„Global Internet Business” – Konferencja PLOUG EOUG, Madryt, 21-23 czerwca, 2000

Konferencja odbywała się w centrum kongresowym Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, w nowoczesnej dzielnicy biurowców i hoteli – Campo de las Naciones.
Sam budynek kongresowy robił wrażenie wielkością i nowoczesną konstrukcją ze stali,
betonu i szkła. Doskonale wyposażony w urządzenia audio i video, z dziesiątkami sal
wykładowych różnej wielkości był dobrym miejscem zorganizowania tak dużej
konferencji, jaką jest European Oracle User Group Conference (zob. http://www.eoug.com). W tym roku
wzięło w niej udział około 3000 osób. Oficjalnie konferencja rozpoczęła się 21
czerwca i trwała do 23 czerwca.
W poniedziałek 19 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu EOUG (European Oracle User
Group) z przedstawicielami narodowych OUG’ów. Spotkaniu przewodniczyli: Erich Wessner –
prezydent EOUG i Bert Spencer – vice prezydent. Celem tego zebrania było m.in.:

 • przedstawienie sprawozdania z działalności EOUG;
 • dyskusja nad propozycją Oracle Corp. „Oracle position statement” (prezentowaną w
  poprzednim numerze czasopisma Oracle’owe Ploug’tki) i dyskusja nad dalszą
  strategią działania EOUG;
 • prezentacja narodowych OUG’ów i ich działalności (PLOUG reprezentowany był na tym
  spotkaniu przez Roberta Wrembla).

Wtorek 20 czerwca przeznaczony był na całodniowe tutoriale. Było ich
dwanaście do wyboru, a poświęcone były m.in. następującym zagadnieniom: Oracle8i,
strojenie bazy danych i aplikacji, aplikacje internetowe i Java, Designer i Developer v6.
Tego samego dnia po południu otwarta została wystawa, na której swoją ofertę
prezentowały firmy dostarczające zarówno sprzęt informatyczny (m.in. Bull, Hewlett
Packard, Sun Microsystems, Fujitsu-Siemens Computers, Compaq) jak i oprogramowanie
(oczywiście Oracle Corp. z największą powierzchnią wystawienniczą, Computer
Associates, Compuware, Quest Software, SAP AG). Łącznie w wystawie brało udział 68
firm. Niektóre z nich organizowały pokazy z udziałem aktorów lub magików, co jednak
nie zawsze odnosiło pożądany skutek zainteresowania ofertą.
Dzień ten kończyło przyjęcie na stojąco, z winem, kanapkami i ciastkami.
Środa 21 czerwca była oficjalnym dniem rozpoczęcia konferencji. Łącznie, w ciągu
trzech dni zaprezentowano aż 250 referatów! w 16 do 18 równoległych sesjach! Niestety,
z powodu tak dużego zrównoleglenia można było wysłuchać tylko 1/18 prezentacji!
Wśród prezenterów pojawiły się trzy ważne postacie z Oracle Corporation: Sergio
Giacoletto (Executive Vice President, Oracle Corp. Europe, Middle East and Africa), Mark
Jarvis (Senior Vice President of Marketing, Oracle Corp.), Alfonso di Ianni (Vice
President Marketing and Business Development, Oracle Corp. Europe, Middle East and
Africa).
Sesje konferencji zostały podzielone na następujące grupy tematyczne:

 • technologia serwerów Oracle8 i Oracle8i oraz administrowanie bazami danych,
 • elektroniczny biznes i WEB,
 • projektowanie aplikacji,
 • Java, obiekty i komponenty,
 • wspomaganie decyzji i magazyny danych,
 • zarządzanie technologią informacyjną i planowanie strategii,
 • sesje edukacyjne Oracle,
 • Aplikacje Oracle,
 • rozwiązania Oracle Business Alliance Partners,
 • Oracle na Linux’ie,
 • telekomunikacja i media,
 • Oracle w przemyśle.

Bardzo udanym pomysłem było zorganizowanie darmowych egzaminów
Oracle Certified Professional przeprowadzanych w czasie trwania konferencji. Czas trwania
takiego egzaminu wahał się od sześciu do dziesięciu godzin. Można było przystąpić
do egzaminów z dziedziny:

 • administrowania bazą danych Oracle7 (4 różne egzaminy), Oracle8 (5 egzaminów),
  Oracle8i (5 egzaminów),
 • projektowania aplikacji – Forms, Reports, PL/SQL, SQL (10 różnych egzaminów),
 • projektowania aplikacji w Java (5 różnych egzaminów).

Wartą wspomnienia jest nowa oferta Inicjatywy Akademickiej Oracle
(Oracle Academic Initiative) adresowana do szkół wyższych, a przedstawiona w czasie
tegorocznej konferencji EOUG. Od tego roku licencja akademicka za cenę 1000 USD rocznie
umożliwia:

 • dostęp za pomocą Internetu do oprogramowania Oracle;
 • legalne dystrybuowanie tego oprogramowania wśród studentów (oczywiście wyłącznie
  dla celów edukacyjnych);
 • wykupienie kursów (za 200 USD każdy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem Oracle i
  materiałami szkoleniowymi.

Wyżej wymienione kursy dotyczą: administrowania bazą danych Oracle,
projektowania aplikacji z wykorzystaniem Designer, Developer i Java, technologii
magazynów danych. Kursy te można wykorzystać bezpośrednio w procesie dydaktycznym lub
dostosować do własnych potrzeb.
Konferencja to nie tylko spotkania biznesowe, wykłady, prezentacje, czy tutoriale.
Tegorocznej konferencji towarzyszyły dwa przyjęcia: wspomniane wcześniej wtorkowe wellcome
reception
i czwartkowe party w dworku-muzeum Palacio del Negralejo, znajdującym
się niedaleko Madrytu. Można tam było spróbować specjałów kuchni hiszpańskiej oraz
posłuchać i zobaczyć tańce flamenco.
Dla uczestników z Polski, firma Oracle Polska przygotowała specjalny wieczór w jednej z
typowych hiszpańskich restauracji. Mogliśmy (około 40 osób) spróbować najbardziej
chyba niezwykłą hiszpańską potrawę, jaką jest … ogon byka!!!

Robert Wrembel


PLOUG „po Madrycie”

Tegoroczna konferencja była nie tylko ciekawą z punktu widzenia
treści prezentowanych na niej referatów i tutoriali, ale była również owocną dla
Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG).

 1. Została nawiązana współpraca z innymi europejskimi OUG-ami (m.in. angielskim,
  niemieckim, słoweńskim) w dziedzinie wymiany referatów konferencyjnych i artykułów do
  czasopism OUG.
  W tym miejscu chciałbym zachęcić wszystkich potencjalnych autorów referatów do
  współpracy. Referaty w języku angielskim można nadsyłać na konferencje organizowane
  przez europejskie grupy użytkowników systemu Oracle oraz do czasopism wydawanych przez
  te grupy. Referaty te należy zgłaszać e-mailem pod adres: Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl
 2. Na tegoroczną konferencję PLOUG’2000 w Zakopanem zostało zaproszonych i wyraziło
  chęć przyjazdu kilku prezenterów z konferencji EOUG’2000. Będziemy gościli m.in.
  Dave’a Ensora, z firmy BMC SOFTWARE, laureata nagrody za najlepszą prezentację w
  czasie konferencji EOUG’99.
 3. Informacje na temat PLOUG i naszej najbliższej konferencji zostały włączone do
  strony www EOUG.

Robert Wrembel


Oracle w paczuszkach

Od pewnego czasu trudno mi oprzeć się wrażeniu, że Oracle pragnie
prześcignąć polskie firmy branży naftowej w ilości wydawanych rocznie cenników.
Pamiętam jak dziś, a było to niedawno, Oracle wydawało cennik raz do roku. Teraz
widać wyraźne przyspieszenie rozwoju technologicznego lub (co niestety bardziej
prawdopodobne) eskalację działań marketingowych.
Niby wszystko dobre co obniża ceny ale zamieszanie i tak będzie duże.

Internet Developer Suite
Zestaw wszystkich narzędzi do tworzenia rozwiązań internetowych, składający się
z następujących produktów:

 • Designer
 • Forms Developer
 • Reports Developer
 • Jdeveloper
 • Portal (dawne WebDB)
 • Discoverer Administration Edition

Cały pakiet licencjonuje się stosując jednostkę Named User Single
Server oraz Named User Multi Server.

Dostępne platformy:

 • Windows 95,
 • Windows 98,
 • Windows NT oraz wkrótce Windows 2000.

Internet Application Server
Zestaw sprzedawany w dwóch wersjach:

 1. Standard Edition, składający się z następujących produktów:
  • Business Components for JAVA
  • Portal (dawne WebDB)
 2. Enterprise Edition, w którego skład wchodzą:
  • Business Components for JAVA
  • Portal
  • Forms Services (dawne Forms Servers)
  • Reports Services (dawne Reports Servers)
  • Discoverer Viewer

Pakiet iAS sprzedajemy stosując wyłącznie licencje Universal Power
Units.

Dostępne platformy:

 • Windows NT,
 • Windows 2000 i większość platform Unix’owych.

Internet Application Server 8i Wireless Edition,
Zestaw zawiera:

 • Portal-to-Go Carrier Edition
 • Portal-to-Go Enterprise Edition

Pakiet licencjonowany jest zarówno na Named Users jak Universal Power
Units.

Mainframe Integration Gateways:

 • Mainframe Gateways
 • Transparent Gateways for IBM DRDA
 • Transparent Gateways for EDS/SQL Driver
 • Pure Extract
 • ReplicationServices

Open System Gateways:

 • Access Manager for AS/400
 • Procedural Gateway for MQ Series
 • Non Mainframe Gateways
 • Replication Services

Data Mining Suite

 • Darwin Data Mining Suite
 • Darwin Deployment Pack

Licencjonowane tak, jak poprzednio tylko na UPU.

Warehouse Builder

 • Pure Integrate
 • OWB Integration for SAP
 • Warehouse Toolkits for PeopleSoft

Nadal licencjonowany tylko na UPU.

Zniknęły z cennika opcje do bazy Standard Edition. Nie oznacza
to jednak, że nie są one dostępne. Część z nich została standardowo dołączona do
Bazy (Workflow Standard Edition oraz Management Pack) a WebDB pod nową nazwą (Portal)
znajduje się w pakietach iAS lub iDS.

Do bazy  Oracle 8i Enterprise Edition zostały dołączone
następujące opcje:

 • Application Objects Library
 • Workflow Enterprise Edition
 • Visual Information Retrieval

Produkty, które zostały wycofane:

 • Personal Express
 • Data Mart Suite
 • Data Mart Suite, Sales & Marketing
 • MVS Client Bundle

Jednocześnie chciałabym Państwa zapewnić, że wszyscy posiadacze
licencji zarówno produktów wycofanych jak i tych które zostały dołączone do
zestawów nadal mogą z nich  korzystać jak również utrzymywać wsparcie
techniczne. Oracle będzie realizować wszystkie zamówienia na starych zasadach do końca
sierpnia.