Aktualna sytuacja Project Management w Polsce

Project Management

Michał Hałas
Stowarzyszenie Project Management Polska
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk

Mieczysław Jagodziński
Politechnika Śląska, Gliwice

Badania ankietowe Project Management w Polsce

Badania aktualnego stanu Project Management w Polsce przeprowadzono w
czterech kategoriach:

 1. wśród członków Stowarzyszenia Project Management Polska,
 2. wśród firm szkoleniowych oferujących szkolenia bądź doradztwo z tematyki Project
  Management,
 3. wśród polskich przedsiębiorstw prowadzących projekty w swojej działalności,
 4. wśród uczestników poprzedniej, pierwszej konferencji PM.

W zależności od kategorii, badania zostały przeprowadzone poprzez:
analizę danych z deklaracji członkowskich (członkowie Stowarzyszenia Project Management
Polska), analizę zgłoszeń (uczestnicy poprzedniej konferencji) bądź ankiety
wysyłanej pocztą dla pozostałych dwóch kategorii badanych razem z dodatkowymi
zapytaniami w przypadku firm szkoleniowych.

Celem tych badań ankietowych było określenie aktualnej sytuacji
Project Management w Polsce, dokonanie oceny obecnej oraz sondowanie dalszych kierunków
współpracy polskich firm ze Stowarzyszeniem Project Management Polska oraz ocena
spełniania oczekiwań i potrzeb tych firm. Ankiety zostały tak opracowane, aby na ich
podstawie można było określić przybliżony charakter oraz specyfikę ankietowanego
podmiotu.

OMÓWIENIE WYNIKÓW W KATEGORII CZŁONKOWIE SPMP NA PODSTAWIE DANYCH ZE
109 DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH NA DZIEŃ 21.04.2000 ROKU.

Po tym, kto zgłasza się do Stowarzyszenia można w przybliżeniu
określić co się dzieje w temacie Project Management w naszym kraju. 

Członkowie SPMP wg płci:

13% kobiet, 87% mężczyzn (proporcja ta ma związek z ogólnymi
proporcjami płci na stanowiskach kierowniczych w Polsce). Dla porównania, dane jednej z
firm szkoleniowych ukazują proporcje: 20% kobiet na 80% mężczyzn w próbie 557
uczestników szkoleń z PM. W I Konferencji SPMP wzięło udział 14% kobiet i 86%
mężczyzn.

Wiek członków SPMP:

 • zdecydowana większość to ludzie młodzi, nikt nie przekroczył 60-ciu lat,
 • 10 osób ma powyżej 50 lat,
 • 29 osób jest w przedziale od 41 do 50 lat,
 • 42 osoby w przedziale od 31 do 40 lat,
 • 27 osób ma 30 lat lub mniej (najmniej 25 lat).

Rozmieszczenie geograficzne (wg miast podawanych w adresie
korespondencyjnym):

 • prawie połowa członków SPMP jest równo rozdzielona pomiędzy Warszawę i Trójmiasto
  (po 27 członków), wysoki udział stolicy raczej nie budzi zdziwienia, wysoką pozycję
  Trójmiasta łatwo wytłumaczyć lokalizacją siedziby SPMP oraz organizowaniem
  dotychczasowych konferencji w Gdańsku.

pozostałe większe skupiska to Wrocław (12), Poznań (8), Bydgoszcz
(7), Katowice (7) oraz Kraków (4)

Firmy, w których pracują członkowie SPMP (oraz firmy uczestników I
Konferencji) reprezentują następujące branże:

 • ponad 25% reprezentuje firmy związane z informatyką; informatycy mają także swoje
  silne Polskie Towarzystwo Informatyczne, a mimo to firmy z ich branży są na pierwszym
  miejscu w SPMP,
 • telekomunikacja, reprezentowana na drugim miejscu wśród członków Stowarzyszenia,
  była na pierwszym miejscu wśród uczestników I Konferencji,
 • organizacje doradcze i edukacyjne w obu przypadkach (Stowarzyszenie i Konferencja) są
  na trzecim miejscu, w tym uczelnie i firmy obsługujące PM-ów w zakresie oprogramowania
  wspomagającego.

Tylko 7% członków SPMP pracuje w firmach budowlanych lub zajmujących
się inwestycjami (bez energetyki). Tak niski udział sektora budowlanego można
tłumaczyć zaangażowaniem w branżowe stowarzyszenia lub – biorąc pod uwagę wysoki
(czwarte miejsce) udział przedstawicieli firm budowlanych w I Konferencji – brakiem
motywacji do stowarzyszania się.

Omówienie wyników ankiet w kategorii firm oferujących szkolenia
bądź doradztwo z Project Management (8 ankiet):

 1. firmy te są zlokalizowane w obrębie dużych miast, takich jak: Warszawa, Gdańsk,
  Kraków,
 2. oprócz Project Management, prowadzą szkolenia bądź doradztwo głównie z psychologii
  zarządzania, technik sprzedaży, marketingu, IT oraz prawa pracy,
 3. szkolenia są przeznaczone dla konkretnego klienta,
 4. trenerzy w większości zdobywali swoją wiedzę w krajach Unii Europejskiej bądź USA,
 5. większość firm obecnie nie ma bezpośredniego kontaktu z SPMP, lecz jest
  zainteresowana otrzymaniem materiałów informacyjnych bądź nawiązaniem współpracy,
 6. dynamika szkoleń z PM

Informacje o liczbie przeszkolonych osób ujawniły tylko dwie firmy
szkoleniowe. Nie są to więc dane reprezentatywne, jednak wyraźna jest tendencja
wzrostowa.

Omówienie wyników ankiet w kategorii przedsiębiorstw (8 ankiet)

 1. przedsiębiorstwa należą głównie do branży: informatycznej, teleinformatycznej,
  telekomunikacyjnej i budowlanej,
 2. w większości są to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego,
 3. podstawowym językiem obcym menedżerów projektów jest angielski,
 4. menedżerowie projektów prowadzą jeden lub wiele projektów jednocześnie,
 5. formą zatrudnienia menedżera projektu jest w większości umowa o pracę lub kontrakt
  menedżerski,
 6. menedżerami projektów są przeważnie mężczyźni,
 7. każde ankietowane przedsiębiorstwo prowadzi archiwum prowadzonych projektów z myślą
  o wykorzystaniu zebranych informacji w przyszłości,
 8. każdy Project Manager posiada wykształcenie wyższe, a niektórzy ukończyli również
  studia podyplomowe,
 9. wiek Project Managera mieści się w przedziale wiekowym od 25 do 60 lat, najwięcej
  osób zaś to ludzie pomiędzy 30-tym a 40-tym rokiem życia,
 10. większość z nich odbyła specjalistyczne szkolenia w Polsce lub zagranicą,
 11. w większości ankietowanych firm, prowadzone przez nich projekty kończą się
  sukcesem, lecz niektóre firmy przyznają się do niepowodzeń,
 12. każda ankietowana firma chciałaby publikować swoje osiągnięcia w zakresie
  prowadzonych projektów,
 13. większość firm rozważa możliwość współtworzenia centralnej bazy danych o
  prowadzonych w Polsce projektach.

Fakt, że z ok. 4000 ankiet rozesłanych do przedsiębiorstw otrzymano
tylko 8 świadczy o tym, że tematyka Project Management jest jeszcze mało znana w
Polsce. Znajduje się dopiero w stadium rozwoju i każda kolejna konferencja SPMP będzie
przyczynkiem do rozpowszechniania idei Project Managementu w Polsce. Stan aktualny PM był
w pewnym sensie do przewidzenia, ponieważ na polskim rynku literatury fachowej, jak i
czasopism jest niewiele znaczących publikacji z tej tematyki. Najbardziej miarodajną
opinią uzyskaną z ankiet jest opinia członków SPMP, ponieważ oni odzwierciedlają
stan polskich potrzeb w dziedzinie Project Managementu.

Na podstawie wszystkich czterech zbadanych kategorii można
przedstawić obecny wizerunek Project Managera w Polsce:

 1. jest to z reguły mężczyzna,
 2. mieści się w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 60 rokiem życia,
 3. posiada wykształcenie wyższe,
 4. włada dobrze językiem angielskim,
 5. doświadczenie zdobywa w kraju ucząc się na swoich błędach lub wyjeżdża
  zagranicę, jeśli firma, w której pracuje jest w stanie mu to zapewnić,
 6. prowadzone przez niego przedsięwzięcia kończą się sukcesem i są źródłem wiedzy
  do prowadzenia następnych,
 7. jeżeli ponosi porażki przy zarządzaniu przedsięwzięciami to przyczyną tego stanu
  rzeczy jest to, że prowadzi jednocześnie parę projektów lub że zostały popełnione
  błędy organizacyjne

Raport powstał na zamówienie Stowarzyszenia Project Management Polska
a przygotowany został przez panów:

Michala Halasa, który jest trenerem w zakresie Project Management w
firmie szkoleniowej ODiTK (michalas@oditk.com.pl)
oraz dr Mieczyslawa Jagodzińskiego pracownika naukowego Politechniki Śląskiej (mjagod@zeus.polsl.gliwice.pl)