Podsumowanie II Seminarium PLOUG

Szanowni Państwo,

29 maja odbyło się w Warszawie

II Seminarium użytkowników i deweloperów Oracle, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle. Głównym tematem spotkania były metodyki i narzędzia projektowania systemów informatycznych. Tradycyjnie już, Seminarium zostało podzielone na dwie części: teoretyczną, obejmującą referaty, oraz praktyczną, obejmującą miniszkolenia
– tym razem z zakresu Designera 6i.

Od wielu lat, w dziedzinie projektowania systemów informatycznych coraz wyraźniej uwypuklają się techniki obiektowe (m. in. UML), stanowiąc silną konkurencję dla klasycznych metod projektowania strukturalnego (modelowanie ER, modelowanie funkcjonalne, modelowanie przepływów danych). Wiąże się to zarówno ze znanymi ograniczeniami metod klasycznych, jak i z rosnącymi wymaganiami w zakresie funkcjonalności projektowanych aplikacji i elastyczności struktur danych. Tendencji tej towarzyszy nieprzerwany rozwój narzędzi projektowo-programistycznych, w tym Oracle Designera/2000 i Developera/2000, wyróżniający się też naciskiem na obsługę wersjonowania projektów i ich fragmentów, coraz pełniejszym automatycznym generowaniem aplikacji oraz zdecydowaną orientacją na zastosowania internetowe.
W tym kontekście, podczas Seminarium wygłoszone zostały trzy referaty plenarne i przeprowadzone zostały dwa miniszkolenia. Ewa Stemposz (IPI PAN, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) przedstawiła referat opisujący podstawy i zastosowania języka-metodyki UML do elastycznego, zorientowanego obiektowo modelowania systemów informatycznych. Zbyszko Królikowski (Politechnika Poznańska) wygłosił referat poświęcony normalizacji schematów logicznych relacyjnych baz danych, skupiając się na technikach konstrukcji „poprawnych” modeli relacyjnych i dyskutując wiele mitów, jakie do dziś funkcjonują w umysłach projektantów. Tomasz Kazimierski (Oracle) przedstawił nowe własności Designera 6i oraz omówił przebieg procesu projektowego, prowadzącego do automatycznego generowania aplikacji formularzowych.

Uczestnicy Seminarium wybierali jedno z dwóch proponowanych miniszkoleń, poświęconych wykorzystaniu Designera/2000 do modelowania i implementacji systemów. Szkolenie prowadzone przez Joannę Sapiechę (Oracle) przeznaczone było dla tych użytkowników Designera/2000, którzy posiadali już doświadczenia w pracy z wcześniejszymi wersjami narzędzia, a byli zainteresowani jego nowymi cechami w wersji 6i: rozbudowaną strukturą repozytorium, usprawnieniami w zakresie wersjonowania oraz rozszerzeniami zautomatyzowanych generatorów schematów baz danych i aplikacji. Drugie szkolenie, przygotowane przez Krzysztofa Jankiewicza i Bartosza Bębla (Politechnika Poznańska), skierowane było do słuchaczy, którzy nie zetknęli się jeszcze z narzędziami z pakietu Designer/2000. Podczas szkolenia poruszano problematykę modelowania struktury informacyjnej przedsiębiorstwa, transformacji modeli oraz generowania obiektów baz danych i aplikacji.
Było to już ostatnie w tym roku Seminarium użytkowników i deweloperów Oracle – kolejne odbędzie się w styczniu 2002 roku. Aktualnie zajmujemy się intensywnymi przygotowaniami do jesiennej Konferencji zakopiańskiej, zaplanowanej na 23-27 października. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle pragnę Państwu serdecznie podziękować za uczestnictwo w tegorocznych Seminariach. Cieszymy się, że nasza nowa forma działalności zyskała Państwa uznanie i zainteresowanie.

Maciej Zakrzewicz

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle