Podsumowanie I Seminarium PLOUG

Ku radości jednych a rozpaczy tych pozostałych pismo nasze
powoli, acz systematycznie będzie zmieniało swoją zawartość.

Mamy XXI wiek, więc czas najwyższy
aby coś zmienić. Zmienimy zatem nieco
tematykę publikowanych artykułów.
Nasz punkt widzenia był przez ostatnie
lata bardzo bazocentryczny. Czas rozejrzeć się dookoła i zobaczyć jaki świat
jest piękny i skomplikowany. Oczywiście nie zaprzestaniemy zupełnie informowania Was o
tym, co nowego
w „Oracle’owej trawie piszczy ”ale odejdziemy od starego podziału na dział
developerów, administratorów, szefów
projektów itd.

Przez pewien okres przejściowy będziemy nieco eksperymentować z treścią
mając nadzieję, że Wasz,  Drodzy Czytelnicy, gromki chór wskaże nam jedynie
słuszną drogę w nowe tysiąclecie.
Proszę więc bardzo o komentarz na temat nowego kształtu naszego pisma.
Czekam na wszelkie uwagi i wskazówki dotyczące tego, czy chcemy porozglądać się wokół,
czy poszukujemy raczej
„przepisu na polskie czcionki w formsach ”lub jak odtworzyć naszą ulubioną bazę po wiosennej burzy.

Będzie tak jak chcecie
Więc powiedzcie czego chcecie….!
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle ma przyjemność
poinformować o pomyślnym uruchomieniu nowej formy działalności. Od tego roku członkowie i sympatycy PLOUG
mogą uczestniczyć w jednodniowych
spotkaniach –  mini konferencjach – nazywanych Seminariami PLOUG. Seminaria PLOUG odbywają się trzy razy do
roku, mają charakter techniczny (są adresowane głównie do informatyków) i
stanowią merytoryczne połączenie pomiędzy
kolejnymi zakopiańskimi Konferencjami PLOUG. Pragniemy, aby seminaria pozwoliły nam utrzymać ciągłość kontaktu
z Państwem, natomiast Państwu pozwoliły utrzymać ciągłość kontaktu z
szybkozmienną technologią informatyczną,
która z konferencji na konferencję zmienia się nie do poznania.

Pierwsze z serii seminariów, poświęcone aplikacjom
internetowym, odbyło się
29 marca w Hotelu Forum w Warszawie
przy udziale ponad 160 osób. Jego problematyka obejmowała trzy główne hasła:„Internet a aplikacje
", "Internet a
dane ”oraz „Internet a serwery aplikacji ”.
Tematyka ta została zaprezentowana
w formie trzech referatów oraz dwóch mini szkoleń – tutoriali. Wśród haseł
poruszanych podczas referatów znalazły
się nowe własności Oracle Application Serwer 9i
(Marek Martofel, Oracle Polska), „linia obrony ”producentów
rozwiązań tradycyjnych (Zbigniew Zarzycki, Borland Polska) oraz technologia Java
Server Pages (Marek Wojciechowski, Politechnika Poznańska). Trzygodzinne tutoriale pozwoliły uczestnikom seminarium zapoznać się z zastosowaniami języka XML (Tomasz
Traczyk, Politechnika Warszawska) oraz wykorzystaniem narzędzi Oracle JDeveloper (Wojciech
Dzieża, Oracle Polska).

Cieszymy się bardzo, że w I Seminarium PLOUG uczestniczyło tak wielu
słuchaczy, a w tym tak wiele „nowych”
dla nas osób. Liczymy, że spotkamy się
z Państwem nie tylko na kolejnych seminariach, ale przede wszystkim na dorocznej Konferencji
PLOUG, do której nasze
przygotowania trwają już od wielu miesięcy. Ponadto serdecznie Państwa zapraszamy do szeroko rozumianego współudziału w działalności Stowarzyszenia:
od formułowania problemów i pytań,
które Państwa nurtują i na które chcielibyście Państwo uzyskać odpowiedzi, aż
do prezentacji własnych doświadczeń
i osiągnięć na szerokim forum Stowarzyszenia.

Maciej Zakrzewicz

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle