Wstęp

Konferencja

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma ogromną
przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnej, VI Konferencji PLOUG pod
hasłem „Systemy informatyczne w dobie Internetu”. Tegoroczna konferencja odbędzie
się w dniach 24-28 października, tradycyjnie już w Zakopanem, w ośrodku WDW
„Kościelisko” oraz w hotelu „Kasprowy” (pierwszy dzień konferencji). Konferencja
jest adresowana do osób odpowiedzialnych za kreowanie strategii rozwoju IT w
przedsiębiorstwach oraz do odbiorców technologii Oracle: administratorów systemów baz
danych, analityków systemowych, projektantów systemów informatycznych, programistów i
użytkowników aplikacji. Uczestnictwo w konferencji umożliwia zapoznanie się z
najnowszymi trendami i technologiami budowy systemów informatycznych przy wykorzystaniu
produktów Oracle. Jest to również okazja do spotkania dla osób chcących podzielić
się swoimi doświadczeniami użytkowania systemu Oracle, metodami i sposobami budowania
aplikacji, złymi i dobrymi doświadczeniami w zakresie budowy i pielęgnacji systemów
informatycznych.

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest ewolucja systemów
informatycznych, związana z koniecznością ich dostosowywania do rosnących wymagań
Internetu. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się radykalną zmianę znaczenia słowa
„Internet”: Początkowo rozumiany jako zbiór prostych usług sieciowych,
umożliwiających głównie przesyłanie wiadomości, plików i stron HTML, dziś
rozumiany jako zaawansowana platforma aplikacyjna, wywłaszczająca dotychczas tak
popularne systemy klient-serwer. Wiele przedsiębiorstw i firm, dla zapewnienia
konkurencyjności swoich wyrobów czy też wręcz przetrwania na rynku, dokonuje
transformacji i szeroko wprowadza technologie internetowe starając się poprawić swoje
funkcjonowanie.

Program tegorocznej konferencji składa się z 44 najbardziej
interesujących referatów wyłonionych spośród 53 nadesłanych oraz 19 warsztatów i
tutoriali. Referaty, wygłaszane, po raz pierwszy w tym roku, w układzie dwóch
równoległych sesji będą poświęcone m.in.: rozwiązaniom internetowym Oracle, nowym
cechom Oracle8i, Oracle Applications, charakterystyce podstawowych problemów systemów
baz danych, bezpieczeństwu systemów sieciowych, zarządzaniu projektami informatycznymi,
magazynom/hurtowniom danych, technikom data mining i prawu autorskiemu w informatyce.
Pięć zaproszonych referatów zostanie wygłoszonych w języku angielskim przez
przedstawicieli Oracle Corporation oraz European Oracle User Group (EOUG).

Prawie 80-godzinna oferta warsztatów i tutoriali pozwoli uczestnikom
konferencji na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie konstrukcji wydajnych,
bezpiecznych, a także zorientowanych na Internet, bazodanowych systemów aplikacyjnych.
Szczegółowa tematyka zajęć praktycznych obejmuje: bezpieczeństwo połączeń
sieciowych, technologie budowy aplikacji klient-serwer i aplikacji internetowych,
strojenie systemów baz danych Oracle, nowe cechy Oracle8i, magazyny/hurtownie danych oraz
data mining. Warsztaty i tutoriale będą prowadzone przez m.in. specjalistów z firmy
Oracle Polska, BSC Polska oraz wykładowców współpracujących z Działem Szkoleń
Oracle Polska. Każdy z warsztatów i tutoriali będzie trwał od 2 do 4 godzin. Prócz
warsztatów i tutoriali odbędzie się kilka prezentacji sponsorów konferencji.

Konferencji towarzyszyć będzie szereg imprez dodatkowych –
spośród tych najciekawszych merytorycznie należy wymienić dyskusję panelową oraz
spotkanie z pracownikami Asysty Technicznej Oracle Polska.

Mamy nadzieję, że tematyka i program konferencji spotka się z
Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji.

Tadeusz Morzy
Maciej Zakrzewicz
Robert Wrembel
Sławomir Kwiecień
Poznań, 19.08.2000