Co słychać

Arena.pl – kolejny portal na Oracle’u

26 kwietnia uruchomiony został nowy polski portal internetowy Arena.pl. Założyła go stworzona w 1999r firma Internet
Ventures Poland S.A. Arena.pl wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne,
w tym bazę danych Oracle, wybraną ze względu na wymagany poziom bezpieczeństwa
zgromadzonych w witrynie informacji, wydajność oraz możliwość rozwoju systemu w
miarę wzrostu liczby użytkowników. Arena dołączyła tym samym do grona polskich
witryn internetowych, które wykorzystują w swojej działalności technologię Oracle.
Są to największe i najlepsze obecnie na rynku witryny takie, jak księgarnia Merlin.com.pl, oraz portale Wirtualna
Polska
, Onet.pl, czy Interia.pl.


HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. On Oracle

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., Grupa BPH należący do koncernu
HVB z Monachium zdecydował się na wdrożenie systemu CHEOPS firmy COMP Rzeszów S.A.
Będzie to już trzecie wdrożenie tego rozwiązania w tworzonych na terenie Polski
bankach hipotecznych. Pierwsze miało miejsce w Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznym S.A., zaś
obecnie projekt realizowany jest w banku hipotecznym budowanym przez ING i Bank Śląski.
System CHEOPS pracuje na bazie danych Oracle i został stworzony za pomocą narzędzi
programistycznych Oracle.
Rzeszowski COMP jako pierwsza polska firma informatyczna odkrył pojawiającą się
szansę związaną z nową niszą bankową, czyli bankami hipotecznymi. Ten typ
bankowości ma w Polsce duże szanse ekspansji ze względu na prognozy związane z rynkiem
budownictwa. Mówi się bowiem, że wartość rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce w
latach 2004-2005 osiągnie poziom w granicach 11-15 mld. zł (Prawo i Gospodarka nr 40,
18.02.98). Powyższy fakt oraz uchwalona w sierpniu 1997 roku ustawa o listach zastawnych
i bankach hipotecznych sprawiły, że wszystkie największe polskie banki wykazały
zainteresowanie tym typem bankowości.
Pierwszymi bankami, które uzyskały zgodę NBP na działalność hipoteczną w oparciu o
nowe prawo były HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (będący własnością BPH z
Krakowa) oraz Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny (utworzony przez Rheinische Hypothekenbank z
Frankfurtu oraz Bank Rozwoju Eksportu). W październiku 1998 umowę z COMP Rzeszów S.A.
na budowę kompleksowego systemu informatycznego dla przyszłego Rheinhyp-BRE Banku
Hipotecznego S.A. podpisał Bank Rozwoju Eksportu i dzisiaj, po uzyskaniu licencji na
prowadzenie działalności operacyjnej, Rheinhyp-BRE obsługuje pierwszych klientów
wykorzystując system CHEOPS.
24 marca 2000 umowę z firmą COMP Rzeszów S.A. podpisał również HypoVereinsbank Bank
Hipoteczny S.A. W tym przypadku o wyborze rzeszowskiej oferty zdecydowały niewątpliwie
doświadczenia tej firmy zdobyte w trakcie współpracy z Polsko-Amerykańskim Bankiem
Hipotecznym, Rheinhyp-BRE Bankiem Hipotecznym i Rabobankiem Polska. Współpraca z dwoma
pierwszymi z wymienionych wyżej banków dała możliwość poznania specyfiki
działalności banku hipotecznego, zaś z trzecim – możliwość stworzenia systemu
raportowania wewnętrznego stanowiącego standard w bankach z krajów Unii Europejskiej.
Warto również podkreślić, że duży wpływ na ostateczną postać systemu mieli
konsultanci z Rheinische Hypothekenbank z Frankfurtu. Dzięki temu powstało profesjonalne
rozwiązanie, które z jednej strony spełnia wymagania polskiego systemu bankowego, zaś
z drugiej strony spełnia oczekiwania użytkowników tego typu systemów w krajach o
wieloletniej tradycji bankowości hipotecznej.
System CHEOPS oprócz obsługi działalności typowej dla banków hipotecznych (obsługa
kredytów hipotecznych, emisja listów zastawnych, prowadzenie rejestru zabezpieczeń)
zapewnia również obsługę produktów typowych dla banków uniwersalnych oraz obsługę
operacji na rynku międzybankowym. System raportowania wewnętrznego spełniający
standardy obowiązujące w bankach Unii Europejskiej, bazujący na Hurtowni Danych
wspomaga zarządzanie ryzykiem oraz pozwala ocenić rentowność produktów,
departamentów i klientów. Dzięki systemom TeleComp i InterComp klienci będą mogli
korzystać z usług banku poprzez telefon lub Internet
Przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę może on skorzystać z serwisu informacyjnego
banku, ocenić własną zdolność kredytową czy symulować harmonogram spłat
ewentualnego kredytu. Klienci posiadający już kredyt znajdą tutaj informacje o
najbliższej racie, aktualnym stanie zadłużenia i warunkach ewentualnej prolongaty
kredytu. System daje również możliwość wymiany poczty elektronicznej z bankiem.


OracleMobile.com – portal internetowy dla użytkowników urządzeń bezprzewodowych

Firma Oracle poinformowała o utworzeniu firmy zależnej
OracleMobile.com, udostępniającej pierwszy, kompleksowy portal internetowy dla
użytkowników urządzeń bezprzewodowych.
Portal, dostępny pod adresem http://www.oramobile.com/,
wykorzystuje platformę technologiczną Oracle Portal-to-Go i oferuje bezpłatne
spersonalizowane usługi z zakresu działalności gospodarczej i życia osobistego
użytkowników. Dostęp do usługi OracleMobile.com można uzyskać przy użyciu
urządzeń bezprzewodowych przystosowanych do współpracy z siecią WWW, takich jak
specjalne telefony komórkowe i dwukierunkowe pagery.
Oracle poinformował również o wyborze firmy Motorola na dostawcę podstawowych usług
do OracleMobile.com, takich jak bezprzewodowe przesyłanie wiadomości, książka
adresowa, listy „rzeczy do zrobienia”, terminarze i dostęp do Internetu
sterowany głosem. Usługi te będą udostępniane przy wykorzystaniu platformy
komunikacyjnej Motorola Mobile Internet Exchange (MIX). Ponadto Motorola zamierza
zaangażować swoich pracowników działów marketingu i technologii w rozwój tego
przedsięwzięcia.
Według The Gartner Group, do 2003 r. w użytkowaniu znajdzie się ponad miliard
urządzeń bezprzewodowych. Nim upłyną dwa lata praktycznie wszystkie nowe urządzenia
bezprzewodowe oferowane na rynku będą umożliwiały korzystanie z sieci WWW. Do chwili
obecnej łatwy dostęp do treści internetowych z poziomu urządzeń bezprzewodowych nie
był możliwy.
OracleMobile.com: bezprzewodowy portal dla mobilnych użytkowników
Każdy może korzystać z urządzenia bezprzewodowego do uzyskania informacji o kursach
akcji, sprawdzenia rezerwacji miejsc w samolocie, uzyskania wskazówek drogowych,
dokonania rezerwacji miejsc w restauracjach, robienia zakupów, dostępu do wiadomości,
prognozy pogody i informacji dla kierowców, sprawdzenia repertuarów kin oraz dokonywania
wielu innych czynności w ramach swojego życia zawodowego i osobistego, praktycznie w
dowolnym czasie i miejscu na świecie.
Ten szeroki zakres usług jest dostępny bezpośrednio w portalu OracleMobile.com. Ponadto
OracleMobile.com planuje współpracę z operatorami sieci bezprzewodowych, dzięki czemu
będą oni mogli oferować abonentom własne wersje tych usług.


