci, programiści, administratorzy aplikacji
Poziom uczestnika: początkujący w zakresie Oracle Developer Server, wymagana podstawowa
znajomość Oracle Forms i Oracle Reports
Forma zajęć: wykład przeplatany prezentacjami i ćwiczeniami praktycznymi wykonywanymi
przez uczestników
Czas trwania: 3 godz.


[W4] Designer 6i – Co mogę zrobić w tej wersji?
Joanna Pelc-Baranowicz

Oracle Designer 6i (v. 6.5) jest najnowszą wersją narzędzia
służącego do modelowania i generowania aplikacji. Obecna wersja posiada wiele
interesujących właściwości, które w znacznym stopniu ułatwiają tworzenie aplikacji
przez zespół. Jedną z głównych cech jest tzw. "drobnoziarniste
wersjonowanie", czyli tworzenie wersji nie tylko całej aplikacji, ale jej
poszczególnych obiektów. Ciekawą cechą jest także łączenie poszczególnych wersji,
gdzie kolorami zaznaczone są różnice.
Te i wiele innych cech poznają uczestnicy warsztatów, które zostaną poprowadzone w
formie wykładu przeplatanego ćwiczeniami.

Notatka o prowadzącym
Joanna Pelc-Baranowicz, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej,
inżynier informatyki o spec. inżynieria komputerowa. Od sierpnia 1999 roku pracuje w
ORACLE Polska na stanowisku Sales Consultant i zajmuje się wspomaganiem sprzedaży bazy
danych i narzędzi developerskich.
Profil uczestnika: projektanci, deweloperzy aplikacji
Poziom uczestnika: podstawowa znajomość tworzenia relacyjnej bazy danych oraz cyklu
tworzenia aplikacji za pomocą Designer. Bezproblemowe poruszanie się po narzędziu.
Korzyści: Dzięki wykładowi i ćwiczeniom, uczestnik zapozna się z najnowszymi cechami
Designera 6i, które będzie mógł wykorzystać w trakcie tworzenia własnych aplikacji.
Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
Czas trwania: 2,5 – 3,5 godz.


[W5] MetaLink 2.0, a rozwiązywanie problemów z Aplikacjami Oracle
Paweł Szymczak (Oracle Polska)

Szybkość rozwoju nowych technologii wymusza zmianę podejścia do
rozwiązywania problemów występujących w produktach. Utworzenie przez firmę Oracle
serwisu dla klientów Asysty Technicznej – MetaLink 2.0 umożliwia samodzielną analizę i
rozwiązywanie kłopotów pojawiających się w zakupionych przez nich produktach. Podczas
warsztatu zostanie pokazane w jaki sposób korzystać z funkcji MetaLink 2.0 podczas
rozwiązywania problemów występujących w Aplikacjach Oracle.

Notatka o prowadzącym
Paweł Szymczak od czterech lat pracuje w Oracle Polska, w tym dwa i pół roku w Asyście
Technicznej. Jest kierownikiem jednej z dwóch grup zajmujących się Aplikacjami Oracle,
gdzie odpowiada za stronę techniczną.
Poziom uczestnika: warsztat jest przeznaczony dla osób, które muszą rozwiązywać
problemy pojawiające się przy korzystaniu z systemu Aplikacji Oracle (z naciskiem na
wersję 11.0), czyli głównie aktualnych i przyszłych administratorów tego systemu.
Korzyści: w jaki sposób zdobywać nowe informacje i rozwiązywać problemy występujące
przy instalacji lub używaniu Aplikacji Oracle przy pomocy MetaLink 2.0.


[T10] Narzędzia administratora Aplikacji Oracle – przegląd możliwości i
zastosowania
Paweł Szymczak (Oracle Polska)

Aplikacje Oracle jest jednym z najbardziej skomplikowanych systemów
dostarczanych przez firmę Oracle. Codziennie administrator tego systemu może napotkać
na różne problemy związane z zarządzaniem systemu, instalowaniem poprawek, analizą
wydajności. Tutorial przedstawi standardowy zestaw narzędzi dostępnych dla
administratora Aplikacji Oracle.

Notatka o prowadzącym
Paweł Szymczak od czterech lat pracuje w Oracle Polska, w tym dwa i pół roku w Asyście
Technicznej. Jest kierownikiem jednej z dwóch grup zajmujących się aplikacjami Oracle,
gdzie odpowiada za stronę techniczną.
Poziom uczestnika: zajęcia są przeznaczone dla administratorów Aplikacji Oracle z
podstawową wiedzą dotyczącą budowy i zasad działania systemu.
Korzyści: w jaki sposób lepiej korzystać z narzędzi administracyjnych dostarczanych
wraz z Aplikacjami Oracle: adadmin, adaimgr, adrelink, adident i innych oraz skryptów
dostarczanych z Aplikacjami umożliwiających analizę stanu bazy.
Forma zajęć: ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań symulujących rzeczywiste
sytuacje występujące przy administrowaniu Aplikacjami Oracle 11.0
Czas trwania: 3 godz.


[T11] Oracle Forms Server 6
Sergiusz Wolicki (Oracle Polska)

Oracle Forms Server 6 umożliwia uzupełnienie interfejsu graficznego
Forms Applet o elementy oprogramowane w Javie i wykonywane po stronie klienta (w
przeglądarce). Umożliwia to zaimplementowanie w aplikacji funkcjonalności, która w
architekturze trójwarstwowej nie jest obsługiwana albo ze względu na brak możliwości
wykorzystania interfejsu ORA_FFI (funkcje w C), albo ze względu na ruch generowany w
sieci. Tutorial uczy podstaw pisania takich elementów i łączenia ich z aplikacjami
Oracle Forms.

Notatka o prowadzącym
Sergiusz Wolicki, Kierownik Usług Zaawansowanych w Dziale Asysty Technicznej Oracle
Polska. W Oracle od 6 lat.
Profil uczestnika: deweloperzy aplikacji w Oracle Forms znający Javę
Poziom uczestnika: doświadczenie w programowaniu w Oracle Forms, podstawowa znajomość
architektury trójwarstwowej Oracle Forms Server, podstawowa wiedza o programowaniu w
Javie
Korzyści: jak rozszerzać funkcjonalność Oracle Forms Server o elementy graficzne
napisane w Javie
Forma zajęć: wykład z ćwiczeniami praktycznymi.
Czas trwania: 4 godz.


[T12] Zastosowanie Oracle Data Cartridge do budowy nietypowych struktur danych
Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska)

Wiele nietypowych zastosowań systemów baz danych wymaga specyficznego
wsparcia dla efektywnego składowania i przetwarzania danych. W szczególności dotyczy to
systemów przetwarzania obrazów i danych geograficznych. Oracle Data Cartridge jest
mechanizmem umożliwiającym rozszerzenie funkcjonalności systemu Oracle8i. Mechanizm ten
wykorzystuje obiektowo zorientowany model danych do budowy niestandardowych,
implementowanych przez użytkownika, struktur fizycznych. Struktury takie stanowią
integralną część systemu, umożliwiając ich wykorzystanie z poziomu języka SQL.
Odpowiedni interfejs umożliwia współpracę z optymalizatorem kosztowym i uwzględnienie
struktur użytkownika przy poszukiwaniu optymalnego planu realizacji polecenia SQL.
Celem prezentacji jest przedstawienie i zilustrowanie przykładami techniki budowania
nietypowych struktur danych z wykorzystaniem Oracle Data Cartridge.

Notatka o prowadzącym
Juliusz Jezierski od 1992 roku asystent w Instytucie Informatyki Politechniki
Poznańskiej. Główne zainteresowania zawodowe: szeroko rozumiana problematyka
optymalizacji zapytań w bazach danych, administracja bazami danych, optymalizacja
aplikacji, strojenie bazy danych.
Profil uczestnika: projektanci systemowi, administratorzy
Poziom uczestnika: wymagana znajomość: SQL, PL/SQL, C, podstawy problemów strojenia i
optymalizacji
Forma zajęć: wykład ilustrowany przykładami i ćwiczeniami
Czas trwania: 4 godz.


VI. Magazyny danych i data mining


[T13] Wykorzystanie narzędzia Darwin do poszukiwania wzorców danych. Metody
prognozowania, klasyfikacji i przewidywania
Iwona Mońdziel

Obecnie większość firm posiada olbrzymie ilości danych, w których
ukryta jest użyteczna informacja. Większość istniejących danych, nie poddaje się
tradycyjnym narzędziom analizy. Narzędzia "data mining" dostarczają środków
do wybrania informacji ukrytych w danych. Problem, jak użyć danych, by wykorzystać je
do zapewnienia lepszego działania firmy, może być rozwiązany przez metody
klasyfikacji, prognozowania, przewidywania lub drzew decyzyjnych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie do "data mining";
 • Definicja problemu;
 • Lokalizacja i organizacja danych;
 • Tworzenie modelu i wybór metody analizy;
 • Ocena rezultatów analizy (Narzędzie Evaluation Wizard);
 • Wykorzystanie modeli w aplikacjach Klient-Serwer lub Web (generacja kodu C,C++,Java).

Notka o autorze
Pracownik Politechniki Białostockiej, Instytutu Informatyki.
Profil uczestnika: analitycy systemowi, kierownicy działu IT, użytkownicy aplikacji
Poziom uczesnika: średnio-zaawansowany,
Czas trwania: 2-3 godz.


[T14] Oracle Warehouse Builder
Władysław Poszywak (Oracle Polska)

Uczestnicy dowiadują się jak wdrożyć hurtownię danych korzystając
z Oracle Warehouse Builder’a (OWB). W trakcie tutorialu uczestnicy dowiadują się o
podstawowych założeniach, problemach projektowych, architekturze i terminologii OWB oraz
jak tworzy się i utrzymuje repozytorium i bazy danych hurtowni korzystając z narzędzi
OWB.
Zakres:
Przegląd założeń związanych z hurtownią danych
Omówienie Oracle Warehouse Builder’a

 • Architektura OWB
 • Interfejs użytkownika

Administrowanie

 • Definiowanie użytkownika
 • Definiowanie projektu

Projektowanie hurtowni danych

 • Definiowanie źródeł danych
 • Definiowanie modułu
 • Wymiary, poziomy i hierarchie
 • Fakty
 • Odwzorowania, transformacje, filtry i agregacje

Zarządzanie środowiskiem

 • Konfiguracja
 • Generowanie kodu
 • Ładowanie początkowe
 • Aktualizacja przyrostowa
 • Utrzymywanie hurtowni danych

Notatka o autorze:
Władysław Poszywak pracuje w Oracle’u jako instruktor w dziale Edukacji. Specjalizuje
się w hurtowniach danych, OALP’ie, Oracle Express, metodyce projektowania
Profil uczestnika: deweloperzy
Poziom uczestnika: podstawowa znajomość RDBMS Oracle i podstawowa wiedza na temat
administrowania tym systemem
Forma zajęć: wykład, pokazy, ćwiczenia
Czas trwania: 4 godz.