Bezprzewodowa przyszłość

 

Po epoce okablowania wszystkiego… Oracle wytycza nam bezprzewodową drogę w XXI wiek.

Połączenia bezprzewodowe są już w zasięgu ręki. Według danych firmy Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) jedna trzecia Amerykanów ma już telefony komórkowe, a nowy abonent tej sieci podłączany jest co 2 sekundy. Z roku na rok liczba abonentów telefonii komórkowej rośnie o 25 procent. W Japonii i niektórych krajach Europy wskaźniki te są jeszcze wyższe, nie tylko dzięki popularności
"komórek", ale za sprawą rosnącej popularności bezprzewodowego przesyłu danych. CTIA przewiduje że do roku 2005 liczba abonentów telefonów komórkowych osiągnie 1,26 miliardów. Duży procent tej liczby będzie również użytkownikami Internetu.

Wśród użytkowników "komórek" największy odsetek abonentów stanowią biznesmeni i to właśnie oni najczęściej wykorzystują takie usługi jak dostęp do poczty elektronicznej czy transfer danych biznesowych. Wszystko więc wskazuje na to, że w najbliższym czasie czeka nas istna eksplozja popularności połączeń bezprzewodowych. Użytkownicy aplikacji E-biznesowych najczęściej korzystają z dwóch rodzajów połączeń bezprzewodowych: połączeń z telefonów komórkowych i notesów menedżerskich. Zwykle pobierają oni informacje o charakterze statycznym takie jak serwisy informacyjne i giełdowe, czy prognozy pogody. Inną grupą usług wykorzystywanych przez tych klientów są aplikacje o charakterze transakcyjnym dokonujące operacji na danych gromadzonych przez aplikacje typu ERP czy CRM.

Wyzwaniu temu podołać ma nowa linia rozwiązań Oracla – wireless Web.

Podstawowymi założeniami tego rozwiązania są:


  • Stworzenie serwerów i narzędzi umożliwiających tworzenie i eksploatację „aplikacji bezprzewodowych”

  • Budowa „bezprzewodowych interfejsów” do aplikacji e-biznesowych

  • Rozwój software’u umożliwiającego obsługę połączeń bezprzewodowych

Oracle Internet Application Server – Wireless Edition jest nową technologią dla serwerów, która rewolucjonizuje użycie notesów menedżerskich typu Palm, WinCE i telefonów bezprzewodowych, połączonych z Internetem. Oracle9i AS WE oferuje pełny wachlarz usług takich
jak wiadomości przesyłane poprzez
e-mail i Web oraz wymianę informacji z aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem konwersji do języka XML. Wszystkie te informacje muszą być rzecz jasna sformatowane i wyświetlone w przejrzystej czytelnej formie dostosowanej do możliwości urządzeń odbiorczych. Dodatkowym atutem jest Personalized Web Portals umożliwiający użytkownikowi dostosowywanie serwisów informacyjnych pod kątem jego indywidualnych potrzeb.

Jednym słowem Oracle9i Application Server Wireless Edition jest zestawem narzędzi umożliwiających realizację bezprzewodowej wymiany informacji na e-biznesową skalę włączając w to problemy bezpieczeństwa, transakcyjności i połączeń nawet wtedy, gdy źródłem informacji są
nie oraclowe bazy danych. Poprzez transformację informacji obecnych w Internecie na format własny dowolnego urządzenia ruchomego, skomplikowane usługi sieciowe które dotychczas mogły być używane tylko przy użyciu komputera osobistego,
są obecnie dostępne dosłownie z każdego urządzenia. Oprócz zaawansowanej, zindywidualizowanej transformacji treści, system zapewnia również odpowiedni interfejs dla użytkowników. Narzędzie pozwala zdefiniować, zorganizować i dopasować do własnych potrzeb usługi, z których chcą oni skorzystać przy pomocy urządzenia ruchomego.

Nie są to tylko marketingowe przechwałki. Już dziś bezprzewodowy Web serwis GoAmerica’s Go oferuje swoim użytkownikom łatwy dostęp do informacji, klarowną nawigację i możliwość personalizacji zawartości dostępnej dotychczas na stronach popularnego serwisu Go.Web. W Polsce technologię tę wcielać będzie w życie firma CT Creative Team będąca głównym dostawcą serwisów informacyjnych dla sieci Era GSM
– firma oferuje m. in. serwisy informacyjne na bazie SMS, rozwiązania wykorzystujące WAP, w tym tworzenie serwisów WAP oraz inne specjalistyczne rozwiązania dla sieci GSM.

Narzędzia Bezprzewodowych
Programistów
Ponieważ strony Web zawierają treści zapisane w wielu językach i formatach oraz korzystają z danych składowanych w różnych bazach, wielkim więc zadaniem jest połączenie tych zasobów z odbiorcami informacji bezprzewodowej. Oracle9i AS WE zbudowany przy użyciu Java Servlets i Java Server Pages w otwartej architekturze wykorzystującej XML i XSL, umożliwia łatwe połączenie istniejących aplikacji i przetransformowanie ich do obsługi klientów bezprzewodowych. Szybkie budowanie takich serwisów informacyjnych wspomaga architektura oparta o trzy kluczowe komponenty: serwisy, adaptery i transformery.

Serwisy dokonują enkapsulacji informacji z zasobów zewnętrznych takich jak strony Web lub dane składowane w bazach danych. Zaletą tego rozwiązanie jest uniezależnienie procesu pobierania danych od sposobu ich przedstawiania użytkownikowi końcowemu.

Adaptery to narzędzia API łączące informacje pochodzące z niemal dowolnego źródła z urządzeniem odbiorczym. Oracle9i AS WE zawiera standardowo adaptery do informacji zapisanych w HTML, danych pozyskiwanych poprzez zapytania SQL lub PL/SQL, e-mail (IMAP4, POP3), dokumentów XML, oraz aplikacji napisanych w Javie.

Transformery to moduły dokonujące konwersji wyświetlanych informacji w zależności od możliwości i wymagań urządzenia odbierającego informacje. Oprócz zestawu najpopularniejszych modułów transformujących (WML, HDML, HTML, CHTML (iMode), VoiceXML, VoxML) Oracle9i AS WE umożliwia łatwe budowanie własnych modułów przy użyciu XSL oraz Javy.

Dzięki temu system jest w stanie dynamicznie zamieniać informacje istniejące w Internecie na ogólny format XML, a następnie produkować potrzebne dane wyjściowe dla dowolnego urządzenia. Od momentu stworzenia serwisu, niezależnie z jakiego urządzenia użytkownik korzysta (telefon komórkowy, przenośny komputer typu PDA, pager lub komputer osobisty), zawsze ma on zapewniony dostęp do tych samych informacji. Architektura serwera pozwala przy pomocy odpowiednich narzędzi tworzyć bardzo zaawansowane serwisy mogące obsługiwać technologię
"cookies" łącznie z serwisami bezpiecznymi (SSL). System ponadto zawiera interfejs do integracji z usługami typu SMS.

Trochę prywatniej

Klient bezprzewodowego dostępu do Internetu chce dziś nie tylko dostępu do informacji – chce również personalizacji odbieranych serwisów. Na początku tego roku firma Sprint PCS wykorzystując rozwiązania Oracle udostępniła pierwszy taki serwis MyWirelessWeb. Użytkownicy tego serwisu mogą wprowadzić swoje preferencje dotyczące zawartości serwisu oraz podać swoją geograficzną lokalizacje. W ten sposób mogą precyzyjnie definiować zarówno zawartość serwisu jak i priorytet wiadomości.

Bezprzewodowy E-Business

Idąc za ciosem, bezprzewodowe interfejsy dobudowywane są do niemal wszystkich aplikacji oferowanych przez Oracle Corp. Szczególnie przydatne i spektakularne jest to w przypadku aplikacji dotyczących finansów, planowania i modułów CRM. Dla przykładu aplikacja Oracle CRM Call Center z powodzeniem przesyła informacje zarówno do użytkowników bezprzewodowych jak i połączonych
"konwencjonalną siecią". Możliwości te znajdują szczególnie szerokie zastosowanie w działach sprzedaży i serwisu. Wszędobylscy sprzedawcy mogą mieć teraz bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych firmy dzięki telefonom komórkowym z systemem WAP lub notesom typu Palm.

Możliwość lokalizacji w przestrzeni mobilnych urządzeń odbiorczych szybko stanie się nieodłączną częścią aplikacji internetowych i
"serwisów bezprzewodowych". Mamy przecież do czynienia nie tylko z możliwością pobierania informacji z aplikacji biznesowych bez względu na aktualne położenie geograficzne; dzięki możliwości lokalizacji odbiorcy informacji łatwo można wyobrazić sobie usługi typu Webowa mapa, elektroniczny nawigator czy odpowiednio zlokalizowany serwis Yellow Pages. W połączeniu z możliwościami Oracle Spatial daje to naprawdę prawie że nieograniczone możliwości. Tak skonstruowany Geo-services oferować może liczną gamę aplikacji serwujących nam informacje na temat aktualnego stanu
"ulicznych korków", prognozy pogody, rozkładu jazdy komunikacji publicznej, repertuarów kin, oferty gastronomicznej itp.

I to wszystko nie jest już tylko futurystyczną wizją. Już dziś w Japonii funkcjonują z powodzeniem serwisy J-Phone
i J-Navi oferujące abonentom telefonów komórkowych dostęp do zlokalizowanej bazy danych zawierającej mapy, książki telefoniczne i informacje biznesowe.

Niestety użytkownicy takich serwisów borykać się muszą z kilkoma niedogodnościami. Po pierwsze, typowe urządzenie mobilne wyposażone jest w mały ekran, co ogranicza możliwość przeglądania dużej ilości danych. Z tych samych powodów utrudniony jest proces wprowadzania informacji (na przykład przy użyciu klawiatury telefonu). Ograniczenia te powodują konieczność przygotowywania jak najbardziej zwięzłych informacji. Większość obecnie popularnych serwisów informacyjnych przygotowanych jest pod kątem użytkowników wykorzystujących internetowe przeglądarki pracujące na PCtach. Z pewnością wymusi to na dostawcach serwisów przygotowywanie nowych wersji, dostosowanych do technicznych możliwości urządzeń odbiorczych.

Jadwiga Gnybek