Oracle8i dla MS Windows 2000

Oracle Corp. ogłosił dostępność Oracle8i Wersja 2 dla Microsoft
Windows 2000. Oracle, lider na rynku baz danych dla systemu Windows NT, zaoferuje klientom
doskonałe osiągi systemu baz danych, dostępność i integrację z nowym systemem
operacyjnym Microsoftu, z wykorzystaniem udostępnianych przez niego nowych usług.
Programiści będą mogli pobierać Oracle8i Wersja 2 dla Windows 2000 z OTN, http://technet.oracle.com.
W przyszłych wersjach Windows 2000, które umożliwiają obsługę ogromnych zasobów
pamięci, Oracle8i będzie wykorzystywał technikę adresowania Microsoft Address
Windowing Extensions w celu uzyskania dostępu do 64 GB pamięci.
Na platformie Windows 2000, Oracle8i Wersja 2 oferuje możliwości integracji z systemem
operacyjnym zaprojektowane w celu znaczącego zmniejszenia kosztów konfiguracji i
administracji baz danych ponoszonych przez wydziały IT i poprawienia jakości usług.
Oracle jako pierwszy wprowadza integrację z Active Directory w Windows 2000 poprzez
rejestrację informacji o połączeniach bazy danych. Dodatkowo Oracle zapewnia
możliwość administrowania i zarządzania użytkownikami/grupami bazy danych poprzez
Active Directory. Oracle8i oferuje również zaawansowane zabezpieczenia dzięki
integracji z systemem zabezpieczeń Kerberos w Windows 2000.
Oracle oferuje konfiguracje o najwyższym poziomie dostępności dla Windows dostarczając
Oracle8i i Oracle Fail Safe, który będzie dołączony bezpłatnie do pakietu Oracle8i
dla Windows 2000. Oracle8i może być skonfigurowany w ciągu minut na wypadek awarii przy
pomocy prostych w użyciu kreatorów, okien dialogowych i techniki „przeciągnij i
upuść”. Oracle Fail Safe może być szybko wprowadzony dla zapewnienia wysokiego
bezpieczeństwa w klastrach na Windows 2000.
Wszystkie wersje bazy danych Oracle8i Wersja 2 (Enterprise, Standard, i Personal)
obsługują wszystkie wersje Windows 2000. Oracle8i Wersja 2 Enterprise Edition i Standard
Edition będą dostępne w ciągu 30 dni. Oczekuje się, że Oracle8i będzie dostępny
dla Windows 2000 Data Center i 64-bitowej wersji Windows 2000, kiedy pojawią się te
wersje systemu operacyjnego. Personal Edition bazy danych Oracle8i Wersja 2, Oracle
Application Server, Oracle Integration Server i Oracle Internet Directory dla Windows 2000
są spodziewane jeszcze w tym roku.


Oracle AppsNet

Oracle ogłasza uruchomienie Oracle AppsNet, nowego środowiska on-line
dla e-biznesowych klientów i partnerów Oracle’a. Oracle AppsNet zapewnia klientom i
partnerom forum wymiany informacji w trybie on-line, umożliwiające globalną wymianę
doświadczeń w pracy z pakietem e-biznesowych aplikacji Oracle i informacji o produktach
oraz korzystanie z wiedzy ekspertów i partnerów Korporacji. Jako pierwsze obsługiwane
są interaktywne grupy dyskusyjne i tablice ogłoszeń – pakiet dostarcza bezpośrednio
e-biznesowym klientom i partnerom Oracle’a na bieżąco uaktualniane informacje na temat
produktów i ich implementacji. Każdy może przyłączyć się do tego systemu wymiany
informacji rejestrując się w witrynie Oracle AppsNet pod adresem http://www.oracle.com/appsnet/index.htm.
Jedynym warunkiem jest posiadanie standardowej przeglądarki internetowej.
W obecnej, początkowej fazie, Oracle AppsNet oferuje klientom i partnerom obszerny wybór
elementów składowych i narzędzi służących pomyślnej implementacji i uruchomieniu
e-biznesowego pakietu Oracle. Witryna AppsNet daje użytkownikom możliwość
bezpośredniego interaktywnego kontaktu z Oracle jak i między sobą poprzez tablice
ogłoszeń dotyczące wielu tematów związanych z aplikacjami. Dostępne są również
informacje na temat przyszłej edycji pakietu Oracle e-Business Suite. AppsNet oferuje
dokumentację produktu, poradniki implementacji i użytkownika, porady i wskazówki
związane z użytkowaniem aplikacji i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się
pytania (FAQ). Witryna dostarcza również informacji na temat przyszłych ofert,
uaktualnień i programów oraz zapewnia pełne forum dyskusyjne i tablice ogłoszeń. W
następnym etapie członkowie AppsNet będą mogli dostarczać informacje zwrotne, które
zostaną wykorzystane do ulepszenia przyszłych generacji e-biznesowego pakietu Oracle.


Migracja bazy Baan do Oracle

W firmie APATOR Toruń zakończono z powodzeniem pierwsze w Polsce
przeniesienie danych z rodzimej bazy Baan do Oracle – migracja została przeprowadzona w
sposób przezroczysty dla pracującej w firmie aplikacji Baan IV
Ogromna większość pracujących w Polsce instalacji systemu Baan IVb i Baan IVc pracuje
na rodzimej bazie danych typu ISAM. Baza taka nie jest w pełni relacyjna – opiera się o
system plików sekwencyjnych, co powoduje, że każda tablica zapisana jest w osobnym
pliku.
Baza ISAM ma poważne ograniczenia pod względem ilości danych, jakie można zgromadzić
w pojedynczej tablicy – nie może być ich więcej, niż 2 GB. Transakcje wykonywane w
systemie ERP, które nie są związane ze sobą, mają odzwierciedlenie w tablicach
integracyjnych. Tablice te muszą przechodzić proces reorganizacji, który należy
wykonywać co kilka miesięcy.
Bazy relacyjne nie mają takich ograniczeń, w związku z czym klienci aplikacji Baan
coraz częściej decydują się na przeprowadzenie migracji swoich danych do bazy Oracle.
Oracle jest postrzegany na świecie jako baza dobrze współpracująca z Baanem. Istnieją
aż dwa poziomy współpracy aplikacji Baan z bazą Oracle: Level1 – bazujący na
mechanizmach indeksowania firmy Baan oraz Level2, oparty całkowicie o mechanizmy Oracle
(zalecany ze względu na pełne wykorzystanie optymalizatora bazy Oracle). Oba te pakiety
są swoistymi interfejsami, które pozwalają na zachowanie aplikacji Baan w dokładnie
tej samej postaci, co wcześniej; zmienia się tylko sposób przechowywania danych. Oracle
jest najczęściej wybierany jako baza dla Aplikacji Baan IV, ponieważ są one wyjątkowo
wymagające dla bazy danych w kwestii wydajności i szybkości.
W firmie APATOR Toruń przeniesienie danych (ok. 40 GB) odbywało się w kilku etapach –
był to pionierski w Polsce projekt, w który zaangażowani byli administratorzy aplikacji
klienta oraz specjaliści firm Oracle Polska i Ster Projekt. Przenosiny bazy zakończono w
połowie maja 2000r. Należy zaznaczyć, że migracja danych z Baana do Oracle jest
zadaniem pracochłonnym – średnia instalacja Baan IV, to ok. 10 tys. tablic i 15 tys.
indeksów.
APATOR Toruń specjalizuje się w wytwarzaniu sprzętu automatyki przemysłowej dla
energetyki. System Baan jest tam wdrożony niemal kompletnie – jest to najbogatsza
instalacja tego pakietu w Polsce, na którym pracuje ok. 250 użytkowników.
Zainteresowanie podobnymi przedsięwzięciami w naszym kraju jest duże – w Polsce pracuje
bowiem kilkanaście instalacji Baan w obu wersjach tego pakietu. Następne projekty
zostały już rozpoczęte w całej Polsce (przykładowo firma New Holland Bizon z Płocka
oraz Centrostal Bydgoszcz). Niektóre instalacje pakietu Baan były instalowane od razu na
bazie Oracle – przykładowo w firmie INCO VERITAS.


Internetowy System Plików Oracle

Najnowsze oprogramowanie Oracle umożliwia wprowadzanie innowacji do
systemu plików przy użyciu języka Java i XML
700 000 członków sieci Oracle Technology Network (OTN) posiada już dostęp do
internetowego systemu plików Oracle iFS. Oracle iFS, pierwszy system plików stworzony
dla Internetu, łączy w sobie prostotę systemu plików z potężnymi możliwościami
zarządzania informacją jakimi dysponuje Oracle8i. Oracle iFS Early Access Program jest
następstwem pomyślnie zakończonego programu beta realizowanego z ponad 60 klientami i
partnerami.
Odmiennie niż każdy inny system plików, iFS może być rozszerzany przez internetowych
programistów przy użyciu języka Java lub XML (Extensible Markup Language). Dzięki temu
Oracle iFS oferuje programistom rozszerzoną funkcjonalność, od wprowadzania prostych
usprawnień systemu plików do tworzenia złożonych aplikacji internetowych.
Przykładowo, w celu usprawnienia współpracy między użytkownikami, programista może
dodać do systemu plików procedurę wyzwalaną; w momencie, gdy nowy lub uaktualniony
dokument będzie wprowadzany do systemu plików, użytkownicy będą automatycznie
informowani o tym.
Dla programistów, wprowadzenie iFS jest początkiem nowej ery opracowywania aplikacji.
Istniejące systemy plików są ściśle połączone z systemem operacyjnym i określonymi
aplikacjami, takimi jak e-mail, Microsoft Word i Excel. Oracle iFS zrywa te połączenia,
które izolują informacje od aplikacji i oferuje programistom korzyści wynikające z
pojedynczego magazynu danych, z charakterystycznymi dla baz danych możliwościami
zarządzania, bezpieczeństwem i niezawodnością.
Wykorzystując iFS programiści mogą szybko usprawnić proste możliwości systemu
plików, umożliwiając znaczne zwiększenie produktywności użytkownika i współpracy
poprzez automatyczną kontrolę wersji oraz zaawansowane funkcje wyszukiwania. iFS może
być również użyty do tworzenia złożonych aplikacji internetowych, takich jak portale
przedsiębiorstw, które obejmują 150 typów plików, przy wykorzystaniu wbudowanych w
iFS funkcji zarządzania zawartością, rozszerzalnych właściwości plików, opartych na
ACL zabezpieczeniach i kontrolę wersji. Wcześniej programiści musieli pracowicie
programować funkcje systemu plików w celu osiągnięcia tego, co funkcje iFS wykonują
szybko, prosto i automatycznie.
Oracle iFS jest dostępny bezpośrednio dla członków OTN do pobrania z sieci na
platformie Sun Solaris.


