Ocena I Seminarium PLOUG

Szanowni Państwo,

Widząc zainteresowanie Państwa podsumowaniami konferencji postanowiliśmy analogicznie publikować oceny seminariów.
Z
względu na krótki czas trwania seminarium zdecydowałem się wykorzystać do tego celu pocztę elektroniczną.
Otrzymałem
zwrotnie 53 wypełnione ankiety. Poniżej przytaczam podsumowanie ocen liczbowych (oceniano w skali 0..9).

Oceniany aspekt Średnia arytme. Ilość odpowiedzi Max Min Najczęstsza ocena
Ogólne poszczególnych aspektów konferencji:
Pożyteczność seminarium 7,18 51 9 3 9
Pożyteczność referatów 6,41 51 9 2 7
Pożyteczność tutoriali 7,13 52 9 0 9
Jakość materiałów 6,43 51 9 0 7
Ogólne oceny poszczególnych zajęć (skala 0..9):
R1 – Dlaczego Applications Server 9i jest lepszy od konkurencyjnych, Marek
Martofel, Oracle Polska
6,00 53 9 2 7
R2 – Szybkie tworzenie wysokowydajnych aplikacji dla serwerów SQL, Zbigniew Zarzycki, Borland Polska 3,83 53 9 0 5
R3 – Java Server Pages: koncepcje i zastosowania, Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz, Politechnika Poznańska 7,30 53 10 3 9
TA – Czy już warto używać XML? – Tomasz Traczyk, Politechnika Warszawska 8,27 30 9 2 9
TB – JDeveloper jako narzędzie do tworzenia aplikacji
internetowych – Wojciech Dzieża, Oracle Polska
5,88 26 9 0 7
Dostępność miejsca (Warszawa, Hotel „Forum”) 8,36 50 9 2 9

Na pytanie o wcześniejsze rozpoczynanie zajęć odpowiedzi „nie”
było 25,27 odpowiedzi podały różne godziny.

Na pytanie o możliwość późniejszego kończenia – odpowiedzi „nie” było 37, 14 odp. podały różne godziny.

Na „Czy warto było poświęcić te pieniądze i czas i czy zrobię to znowu ”
odpowiedziano:tak- 47 razy, ? – 4, nie – 2.

Na pytanie „Co poprawić w organizacji konferencji ”
odpowiedzi udzieliło 36 osób,
z czego 24 przedstawiały wymagania.

Poniżej zamieszczono wykaz postulatów wpisanych tekstem posortowanych po częstości wystąpień.
Zamieszczono tylko uwagi
występujące więcej niż dwa razy.

Lp. Treść komentarza ilość
1 potrzebne stanowiska komputerowe w czasie tutoriali 5
2 ciasno na przerwach 4
3 zła klimatyzacja 4
4 słaba widoczność z dalszych miejsc 4
5 szczupłość materiałów 3
6 brak przerwy podczas tutoriali 3
7 za długa przerwa obiadowa 3
8 potrzebne udostępnienie materiałów i slajdów wystąpień w sieci 3
9 potrzebny zakaz używania komórek podczas zajęć 3

Pierwszego wymagania Państwa nie jesteśmy w stanie spełnić. Wypożyczenie kilkudziesięciu PC, transport, ubezpieczenie,
połączenie w sieć, instalacja i testowanie software Oracle – to wszystko skutkowałoby ogromnym zwiększeniem odpłatności.
Pozostaje nam zaprosić Państwa na naszą październikową konferencję, gdzie będzie bardzo dużo zajęć warsztatowych (do tej chwili zapewniliśmy 9 tematów 4-godzinnych warsztatów).

W hotelu „Forum” nie można zapewnić odpowiednich warunków, dlatego następne seminarium odbędzie się w salach budynku
„Elektrim”. Zmiana miejsca jest reakcją na niedogodności opisane w powyższych uwagach (Lp. 2, 3, 4). Zmiana miejsca skutkuje
niestety zmianą terminu na 29 maja. Pozostałe życzenia Państwa postaramy się spełnić. Materiały i slajdy z seminarium umieściliśmy już na stronie
http://www.ploug.org.pl

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na seminarium, jak również za wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na następne seminarium, które odbędzie się 29-go maja o godz. 10 : 15. Tematem będzie
„Designer 6i”. Informację o seminarium załączyliśmy
do tego numeru czasopisma.

Sławomir Kwiecień

organizator seminariów

Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle