Program Konferencji

Konferencja

Wtorek, 24.X. Hotel "Kasprowy":

 • 13:00 Inauguracja
 • 13:30 Wykład Inauguracyjny: (Oracle Corp.)
 • 14:30 kawa

  Sala 1

 • 15:00 – 17:55 Oracle 8i, Technologie internetowe
  prowadzący: Tomasz Traczyk
 • 15:00 – 15:40 Oracle Internet File System – Co, jak , dlaczego? (Marek Martofel –
  Oracle Polska)
 • 15:40 – 16:20 Adaptatywne serwery WWW (Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz –
  Politechnika Poznańska)
 • 16:20 – 16:35 Kawa
 • 16:35 – 17:15 10 powodów przejścia na Oracle8i (Wojciech Karwowski – Oracle
  Polska)
 • 17:15 – 17:55 Wykład zaproszony: Optimizing the indexes for an Oracle schema (Dave
  Ensor – BMC Software)
 • 17:55 – 18:25 Zapowiedzi sponsorów
 • 19:00 kolacja

Środa, 25.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 – 10:00 Wykład zaproszony: Customer Relationship Management.The "New"
  Rules Of Competition (Hans Österman – Oracle Corp.)
 • 10:00 – 10:15 kawa

  Sala 1

 • 10:15 – 13:00 Nowe technologie Oracle
  prowadzący: Marek Martofel
 • 10:15 – 11:00 E-biznes trzeciej generacji (Andrzej Gocyła – Intel Poland)
 • 11:00 – 11:45 Oracle 8i R2 w praktyce (Wiesław Grabowski – Oracle Polska)
 • 11:45 – 12:00 kawa
 • 12: 00 – 12:30 Problematyka Masowego Dostępu do Baz Danych – Mity i Fakty (Piotr
  Kołodziej – Oracle Polska, Wojciech Karwowski – Oracle Polska)
 • 12:30 – 13:00 Generowanie aplikacji Borland Delphi w oparciu o repozytorium CASE –
  Oracle Designer (Michał Wiśniewski, Janusz Perek – ComArch Poznań)

  Sala 2

 • 10:15 – 13:00 Problemy systemów baz danych
  prowadzący: Zbyszko Królikowski
 • 10:15 – 11:00 Zarządzanie współbieżnością w bazach danych (Tomasz Koszlajda –
  Politechnika Poznańska)
 • 11:00 – 11:45 O modelach danych i innych rzeczach, które utrudniają życie
  informatykom (Krzystof Goczyła – Politechnika Gdańska)
 • 11:45 – 12:00 kawa
 • 12: 00 – 12:30 Perspektywy (views) w systemach baz danych: aktualny stan technologii (Robert
  Wrembel – Politechnika Poznańska)
 • 12:30 – 13:00 Using SQL as a code generator (Peter G Robson – British Geological
  Survey, UK)
 • 13:00 – 15:00 obiad

  Sala 1

 • 15:00 – 17:00 Bezpieczeństwo systemów komputerowych i sieciowych
  prowadzący: Robert Wrembel
 • 15:00 – 15:30 Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych (Tomasz
  Barbaszewski)
 • 15:30 – 16:00 Testowanie poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych – teoria i
  praktyka (Tomasz Barbaszewski)
 • 16:00 – 16:30 Jak otrzymać certyfikat SSL na przykładzie Thawte Certyficate (Jacek
  Piechota – Centrum Bezpieczeństwa Sieciowego S.A.)
 • 16:30 – 17:00 Technologia IPSec – milowy krok w zabezpieczaniu sieci komputerowych (Wojciech
  Dworakowski)

  Sala 2

 • 15:00 – 17:00 Oracle Applications I
  prowadzący: Krzysztof Goczyła
 • 15:00 – 15:30 R11i – technologia Oracle w zastosowaniu. Podstawy technologii Aplikacji
  Oracle 11i (Paweł Szymczak – Oracle Polska)
 • 15:30 – 16:00 R11i – technologia Oracle w zastosowaniu. Podstawy technologii Aplikacji
  Oracle 11i (kontynuacja)
 • 16:00 – 16:30 Oracle Applications – CRM jako sposób na zarządzanie relacjami z
  klientem (Gizella Skarżyńska – Oracle Polska, Marcin Jahn – Oracle Polska)
 • 16:30 – 17:00 Oracle Applications – CRM jako sposób na zarządzanie relacjami z
  klientem (kontynuacja)
 • 17:00 – 17:15 kawa
 • 17:15 – 18:45 Dyskusja panelowa
 • 19:00 kolacja
 • 20:00 Spotkanie uczestników konferencji z pracownikami Asysty Technicznej
  Oracle Polska

Czwartek, 26.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 wycieczki
 • 13:00 obiad

  Sala 1

 • 15:00 – 17:00 Technologie internetowe
  prowadzący: Robert Wrembel
 • 15:00 – 15:40 Język XSL (Tomasz Traczyk – Politechnika Warszawska)
 • 15:40 – 16:10 Analiza wybranych technologii budowania aplikacji internetowych (J.Gałęski,
  K. Kawa, A. Bigos, K. Foremski, Z. Królikowski – Politechnika Poznańska, Instytut
  Informatyki)
 • 16:10 – 16:40 Bazodanowe aspekty systemów nauczania niestacjonarnego (Andrzej
  Adamczyk, Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych)
 • 16:40 – 17:00 Finansowy serwis informacyjny WAPtak.pl (Artur Zabłocki – XOR
  Solutions)