Szop.pl

Internetowe Centrum Handlowe Szop.pl to pierwsze w polskim Internecie
miejsce gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą rozpocząć prowadzenie handlu za
pośrednictwem Sieci, nieodpłatnie korzystając z wiedzy, doświadczeń i technologii
liderów na rynku medialnym i komputerowym.
Szybkie stworzenie dojrzałego rynku wymiany handlowej prowadzonej za pośrednictwem
Internetu, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed polską
gospodarką. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym rynek e-commerce na całym świecie
jest udział w nim małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie firmy tej wielkości
często nie są w stanie ponieść kosztów związanych z wdrożeniem zaawansowanych
technologii umożliwiających handel za pośrednictwem Internetu. Zwlekają wiec z
rozpoczęciem handlu elektronicznego, albo korzystają z tańszych rozwiązań, które nie
gwarantują wystarczającego do odniesienia sukcesu w świecie biznesu elektronicznego
poziomu bezpieczeństwa, wydajności i skalowalności.
Korzystanie z Centrum jest dla dostawców bezpłatne przez okres trzech miesięcy – w tym
czasie nowi gracze na rynku e-commerce mogą spokojnie zapoznać się z możliwościami
tej formy sprzedaży i opracować dalszą strategię rozwoju firmy, uwzględniającą
komercyjne wykorzystanie możliwości Internetu.
Projekt został stworzony zwłaszcza z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach,
jednak bezpłatnie uruchomić sklep w Internetowym Centrum Handlowym SZOP.pl może każda
firma, która wypełni odpowiedni formularz i pozytywnie przejdzie proces weryfikacji
zawartych w nim informacji. Zintegrowane środowisko handlu internetowego, jakim jest
SZOP.pl pozwala realizować operacje handlowe dla dowolnie dużej liczby dostawców. Firmy
zarejestrowane w Centrum mogą prowadzić przez Internet sprzedaż wszystkich towarów z
ich oferty. W stale powiększającym się asortymencie produktów SZOP.pl znajdują się
już m.in.: sprzęt komputerowy i produkty multimedialne, artykuły sportowe, meble,
wyroby artystyczne, konfekcja oraz sprzęt ogrodniczy.
Spełniając światowe standardy w dziedzinie handlu elektronicznego SZOP.pl gwarantuje
pełną automatyzację wszystkich procesów związanych z prowadzeniem działalności
handlowej. System realizuje zarówno operacje pomiędzy klientem i dostawcą, jak i
pomiędzy dostawcą i „hostem” Internetowego Centrum Handlowego SZOP.pl.
Firmy prowadzące sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem serwisu, na bieżąco
dostarczają wszystkich niezbędnych informacji handlowych używając przydzielonych im
identyfikatorów i haseł oraz kart chip’owych z poziomu przeglądarek internetowych.
Dokonywanie zakupów w ICH Szop.pl nie stanowi najmniejszego problemu nawet dla osób,
które nigdy dotąd nie korzystały ze sklepów internetowych. Dostęp do zasobów Centrum
realizowany jest zarówno poprzez protokół HTTP (dowolne urządzenie wyposażone w
przeglądarkę internetową) jak i WAP (telefony komórkowe obsługujące ten protokół).
Sposób prezentacji i realizacji zakupów wszystkich występujących w Centrum wyrobów
jest dla klienta jednakowy. Jednorodnie też realizowane są dostawy wybranych towarów
oraz sposób uiszczania zapłaty. Ponieważ klient na bieżąco jest informowany o liczbie
określonych towarów znajdujących się w asortymencie Centrum, realizacja dostawy jest
możliwa w 24 godziny lub nawet jeszcze tego samego dnia. W przypadku braku określonego
towaru możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania – w tym przypadku klient musi podać
jednocześnie cenę za jaką gotów jest dany towar kupić. W przypadku braku
występowania w katalogu Centrum poszukiwanego towaru klient może sam podać jego opis
bądź konfigurację (całkiem nowego towaru), preferowaną cenę oraz czas, przez jaki
gotów jest na niego oczekiwać.
Proces poszukiwania towaru w SZOP.pl wspomaga zintegrowana z systemem wyszukiwarka.
Możliwość realizacji płatności on-line kartami kredytowymi udostępniona zostanie od
czerwca br.
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszenia do Internetowego Centrum Handlowego
Szop.pl dostępne są pod adresami internetowymi:
http://www.businessman.com.pl
http://www.softman.com.pl