  Sala 2

 • 15:00 – 17:00 Zarządzanie projektami informatycznymi
  prowadzący: Tomasz Koszlajda
 • 15:00 – 15:40 Kierowanie projektami informatycznymi (Mariusz Zabielski – Oracle
  Polska)
 • 15:40 – 16:20 Zapewnianie jakości systemów informatycznych (Jerzy Stanik, P.
  Adamski – WAT)
 • 16:20 – 17:00 Podejście procesowe do funkcjonowania organizacji (Piotr Butkiewicz
  DGA S.A)
 • 17:00 – 17:15 kawa

  Sala 1

 • 17:15 – 19:00 Aplikacje i projekty informatyczne
  prowadzący: Jarosław Łagowski
 • 17:00 – 17:45 iCDM nowa jakość tworzenia aplikacji trójwarstwowych (Tomasz
  Kazimierski – Oracle Polska)
 • 17:45 – 18:15 Optymalizacja wykonywania raportów (Juliusz Jezierski – Politechnika
  Poznańska)
 • 18:15 – 18:45 Narzędzia wspomagające strojenie systemu informatycznego (Rafi Balbirsky –
  PRECISE)
 • 18:45 – 19:00 Prezentacja dot. oferty szkoleniowej Oracle Polska, nowych technik
  nauczania CBT (Tomasz Skwarek – Oracle Polska)

  Sala 2

 • 17:15 – 19:00 Aplikacje, Prawo
  prowadzący: Tadeusz Pankowski
 • 17:00 – 17:45 VERITAS and Oracle. Delivering the Robust Architecture needed for
  e-business (R. Barker, P. Massiglia – VERITAS Software Corp.)
 • 17:45 – 18:45 Informatyk w prawoprzestrzeni: prawo autorskie, prawo pracy i podatki w
  życiu codziennym (Marcin Maruta – Firma Prawnicza Kuczek i Maruta s.c.)
 • 19:00 kolacja
 • 20:00 Spotkanie członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu
  ORACLE

Piątek, 27.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie
 • 9:00 – 10:00 Wykład zaproszony: Data mining w telekomunikacji
  (prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz – Instytut Informatyki Politechniki
  Warszawskiej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach)

  Sala 1

 • 10:00 – 12:45 Aplikacje i projekty informatyczne
  prowadzący: Mariusz Zabielski
 • 10:00 – 10:45 Bazy danych w zastosowaniu telekomunikacyjnym – Call Center i systemy
  audioteksowe (Czesław Jędrzejek, Paweł Radziulis – Instytut Technik
  Telekomu-nikacyjnych i Informatycznych, Poznań)
 • 10:45 – 11:30 Koncepcja metody oceny ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych (Jerzy
  Stanik, Wojciech Machała – WAT)
 • 11:30 – 11:45 kawa
 • 11:45 – 12:15 HRMS Lokalizacja interfejsu dla Płatnika (Marcin Jahn – Oracle
  Polska)
 • 12:15 – 12:45 Zastosowanie perspektyw dynamicznych oraz perspektyw katalogu danych w
  administracji bazą danych Oracle8 (Gerard Głowacki – JMD Polska)

  Sala 2

 • 10:00 – 12:45 Magazyny Danych
  prowadzący: Jadwiga Gnybek
 • 10:00 – 10:45 Hurtownie danych – nowe narzedzia i aplikacje (Paweł Gajda – Oracle
  Polska)
 • 10:45 – 11:30 Projektowanie schematów logicznych magazynów danych (Mikołąj Morzy, Bartosz Bębel
  – Politechnika Poznańska)
 • 11:30 – 11:45 kawa
 • 11:45 – 12:15 Dane wielowymiarowe i język MDX w systemach OLAP (Tadeusz Pankowski –
  Politechnika Poznańska)
 • 12:15 – 12:45 Prognozowanie neuronowe w oparciu o dane ekonomiczne z baz Oracle (Tomasz
  Wyrozumski – Biuro Matematyki Stosowanej)
 • 13:00 – 15:00 obiad

  Sala 1

 • 15:00 – 16:45 Aplikacje, Aplikacje internetowe
  prowadzący: Witold Świerzy
 • 15:00 – 15:45 Technical Metadata in the British Geological Survey (P.G. Robson –
  British Geological Survey, UK)
 • 15:45 – 16:15 "Biling" dla bazy danych Oracle (Jarosław Łagowski – IRM
  Polska)
 • 16:15 – 16:45 Dostęp użytkowników mobilnych do baz danych – WAP, PQA, MBTS (Adam
  Koszlajda – FreeSysiphus, Zbyszko Krolikowski – Politechnika Poznańska)
 • 17:00 Zamknięcie konferencji
 • 17:00 kawa
 • 19:00 kolacja

Sobota, 28.X. "WDW Kościelisko":

 • 8:00 śniadanie